Weldra buigt den Tweede Ruimte zichzelf overheen den Wet gegevensuitwisseling te den zorg (Wegiz). Zorgverzekeraars Nederland laat te ene brief aan den Ruimte weten dat ene tal belangrijke onderdelen te plus rond den wet verzaken. Zorgverzekeraars willen dat den minister via den nieuwe wet softwarebedrijven verplicht totdat ie usances van open application programming interfaces (API’s) waardoor den koppeling met andere systemen plus opschaling makkelijk plus zonder reserve hoge kosten mogelijk is. Ie verzaken van ene open API-verplichting te den Wegiz is volgens zorgverzekeraars ene andere gemiste waarschijnlijkheid. Den overheid zullen via den wet ene uitdrukkelijk signaal aan softwareleveranciers kunnen bevlekken dat misbruik van marktmacht noch wordt getolereerd. Zonder open-API-verplichting te den Wegiz kunnen softwarebedrijven inherent standaarden blijven usances met mits gevolg hoge kosten voordat gegevensuitwisseling plus ie risico op hoge winstmarges voordat rekening van den premiebetaler.

Zowel ontbreekt ie toegezegde afwegingskader voordat generieke voorzieningen. Dit is nodig voordat basisvoorzieningen zoals veilige identificatie, ene zorgadresboek plus ene toestemmingsvoorziening. Zij zijn onmisbaar voordat goede plus veilige informatie-uitwisseling tussen zorgverleners. Eentje goede inzet van den Wegiz is eenzaam mogelijk is met dit afwegingskader. Dat kader zullen er reeds willen zijn, maar den minister laat te ene geschreven weten dat ie schrede staart dit klas vacant komt. Totdat diegene tijdstip komen er kortetermijnoplossingen. Zorgverzekeraars vrezen dat den ontwikkeling van den generieke voorzieningen hierdoor onnodig stagneert.

Totdat slot spreken ZN voordat ie tapen van ene PGO-verplichting te den Wegiz. Dit betekent dat gegevensuitwisseling diegene via den Wegiz wordt ingericht zowel immer ene koppeling heeft met den persoonlijke gezondheidsomgevingen van patiënten. Hierdoor hebben patiënten immer inzage te gegevensuitwisselingen tussen hun behandelaren. Ie is important wegens patiënten rechtspraak te geven op inzage te hun inherent gegevens plus den uitwisseling daarvan. Den Wegiz is ene voortreffelijk waarschijnlijkheid wegens dit rechtspraak op inzage te borgen.