Helpende Zorg en Welzijn (HZW)

De opleiding Dienstverlening, uitstroom Helpende Zorg en Welzijn (HZW) is een verkorte mbo niveau 2 opleiding voor volwassenen. De opleiding volg je in de zorgpraktijk (BBL). Daarnaast ga je één dag per week naar school. Met ervaring in de zorg ontvang je vrijstellingen, waardoor je versneld de opleiding in 6 maanden kunt afronden. Voorheen heette deze opleiding Helpende Zorg en Welzijn (HZW), dit is nu Dienstverlening geworden.

Startdatum Maandag 19 april 2021
Locatie Sorgu Lyceum Hoogvliet
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag maandag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Maandag 17 mei 2021
Locatie Sorgu Lyceum Hoogvliet
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag maandag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Maandag 21 juni 2021
Locatie Sorgu Lyceum Hoogvliet
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag maandag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Maandag 19 juli  2021
Locatie Sorgu Lyceum Hoogvliet
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag maandag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Maandag 16 augustus 2021
Locatie Sorgu Lyceum Hoogvliet
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag maandag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Maandag 20 september 2021
Locatie Sorgu Lyceum Hoogvliet
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag maandag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Maandag 18 oktober 2021
Locatie Sorgu Lyceum Hoogvliet
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag maandag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Maandag 22 november 2021
Locatie Sorgu Lyceum Hoogvliet
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag maandag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Maandag 20 december  2021
Locatie Sorgu Lyceum Hoogvliet
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag maandag
Vrijblijvend inschrijven

 

Het beroep Helpende Zorg en Welzijn

Als niveau 2 aanbieder van zorg en welzijn kun je werken in een stabiele werkomgeving. De activiteiten die u uitvoert, zijn ondersteunend en kunnen sterk variëren, afhankelijk van het type organisatie. U werkt in een bedrijf of organisatie die diensten verleent aan een individuele zorgvrager of een groep zorgvragers. Dit kunnen intern verplegend personeel of extern verplegend personeel zijn. Bijvoorbeeld facilitaire aanbieders, commerciële dienstverleners, productieomgevingen, entertainmentbedrijven, zwembaden, (attracties) parken, (semi-) overheidsinstanties, verpleeginstellingen, gemeenschapscentra, kinderopvang, groepsaccommodaties, binnen- en buitencentra, sportverenigingen, en sportfaciliteiten. De doelgroep waarmee u te maken heeft, is zeer divers en varieert in leeftijd, cultuur, levensstijl en sociale status.

Als beroepsbeoefenaar die in de zorg en welzijn sector werkt, kunt u klanten op verschillende manieren ondersteunen. Naast persoonlijke zorg geef je ook richting aan hun leven en welzijn. U kunt een prettige leefomgeving creëren waarin het verplegende personeel zich thuis voelt. Je ondersteunt hem of haar bij het kiezen van activiteiten en vervoer. U kunt collega’s ook helpen bij het organiseren van activiteiten zoals spelletjes, amusement en educatie. Bij al je taken ga je uit van het idee dat de zorgvrager zijn leven wil beheersen. Afhankelijk van de situatie zorg je voor de juiste noodzakelijke ondersteuning. Op basis van het opgestelde zorg-, leef-, begeleiding- of activiteitenplan kunt u een planning maken voor uw werkzaamheden. Volgens dit plan moet u regelmatig werkoverleg hebben met collega’s, mantelzorgers en / of wettelijke vertegenwoordigers van de zorgvragers.

De mbo-opleiding Helpende Zorg en Welzijn – BBL

Bij de opleiding zorg en welzijn (HZW) niveau 2 ondersteunt je de belangrijkste processen binnen het bedrijf en de organisatie. Als professional focus je op service, hospitality, architectuur en het milieu en kun je snel schakelen tussen deze onderdelen van je werk. Je leert flexibel in te spelen op veranderende situaties. Door de serviceorganisatie kunt u de lasten voor de interne en externe stakeholders van de organisatie / het bedrijf verminderen. De medewerkers van Helpende Zorg en Welzijn bedienen de hoofdprocessen van de organisatie en dragen daarmee indirect bij aan de resultaten van de organisatie. De medewerkers van de dienstverlener Helpende Zorg en Welzijn kunnen in verschillende werkomgevingen werken en verschillende diensten verlenen.

Meerwaarde van Sorgu Lyceum
Sorgu Lyceum is een professionele opleider in de zorg. Dankzij het uitgebreide vrijstellingsbeleid kunnen de ervaren verpleegkundigen van Sorgu Lyceum deze mbo-opleiding sneller volgen. In tegenstelling tot andere opleider in het veld, koos Sorgu Lyceum ervoor om klaslokalen en kleinschalig onderwijs te bieden aan ervaren verpleegkundigen. De training wordt gegeven door gekwalificeerde docenten uit zorgpraktijken. Voor elkaar zorgen is de meerwaarde van Sorgu Lyceum.

Leerwijze

Sorgu Lyceum is gespecialiseerd in verkorte opleidingen mbo-zorgopleidingen voor volwassenen. We combineren praktische vaardigheidstrainingen met moderne themacursussen. De aankomende studenten hebben relevante werkervaring en vooropleiding, waardoor deze opleidingen snel de kern binnendringen. Heeft u geen opleiding genoten? Dan kun je de servicetrainingen volgen. Je vormt een groep met studenten die aan hetzelfde trainingsniveau hebben deelgenomen. Je krijgt les van gepassioneerde en loyale docenten uit de zorg.

Leer meer over leraren in de gezondheidszorg. Zij zijn uw partner, begeleiden u en laten u ervaren hoe het is om zorgverlener te zijn. Dit geeft je praktische tools die je elke dag kunt gebruiken om je vooruit te helpen. De praktijkruimte van Sorgu Lyceum is zo ingericht dat je tijdens de training alle praktische vaardigheden en bewegingen van Helpende Zorg en Welzijn kunt oefenen in een realistische omgeving.

Toelating opleiding Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn
Toelating tot de opleiding Dienstverlening – HZW vindt plaats op basis van een intakegesprek, waarbij we kijken naar je motivatie, werkervaring en vooropleiding. De opleiding Dienstverlening, kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 verkort is bestemd voor kandidaten die kort werkzaam zijn in de zorg en graag een basisberoepsopleiding willen afronden. Heb je een verouderd diploma Helpende? Dan kun je op de website van SBB controleren op welk niveau het nu wordt geschaald.

Voor toelating tot de opleiding Dienstverlening, kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn, kijken we – naast je vooropleiding – naar jouw levens- en werkervaring. Wat jij in je leven gedaan hebt zien we als waardevol en als bruikbare aanvulling op de opleiding. Tijdens het intakegesprek komen jouw motivatie, persoonlijkheid, werkervaring en behaalde diploma’s aan bod.

Beroepspraktijkvorming
De opleiding draait om de beroepspraktijkvorming (BPV). De BPV vindt plaats bij de instelling waar je werkt of bij het door jou gekozen leerbedrijf. Binnen de opleiding krijg je van Sorgu Lyceum een BPV-begeleider toegewezen. Je BPV-begeleider vormt de schakel tussen jou, het leerbedrijf en Sorgu Lyceum.

De BPV moet plaatsvinden bij een SBB-erkend leerbedrijf. Je werk- of BPV-omgeving en doelgroep kies je zelf. Gedurende de opleiding van een half jaar, ben je minimaal 2 dagen per week werkzaam bij een leerbedrijf. Daarnaast heb je nog circa één dag per week nodig voor zelfstudie en ga je één dag per week naar school. Er wordt van je verwacht dat je zelf je BPV-plaats regelt. Op individuele gronden, bijvoorbeeld bij voldoende aantoonbare relevante werkervaring, kan worden afgeweken van de duur van de BPV.

Het vinden van een BPV-plaats
Voor het vinden van een erkende BPV-plaats kun je zoeken op de website www.stagemarkt.nl. Heb je bij aanvang van je opleiding nog geen geschikte BPV-plaats gevonden, bespreek dit dan zo snel mogelijk met je BPV-begeleider.

De BPV-periode is opgedeeld twee fases; een ontwikkelingsgerichte fase en een examenfase.  In de ontwikkelingsgerichte fase leer je – in de praktijk – de basisvaardigheden die horen bij het vak van Dienstverlening, Helpende Zorg en Welzijn. Na het succesvol afsluiten van de ontwikkelingsgerichte fase, word je toegelaten tot de examenfase. De aangeleerde vaardigheden worden tijdens in fase geëxamineerd. De opleiding is succesvol afgerond als je alle toetsen en examens hebt behaald. Hierna ontvang je het diploma Dienstverlening, Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 van Sorgu Lyceum.

Enrkende mbo-Opleidingen
De mbo-opleidingen van Sorgu Lyceum zijn opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Het diploma is wettelijk beschermd. Net zoals bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) voldoen wij aan alle eisen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hieraan stelt. Het belangrijkste verschil is dat wij praktijkopleidingen bieden waarbij de student een werkend leertraject volgt. Je gaat één dag in de week naar school en je loopt twee of meer dagen per week stage bij een erkend leerbedrijf. Wij werken uitsluitend met gekwalificeerde docenten afkomstig uit de zorgpraktijk.

Sorgu Lyceum. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

Opleiding Dienstverlening Helpende Zorg & Welzijn

De kosten van de opleiding Dienstverlening Helpende zorg en welzijn bedraagt: €3150,-

  • Exclusief inschrijfkosten =  €75,-
  • Betalen in 2 of 10 termijnen mogelijk.
  • 10 termijnen van €315,-
  • In 2 of uiterlijk 3 termijnen = 5% korting op de studiekosten.
  • In één keer betalen = 10% korting op de studiekosten.

Kosten Helpende Zorg en Welzijn
De opleiding Dienstverlening, kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn kost € 3.150, – bij éénmalige betaling. Dit is exclusief kosten examengeld (€ 175,-) en boekengeld (€ 205,-) voor alle benodigde lesboeken, licenties, readers, werkmappen en BPV-materialen.

De kosten van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn bedragen € 3150,-

 

Betaling lesgeld in 3 of 10 termijnen mogelijk.

10 termijnen van € 310,50

 

Betaling in 1 keer of in 3 termijnen = korting 10%

 

Leermiddelen en (online) boekenpakket **

* Het studiegeld van de OZA is inclusief alle examens en eenmalige herkansingen van deze examens.

** Om zo transparant mogelijk te zijn, werken we met één totaalprijs voor alle boeken en leermiddelen. Voor meer informatie kijk hier

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. De algemene voorwaarden van de OZA zijn van toepassing.

 

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 75,-

 

Om zo transparant mogelijk te zijn, werken we met één totaalprijs voor alle studiekosten.

Levenlanglerenkrediet

Heb je geen recht meer op studiefinanciering? Dat hoeft geen probleem te zijn. In de meeste gevallen kun je dan aanspraak maken op het levenlanglerenkrediet. Hiermee kan je tegen zeer gunstige voorwaarden geld lenen bij de overheid voor de bekostiging van je opleiding. Dit krediet dekt het lesgeld maar ook alle leermiddelen en het inschrijfgeld. Dit krediet hoef je dan pas een jaar na je opleiding terug te betalen.

Zie rijksoverheid voor meer informatie

 

Belastingaftrek

Betaal jij de opleiding zelf? Dan kan je de kosten die je maakt voor je opleiding aftrekken van je inkomstenbelasting. Als je zelf geen inkomen hebt, maar wel een fiscale partner, dan kan je partner gebruik maken van de belastingaftrek. Deze belastingaftrek kan oplopen tot 50% van je opleidingskosten. Als je studiefinanciering ontvangt kun je deze kosten niet aftrekken.

 

Subsidieregeling Praktijkleren

Voor werkgevers kan de Subsidieregeling Praktijkleren van toepassing zijn. Voor meer informatie kun je hierover terecht bij de website van het rijksoverheid

De belastingdienst vergoedt je studiekosten! 
Iedereen heeft recht op betaalbaar en gedegen beroepsonderwijs. Als je een opleiding voor jouw (toekomstige) beroep volgt dan mag je alle studiekosten hiervoor fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt alleen een drempel van € 250, -. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal.

Vergoedingen werkgever/leerbedrijf
Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en subsidie praktijkleren tot €2.700,-. Dit kan als je gedurende de opleiding een bbl-dienstverband hebt met een door SBB-erkend leerbedrijf. Kijk voor verdere informatie en voorwaarden op de site van de belastingdienst.

Bij bbl-opleidingen is het aanvragen van studiefinanciering niet mogelijk. Wel kun je het grootste deel de opleidingskosten terugkrijgen in de vorm van een belastingteruggave van de belastingdienst. Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en gebruik maken van stagefondsen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Voor werkgevers.