Betalingsvoorwaarden

Sorgu Lyceum hanteert de navolgende betalingsvoorwaarden.

Inschrijving

• Kandidaten kunnen zich op ieder moment voor een cursus of opleiding inschrijven.
• Het verdient de voorkeur om minimaal 10 weken voor de start van een cursus of opleiding in te schrijven.
• Indien uw inschrijving plaatsvindt binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus of bijscholing, dan zijn er geen mogelijkheden voor annulering.

Betaling

Cursus:
• Tenminste 10 dagen voor aanvang van de cursus dient het cursusgeld betaald te zijn.
• Betalen gaat per bankbetaling vooraf 

Opleiding
Betaling kan in één termijn of in 12 termijnen. Hiervoor ontvangt u bij aanvang van de opleiding een factuur. In 12 termijnen betalen kan alleen via een automatische incasso. Hiervoor vult u op de eerste lesdag een machtigingsformulier in.

Annuleren

• Annuleren van de opleiding of cursus kan alleen schriftelijk, binnen 14 dagen na uw inschrijving gebeuren. De annuleringskosten bedragen €. 25,=.
• 14 dagen na uw inschrijving is annuleren niet meer mogelijk en kan er ook geen restitutie van betaalde cursus of opleidingsgeld plaatsvinden of kwijtschelding van nog niet betaalde gelden.
• Indien u voortijdig de cursus of opleiding beëindigd zijn er uiteraard ook geen restitutiemogelijkheden.Betaling in termijnen is alleen van toepassing op opleidingen en kan alleen via het geven van een machtiging tot automatische incasso via Sorgu Lyceum. Je tekent hiervoor een machtigingsformulier.

Betalen in termijnen

Dat betekent dat er een automatische inhouding per maand plaatsvindt op je rekening. Vanwege de toename van de administratieve lasten bij betaling in termijnen, vindt er een opslag op de opleidingsgelden plaats van 8,82%. Als de termijnbetaling op de gebruikelijke datum niet geïncasseerd kan worden via je rekening, moet je dit zelf diezelfde maand nog overmaken naar Sorgu Lyceum.

De inning van het eerste termijnbedrag vindt plaats, uiterlijk 14 dagen ná de eerste lesdag. Bij een kortdurende cursus van een aantal dagdelen, ontvang je een factuur die vóór de eerste cursusdag  moet worden betaald. Als je in gebreke blijft met betaling kan het vervolgen van je opleiding of cursus worden opgeschort totdat de achterstand in je betalingen is ingelopen. Bij niet op tijd betalen ontvang je een herinnering, dan een aanmaning en tenslotte schakelen we een incassobureau in. Laat het niet zover komen omdat de kosten voor jou dan snel oplopen.

Betaling via werkgever

Je hebt van je werkgever toestemming om de opleiding te volgen. Je werkgever betaalt (een deel van) de opleidingskosten en dat blijkt uit een handtekening op je inschrijfformulier. Je werkgever ontvangt dan de factuur voor (zijn deel van) de opleidingskosten.