Verzorgende IG (VIG)

De verkorte opleiding Verzorgende IG is een mbo-opleiding niveau 3 voor volwassenen. U moet zijn opgeleid volgens de praktijk in de gezondheidszorg (BBL). Je gaat ook een dag in de week naar school. Met ervaring en eerdere training in de gezondheidszorg wordt u vrijgesteld, waardoor u de opleiding Verzorgende IG binnen 14 maanden kunt afronden.

Startdatum Maandag 19 april 2021
Locatie Sorgu Lyceum Hoogvliet
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag maandag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Maandag 17 mei 2021
Locatie Sorgu Lyceum Hoogvliet
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag maandag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Maandag 21 juni 2021
Locatie Sorgu Lyceum Hoogvliet
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag maandag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Maandag 19 juli  2021
Locatie Sorgu Lyceum Hoogvliet
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag maandag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Maandag 16 augustus 2021
Locatie Sorgu Lyceum Hoogvliet
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag maandag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Maandag 20 september 2021
Locatie Sorgu Lyceum Hoogvliet
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag maandag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Maandag 18 oktober 2021
Locatie Sorgu Lyceum Hoogvliet
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag maandag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Maandag 22 november 2021
Locatie Sorgu Lyceum Hoogvliet
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag maandag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Maandag 20 december  2021
Locatie Sorgu Lyceum Hoogvliet
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag maandag
Vrijblijvend inschrijven

 

Het beroep Verzorgende IG
Als verzorgende IG werk je op verschillende afdelingen van verpleging en verzorging; verpleeghuizen en thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en moederzorg. De doelgroepen die u ondersteunt en verzorgt, zijn zeer divers. De doelgroep omvat: ouderen zorgontvangers met beperkte zelfzorg, inclusief ouderen GGZ-ontvangers; volwassenen met chronische ziekten in een klinische verpleegomgeving; revalidatie van zorgvragers; zorg voor gehandicapten; zorg voor geesteszieke ontvangers; geboorte, moeder en Pasgeboren. Deze activiteiten hebben per afdeling een andere focus. Als VIG-medewerker kun je zorgvragers motiveren, begeleiden en ondersteunen om actie te ondernemen. Als de zorgvrager en naasten dit echter niet alleen kunnen, kunt u de operatie ook overnemen. Je hebt hierin de rol van adviserend, initiërend en sturend.

Als VIG-medewerker kun je zorgvragers motiveren, begeleiden en ondersteunen om actie te ondernemen. Als de zorgvrager en naasten dit echter niet alleen kunnen, kunt u de operatie ook overnemen. Je hebt hierin de rol van adviserend, initiërend en sturend.

Bij al je taken ga je uit van het idee dat de zorgvrager zijn leven wil beheersen. Afhankelijk van de situatie zorg je voor de juiste noodzakelijke ondersteuning. Je kunt zelfstandig werken, maar stemt regelmatig de zorg af met collega’s in andere disciplines en derden. Dit kunnen verpleeg- en welzijnshulpen zijn, verpleegkundigen, fysiotherapeuten of maatschappelijk werkers.

De mbo-opleiding Verzorgende IG – BBL
De opleiding IG-niveau 3 opleiding in verpleeg-, verpleeghuis- en thuisverpleging (VVT) richt zich op het verlenen van zorg in een vertrouwelijke sfeer. Je leert relaties op te bouwen met zorgvragers en naaste familieleden. De zorg die u verleent, ondersteunt de zorg van zorgvragers en naasten. Je leert inspireren tot zelfredzaamheid en samenwerking. U leert hoe u het zorgreglement zoveel mogelijk kunt aanpassen aan de wensen en gewoonten van de zorgvrager. Zo draagt ​​u bij aan de kwaliteit van leven van de zorgvrager.

Meerwaarde van Sorgu Leceum
Sorgu Lyceum is een professionele opvoeder in de gezondheidszorg. Dankzij het uitgebreide vrijstellingsbeleid kunnen ervaren verpleegkundigen van het Zorgcollege deze mbo-opleiding sneller volgen. In tegenstelling tot andere trainers in het veld, koos Zorgcollege ervoor om korte, klassikale en kleinschalige opleidingen te geven aan ervaren verpleegkundigen. De training wordt gegeven door gekwalificeerde docenten uit de gezondheidszorg. Voor elkaar zorgen is de meerwaarde van Sorgu Lyceum.

Leerwijze

Sorgu Lyceum is gespecialiseerd in verkorte mbo- zorgopleidingen voor volwassenen. We combineren praktische vaardigheidstrainingen met moderne themacursussen. De aankomende studenten hebben relevante werkervaring en vooropleiding, waardoor deze opleidingen snel de kern binnendringen. Je werkt in kleine groepen met groepsleden en neemt op hetzelfde niveau deel aan opleiding Verzorgende IG. Je krijgt les van gepassioneerde en loyale docenten uit de zorg. Leer meer over leraren in de gezondheidszorg. Zij zijn uw partner, begeleiden u en laten u ervaren hoe het is om zorgverlener te zijn. Dit geeft je praktische tools die je elke dag kunt gebruiken om je vooruit te helpen. De praktijkruimte van Sorgu Lyceum is zo ingericht dat u tijdens het trainingsproces alle praktische vaardigheden en bewegingen van het beroep “Verpleegkundig IG” in een realistische omgeving kunt oefenen.

Toelating Opleiding Verzorgende IG
Toelating tot de opleiding vindt plaats op basis van een intakegesprek, waarbij we kijken naar je motivatie, werkervaring en vooropleiding. De versnelde opleiding Verzorgende IG is bestemd voor studenten met een diploma Helpende Zorg en Welzijn of een vergelijkbaar diploma. Ook na een afgesloten EVC-traject op Helpende Zorg en Welzijn is het mogelijk om toegelaten te worden tot de opleiding Verzorgende IG. Je hebt wel minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op niveau 2 in de zorg nodig.

Heb je een verouderd diploma? Dan kun je op www.s-bb.nl controleren op welk niveau het nu wordt geschaald.

Voor toelating tot de verkorte opleiding Verzorgende IG niveau 3 kijken we – naast je vooropleiding – naar jouw levens- en werkervaring. Wat jij in je leven gedaan hebt zien we als waardevol en als bruikbare aanvulling op de opleiding. Tijdens het intakegesprek komen jouw motivatie, persoonlijkheid, werkervaring en behaalde diploma’s aan bod.

Bij inschrijving wordt u door Sorgu Lyceum gelinkd aan een erkend stage bedrijf. Als u bij ons tot de opleiding word toegelaten bent u gegarandeerde (onbetaalde) stageplek.

Beroepspraktijkvorming
De opleiding draait om de beroepspraktijkvorming (BPV). De BPV vindt plaats bij de instelling waar je werkt of bij het door jou gekozen leerbedrijf. Binnen de opleiding krijg je van Zorgcollege een BPV-begeleider toegewezen. Je BPV-begeleider vormt de schakel tussen jou, het leerbedrijf en Sorgu Lyceum.

De BPV moet plaatsvinden bij een SBB-erkend leerbedrijf. Je werk- of BPV-omgeving en doelgroep kies je zelf. Gedurende de opleiding van een half jaar, ben je minimaal 2 dagen per week werkzaam bij een leerbedrijf. Daarnaast heb je nog circa één dag per week nodig voor zelfstudie en ga je één dag per week naar school. Er wordt van je verwacht dat je zelf je BPV-plaats regelt. Op individuele gronden, bijvoorbeeld bij voldoende aantoonbare relevante werkervaring, kan worden afgeweken van de duur van de BPV.

Het vinden van een BPV-plaats
Voor het vinden van een erkende BPV-plaats kun je zoeken op de website www.stagemarkt.nl. Heb je bij aanvang van je opleiding nog geen geschikte BPV-plaats gevonden, bespreek dit dan zo snel mogelijk met je BPV-begeleider.

De BPV-periode is opgedeeld twee fases; een ontwikkelingsgerichte fase en een examenfase.  In de ontwikkelingsgerichte fase leer je – in de praktijk – de basisvaardigheden die horen bij het vak van Dienstverlening, Verzorgende IG. Na het succesvol afsluiten van de ontwikkelingsgerichte fase, word je toegelaten tot de examenfase. De aangeleerde vaardigheden worden tijdens in fase geëxamineerd. De opleiding is succesvol afgerond als je alle toetsen en examens hebt behaald. Hierna ontvang je het diploma Dienstverlening, Verzorgende IG niv 3 van Sorgu Lyceum.

Enrkende mbo-Opleidingen
De mbo-opleidingen van Sorgu Lyceum zijn opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Het diploma is wettelijk beschermd. Net zoals bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) voldoen wij aan alle eisen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hieraan stelt. Het belangrijkste verschil is dat wij praktijkopleidingen bieden waarbij de student een werkend leertraject volgt. Je gaat één dag in de week naar school en je loopt twee of meer dagen per week stage bij een erkend leerbedrijf. Wij werken uitsluitend met gekwalificeerde docenten afkomstig uit de zorgpraktijk.

Sorgu Lyceum. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

Opleiding Verzorgende IG / M.M.Z

De kosten van de opleiding Verzorgende IG / M.M.Z. bedraagt: € 4.950,-

  • Exclusief inschrijfkosten =  €75,-
  • Betalen in 2 of 10 termijnen mogelijk.
  • 10 termijnen van €495,-
  • In 2 of uiterlijk 3 termijnen = 5% korting op de studiekosten.
  • In één keer betalen = 10% korting op de studiekosten.

Kosten opleiding Verzorgende IG (VIG)
De opleiding Verzorgende IG kost € 4.950,- bij éénmalige betaling. Dit is exclusief kosten examengeld (€ 250,-) en boekengeld (€ 425,-) voor alle benodigde lesboeken, licenties, readers, werkmappen en BPV-materialen.

 

De belastingdienst vergoedt je studiekosten! 
Iedereen heeft recht op betaalbaar en gedegen beroepsonderwijs. Als je een opleiding voor jouw (toekomstige) beroep volgt dan mag je alle studiekosten hiervoor fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt alleen een drempel van € 250, -. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal.

Vergoedingen werkgever/leerbedrijf
Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en subsidie praktijkleren tot €2.700,-. Dit kan als je gedurende de opleiding een bbl-dienstverband hebt met een door SBB-erkend leerbedrijf. Kijk voor verdere informatie en voorwaarden op de site van de belastingdienst.

Bij BBL-opleidingen is het aanvragen van studiefinanciering niet mogelijk. Wel kun je de opleidingskosten terugontvangen via een belastingteruggaaf. Je werkgever of leerbedrijf kan in aanmerking komen voor vermindering loonbelasting en gebruikmaken van stagefondsen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Voor werkgevers.