Algemene voorwaarden

Kamer van Koophandel

Sorgu Lyceum staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80385427 te Rotterdam.

 

De NRTO algemene voorwaarden zijn van toepassing. Daarnaast hanteren wij de volgende punten:

 

Inhoud

De door Sorgu Lyceum verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Sorgu Lyceum kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Sorgu Lyceum en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Sorgu Lyceum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Sorgu Lyceum worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Sorgu Lyceum .

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Sorgu Lyceum omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy

Vanaf het moment dat persoonlijke gegevens in bezit zijn van Sorgu Lyceum zullen deze zorgvuldig bewaard worden.
Ongeautoriseerde personen en/of computerscripts hebben hier geen toegang tot. Natuurlijke personen en/of bedrijven blijven echter altijd eigenaar van de persoonlijke gegevens en zijn daarom ook verantwoordelijk voor de juistheid. Het invullen van gegevens en versturen naar Sorgu Lyceum is op eigen risico. Gegevens zullen alleen gebruikt worden voor dienstverlening door Sorgu Lyceum , tenzij anders vermeld. Gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en niet uitgewisseld met derden.