Learn. Educate. Grow

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Onze missie & visie

Onze missie – waar staan we voor?

Sorgu Lyceum is een erkende school die opgericht is om versneld een diploma in de zorg sector te kunnen behalen. Een ieder die voldoet aan de toelatingseisen is bij ons van harte welkom om te komen studeren!

Onze visie – hoe doen we dat?

Professionele cultuur

Onder professionele cultuur verstaat Sorgu Lyceum een cultuur waarvan deze van betrouwbare en professionele aard is. Alle docenten binnen onze organisatie zijn mensen van een maatschappelijke en sociale achtergrond. Ervaring van uit het werkveld met erkende diploma’s om onze studenten vakkundig en kwalitatief op te kunnen leiden.

Wij stellen de belangen onze studenten voorop. Om de uiteenlopende vraagstelling van onze studenten nauwgezet en passend te kunnen invullen houden wij alle ontwikkelingen op het gebied van studie en politieke ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Deze professionele cultuur resulteert in een ambitie van bijna iedere student om graag aan zijn eigen groei en ontwikkeling te werken door middel van onze scholing.

De volgende zes kernwaarden dragen bij aan een professionele cultuur en zijn het uitgangspunt voor de scholing:

  • Maatwerk
  • Aandacht
  • Intercultureel
  • Gericht op kansen en mogelijkheden
  • Progressiegerichte ontwikkeling
  • Samenwerking en netwerken

Zorg opleidingen met gegarandeerde Stageplek.

Locatie

Aveling 235

3193 LE Hoogvliet Rotterdam

School uren

M-V: 08:30 – 17:30
Weekend: Dicht

Telefoon & Email

0850664345
info@sorgulyceum.nl

7 + 14 =