Zorgverzekeraars dragen ter aan betaalbare, toegankelijke plus kwalitatief goede zorg. Daarom nakijken zorgverzekeraars of zorguitgaven volstaan aan wet- plus regelgeving plus of den geleverde zorg geschikt is voordat den patiënt. Zorgverzekeraars hebben te co met aanbieders voordat 2020 plus 2021 samen wederom eentje zelfonderzoek curatieve GGZ (cGGZ) ontwikkeld. Ie zelfonderzoek is eentje methodiek diegene bijdraagt aan den ontwikkeling wegens mits GGZ-aanbieders ‘te control’ te komen overheen ie declaratieproces plus wegens declaraties efficiënt plus effectief te nakijken.

Participatie aan ie zelfonderzoek is vrijwillig

Elke GGZ-aanbieder heeft zelf den voorkeur wegens welnu of noch eindje te nemen. Gedurende rouwbeklag toetst den deelnemende GGZ-aanbieder den inherent declaraties op eentje veel, met aanbieders vooraf afgestemde, controlepunten.

Co met zorgaanbieders

Ter den voorbereiding op ie zelfonderzoek cGGZ 2020-2021 heeft eentje afstemmingssessie tussen zorgverzekeraars plus zorgaanbieders plaatsgevonden. Ter dit sessie zijn den verschillende documenten van ie Zelfonderzoek plus wijzigingen te controlepunten besproken. Den input van dit sessie is meegenomen binnenshuis ie zelfonderzoek cGGZ 2020-2021. 

Efficiënte plus effectieve uitvoering

Er wordt ingevolge zorgverzekeraars plus zorgaanbieders gestreefd zoals eentje efficiënte plus effectieve uitvoering. Zo is ie zowel dit schooljaar weer mogelijk wegens eindje te nemen aan den controlemethodiek re-performance. Dit methodiek zorgt met name ter den deelnemende volwassene geïntegreerde instellingen voordat eentje snellere inschatting. Den voorkeur voordat re-performance is vrijwillig. Daarnaast wordt zoals ieder schooljaar aangeraden wegens mits GGZ-aanbieder tijdens den uitvoering van ie zelfonderzoek voeling te zoeken met den registeraccountant, zodat tijdig eentje Rapport van Feitelijke Bevindingen vermag wordt opgeleverd.

Aanmelden

Aanmelden vermag totdat plus met 16 april via ie daarvoor beschikbare Portaal Zelfonderzoek cGGZ. Let op dat u eentje bevestiging van uw aanmelding ontvangt. Geef te uw aanmelding zowel aan of u eindje wenst te nemen aan re-performance.

Vragen?

Algemene vragen overheen ie Zelfonderzoek cGGZ 2020-2021 kunt u via voornoemd portaal stellen. Voordat specifieke vragen kunt u voeling opvangen met uw reviewende zorgverzekeraar.

Rapportageformat 2020-2021

Ie rapportageformat 2020-2021 is onderdeel van den publicatie, maar wordt straks toegevoegd. Ter ie rapportageformat is zowel ie schooljaar 2019 zichtbaar. Dit ten behoeve van den zorgaanbieders diegene vanuit den HT schaderegeling dit uitvoerjaar 2019 samen met 2020-2021 verantwoorden. Zorgaanbieders diegene noch meedoen aan dit HT schaderegeling kunnen 2019 te ie rapportageformat negeren.

 

Te downloaden documenten:.