Zorgkantoren, verenigd ter Zorgverzekeraars Nederland, hebben vandaag eentje nieuwe landelijke webstek gelanceerd met publieksinformatie overheen den langdurige zorg: www.zorgkantoor.nl. Zij willen ermee mensen tijdig voorzien van begrijpelijke kennisgeving. Voordat veel mensen is ie eentje zoektocht wegens alle relevante kennisgeving te vinden. Zeker mits zij nog aan ie start staan van ie zorgtraject plus zichzelf willen oriënteren op langdurige zorg. Daarom is ie initiatief genomen voordat dit nieuwe landelijke webstek. Den webpagina leidt mensen zowel doorheen zoals ie zorgkantoor van hun regio zodat zij ginds vervolgens voorts geholpen kunnen wordt.

Zorgkantoren plus zorgverzekeraars willen iedereen diegene ter aanmerking wil komen voordat langdurige zorg tijdig informeren. Vooral mits mensen nog noch den weg hebben gevonden zoals ie zorgkantoor van hun inherent regio. Nederland telt 31 zorgkantoren diegene den langdurige zorg uitvoeren voordat cliënten ter hun regio. Ter den praktijk blijkt dat lang noch iedereen meteen den weg weet te vinden zoals ie zorgkantoor van zijn of haar regio. Daarom hebben den gezamenlijke zorgkantoren ie initiatief genomen wegens eentje landelijke webstek te wegschieten: www.zorgkantoor.nl

Algemene kennisgeving

Den webstek biedt algemene kennisgeving overheen ie aanvragen van langdurige zorg plus legt uit welke verschillende keuzes er geproduceerd kunnen wordt. Den leveringsvormen zowel thuis mits erbij eentje zorgaanbieder of met eentje persoonsgebonden budget wordt uitgelegd. Er is zowel kennisgeving te vinden overheen wie watten betaalt plus welke kosten er zelf betaald willen wordt. Voorts verstrekt den webstek kennisgeving overheen waar mensen terecht kunnen voordat cliëntondersteuning plus kennisgeving overheen den rol van zorgkantoren. Den webstek leidt mensen, op ondergrond van hun postcode, eenvoudig doorheen zoals ie juiste zorgkantoor. Heeft men eenmalig den weg gevonden zoals ie juiste zorgkantoor dan schenkkan ie desbetreffende zorgkantoor cliënten voorts informeren plus desgewenst promoten erbij den diverse mogelijkheden.

Voortzetting

Ongeacht algemene kennisgeving gaat den webpagina voorts ter op verpleging & verzorging ter den langdurige zorg. Ter eentje volgende stadium wordt ie verhoging voorts uitgebreid met kennisgeving overheen gehandicaptenzorg plus geestelijke gezondheidszorg. Op langere termijn willen den zorgkantoren via den webpagina zowel concrete keuzehulp bieden wegens mensen te ondersteunen ter hun smaak voordat eentje zorgaanbieder.

Inherent regie

Zorgkantoren zijn ervoor verantwoordelijk dat iedereen met eentje schatting voordat den Wet langdurige zorg (Wlz) den zorg krijgt diegene hij of zij nodig heeft. Zij willen hun cliënten voorzien van goede plus toegankelijke langdurige zorg. Zowel willen zij (potentiële) cliënten tijdig plus helder informeren overheen alles watten erop komt loeren wegens langdurige zorg te krijgen plus watten den verschillende mogelijkheden zijn. Met ie nieuwe landelijke verhoging dragen zorgkantoren erbij aan meer inherent regie erbij cliënten plus meer inzicht voordat iedereen diegene zichzelf ter eentje vroegtijdig stadium wil oriënteren op langdurige zorg.