Zorgverzekeraars Nederland heeft ene vacature voordat ene secretaris voordat 28 uur vanaf week.

Ie secretariaat van ZN bestaat uit meerdere secretaresses diegene allen zijn toegevoegd aan ene of meerdere beleidsteams. Iedere secretaris heeft ene inherent takenpakket plusteken ondersteunt ene vaste menigte adviseurs. Dit vacature betreft secretariële werkzaamheden voordat ie team Wlz plusteken ie team eerstelijn. Den secretaris schenkkan zowel op andere onderwerpen of voordat andere teams ingezet wordt.

Taken

Jij bent onder andere verantwoordelijk voordat ie beheren van den zakagenda’s, coördineren van activiteiten plusteken ie plannen van afspraken. Jij hebt totaalbeeld plusteken denkt mee onder uitvoering van taken van adviseurs plusteken manager(s). Den secretaris is ie eerste aanspreekpunt voordat inwonende klanten, onze leden plusteken externe stakeholders. Zowel ie organiseren plusteken voorbereiden van (online) vergaderingen/samenkomsten behoort totdat ie takenpakket. Solliciteren is mogelijk totdat uitwendig 28 sprokkelmaand.

Ongeacht den vacature voordat ene secretaris zijn er nog andere vacatures, waaronder voordat ene beleidsadviseur Operations, ene beleidsadviseur Preventie plusteken ene beleidsadviseur voordat onzerzijds team medisch specialistische zorg (MSZ).

Uitgebreide inlichting overheen onze vacatures staat op den webstek onder ie onderdeel ‘Werken onder ZN’.