Zorgverzekeraars hanteren sinds kort allen idem aanvraagformulier voordat gecontracteerde zorgaanbieders van wijkverpleging diegene financiering voordat thuiszorgtechnologie willen aanvragen. Voorheen had elke verzekeraar zijn inherent invulformulier met inherent vragen. Vanaf nu maken zorgverzekeraars ie voordat aanbieders zo makkelijk mogelijk wegens gedurende meerdere zorgverzekeraars eentje thuiszorgtechnologie te vastkluisteren. Den nieuwe wijze van werken vermindert administratieve lasten voordat den zorgaanbieder plus maakt ie opschalen plus versneld invoeren van bewezen digitale zorg makkelijker. Elke verzekeraar vermag nog welnu eventuele individuele aanvullingen opvangen.

Thuiszorgtechnologie is zorg op afstand. Zorgverzekeraars vinden ie fundamenteel dat dit vormen van zorg wordt ingezet ter sponsoring van den zorg thuis. Mits ingezet vanuit eentje bewuste preferentie plus visie, vermag ie den kwaliteit van zorg ten goede komen plus er voordat zorgen dat mensen den juiste zorg op den juiste plek krijgen. Thuiszorgtechnologie vermag er zowel toe meehelpen dat ter den toekomst wijkverpleging vacant blijft, ondanks den arbeidskrapte. Thuiszorgtechnologie zorgt er namelijk voordat dat wijkverpleging efficiënter wordt of dat lijfelijk geleverde zorg vervangen vermag wordt doorheen technologie.

Bewezen plus nieuwe technologie

Twee vormen van thuiszorgtechnologie hebben zichzelf hoewel bewezen: den medicijndispenser plus beeldschermzorg. Gecontracteerde aanbieders kunnen dit vormen van thuiszorgtechnologie hoewel declareren. Zowel voordat andere vormen van thuiszorgtechnologie diegene nog noch (breedgeschouderd) toegepast wordt, kunnen aanbieders eentje rekest voordat financiering indienen ter gedurende den zorgverzekeraar.

Versnelling digitalisering

Den invoering van den nieuwe formulieren past gedurende den brede sponsoring van zorgverzekeraars van den versnelling van digitalisering van den zorg. Digitale zorg draagt noch exclusief gedurende aan kwaliteit van zorg plus leven, maar zowel aan den toegankelijkheid van zorg. Op korte termijn plus ter den toekomst. Daarnaast is veilige plus betrouwbare digitale zorg eentje middel wegens inherent regie plus zelfstandigheid van patiënten te vergroten. Zij kiezen waar mogelijk samen met den zorgaanbieders hoe plus waar zij den zorg willen ontvangen. Vaak zou dit eentje combinatie van beide zijn.