Ie kabinetsvoorstel dat digitale gegevensuitwisseling te den zorg moeten regelen is zo zorgvuldig van opzet, dat ie den beoogde versnelling te den weg dreigt te zitten. Daarvoor waarschuwen den belangenorganisaties van patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars plusteken hun standaardisatie- plusteken implementatiepartners te ene brief aan de Tweede Kamer. Diegene praat op 23 november overheen den Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling te den zorg).

Actiz, KNMP, KNGF, V&Veiligheidsraad, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, RSO Nederland, Nictiz plusteken VZVZ verheerlijken den zorgvuldige opzet van ie Wegiz-wetsvoorstel, maar den ommezijde is meer bureaucratie plusteken hogere kosten te den weliswaar alreeds overbelaste zorg. “Wij vragen onzerzijds be of dit noch efficiënter vermag wordt ingericht”, aldus den veldpartijen, wijzend op den waslijst van instrumenten diegene den Wegiz voorschrijft: effectenverkenningen, maatschappelijke kosten-baten analyses, volwassenheidsscans, kwaliteits- plusteken informatiestandaarden, NEN-normen plusteken certificeringen. 

Meer vlugheid plusteken regie

Den doorlooptijd van den verkenningsfase voordat opvang van ene gegevensuitwisseling op den meerjarenagenda Wegiz totdat aan ie uur van wettelijke verplichting neemt bijvoorbeeld alreeds snel ene veel schooljaar te deeg, zowel mits er voordat den uiterst eenvoudige variant (‘spoor 1’) wordt gekozen. Mits daarentegen ie veld den potentie krijgt wegens vanaf gegevensuitwisseling zelf te defini welke instrumenten ie uitgelezene te diegene situatie kunnen wordt ingezet, zullen dat den vlugheid ten goede komen. 

Daarnaast geven den partijen aan dat VWS vanuit hun regierol op onderdelen meer verplichtend op moeten voetstappen wegens totdat werkelijke versnelling te komen, bijvoorbeeld voort (alreeds dan noch zolang) ie gewoonte van specifieke voorzieningen voordat te schrijven. Gelukkig wordt geconstateerd dat den minister tussentijds heeft toegezegd meer regie te nemen op den totstandkoming van den outillage ICT-infrastructuur met generieke voorzieningen. Hier moeten vooral op wordt doorgepakt, met den verplichting dat iedereen diegene dan zowel gaat usances. 

Openstellen van systemen

Zowel ie verplicht openstellen van systemen vermag meehelpen aan versnelling van gegevensuitwisseling plusteken verlaging van maatschappelijke kosten. Voorts pleiten den belangenorganisaties van patiënten, zorgverleners plusteken zorgverzekeraars voordat ie beperken van den maatschappelijke kosten, waarschuwen zij voordat ie ontstaat van dubbele data-infrastructuren plusteken vinden zij dat zowel den gegevensuitwisseling met den patiënt wettelijk moeten wordt verankerd.