Zorgverzekeraars Nederland heeft nou vacatures voordat eentje mode kwaliteitsregistraties, eentje beleidsadviseur business analist Wlz plus eentje geoefend communicatieadviseur (langdurige) zorg.

Pleiter kwaliteitsregistraties

Kwaliteitsregistraties maken den kwaliteit van zorg inzichtelijk aan den hand van gegevens uit ie primaire zorgproces doorheen ie maken van betrouwbare vergelijkingen plus analyses op rustiek niveau. Te 2021 hebben landelijke partijen te den medisch specialistische zorg (MSZ) afspraken met jawel vervaardigd wegens huis regie te voeren op kwaliteitsregistraties. Erin heeft ZN den taak gekregen van schakelbord suikeroom van kwaliteitsregistraties. Den landelijke afspraken plus financiersrol van ZN brengen nieuwe activiteiten met zichzelf mee voordat ie team kwaliteit plus elders te ZN. Den mode kwaliteitsregistraties heeft expertise op ie vlak van financiën plus ICT. Hij of zij heeft onder meer aantoonbare kennis plus ervaring op ie terrein van inrichting, uitvoering plus monitoring van financiële processen plus ie opstellen van business cases te eentje bewegende vorm.

Beleidsadviseur business analist Wlz

Den zorgkantoren voeren den Wet langdurige zorg (Wlz) uit. Den ontwikkelingen te den langdurige zorg zijn eentje doorslaggevend sociaal gegeven plus ermee eentje actueel thema dat volop te den maatschappelijke plus politieke belangstelling staat. Ie team Langdurige Zorg van ZN ondersteunt den zorgkantoren wegens dit ontwikkelingen vorm te geven plus behartigt op vele terreinen den belangen van den zorgkantoren.  Den beleidsadviseur business analist Wlz gaat zichzelf bezighouden met den onderwerpen verantwoording plus financiën indien hoofdtaak. Hij of zij vindt ie zowel wieg wegens breder op andere thema’s (te ie team langdurige zorg of op sectoroverstijgende thema’s) te wordt ingezet.

Communicatieadviseur (langdurige) zorg

Voordat ie team Langdurige Zorg is er zowel vacature voordat eentje geoefend communicatieadviseur. Hij of zij is modaal trio dagen te den week vacant indien communicatieadviseur voordat externe communicatie plus eentje dag vanaf week voordat inwonende communicatie. Den geoefend mode is te staat wegens den positionering plus profilering van den zorgkantoren eentje stap voorts te brengen, zowel te relatie totdat den zorgverzekeraars. Den juiste kandidaat heeft eentje ja sentiment voordat nieuwsbericht plus volgt den ontwikkelingen te den zorg op den voetbeen. Mogelijke issues signaleert hij of zij vroegtijdig plus schenken raadgeving overheen eentje proactieve werkmethode daarvan. 

Kijk voordat uitgebreide inlichting overheen den vacatures op onze webstek onder ie onderdeel ‘Werken bij ZN’.