Zorgverzekeraars Nederland ziet ter ie nieuwe regeerakkoord eentje belangrijke versterking van den samenwerkingsverband wegens den zorg ‘getraind voordat den toekomst’ te maken. Twee schooljaar lang heeft den coronapandemie alle voetlicht gevraagd. Maar er zijn zowel andere volwassene uitdagingen ter den zorg. Nederland wordt steeds vader waardoor den vraag zoals zorg den komende jaren projectiel toeneemt. Dat vraagt wegens slimme plus scherpe keuzes. ZN steunt daarom den voorstellen van den samenwerking wegens nu huwelijk werkgelegenheid te maken van passende zorg, digitalisering, preventie, den ouderenzorg plus ie verbeteren van den werkomstandigheden van iedereen diegene ter den zorg werkt. Zorgverzekeraars werken alhoewel hard aan eentje toekomstbestendige zorg zodat iedereen toegang houdt totdat goede zorg indien dat nodig is. ZN wil graag snel samen met ie regering, toezichthouders plus zorgpartijen aan den slag wegens den afspraken uit ie regeerakkoord voorts uit te werken.

Nederland vergrijst, welvaartsziektes nemen toe plus behandelingen wordt steeds innovatiever. Den vraag zoals zorg, zeker voordat ouderen, gaat hierdoor zo hard groeien dat er noch toereikend zorgmedewerkers zijn wegens erin te voorzien. Dirk Jan van dennenboom Berg, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland: “Ie nieuwe regering zullen andere keuzes willen maken zodat wij den gezondheidszorg slimmer plus inclusiever kunnen organiseren te ie huidige zorgstelsel. Den project ter levensverwachting is nu onacceptabel schel. Ie promoveren van gezondheidsbevorderend leven moeten meer voorop komen te staan. Want den gezondheid van mensen wordt voort veel meer bepaald dan voort den zorg inclusief. Daarom is ie beslissend dat ie regering den gezondheid van Nederlanders centraal zet ter alle beleidsterreinen, zoals woon, onderwijs plus maatschappelijke sponsoring. Gelukkig zien wij dit grotendeels terug ter ie coalitieakkoord.”

Betere organisatie

Alreeds geruime tijdstip werken zorgverzekeraars samen met zorgpartijen – plattelands plus ter den regio – hard aan slimmere plus betere organisatie van zorg. Daarbij is ie beslissend den mogelijkheden te ie huidige zorgstelsel optimaal te bezigen wegens den wijziging van zorg te realiseren. Dat is ter ie voordeel van den patiënt plus moeten eentje belangrijke bijdrage leveren aan ie aantrekkelijk vasthouden van ie werken ter den zorg. ZN gaat hiermee graag voorts aan den slag samen met toezichthouders plus andere uitvoerders.

Passende zorg

Zorgverzekeraars zijn zowel opgeruimd met den inzet van ie regering op passende zorg; ie is voordat onzerzijds eentje beslissend uitgangspunt voordat den herinrichting van den zorg. Hierdoor kunnen patiënten nog veel huis wordt geholpen met eentje treatment diegene past onder hun specifieke behoefte plus situatie. Wij hebben daarvoor nog veel meer inzichten nodig ter den resultaten van passende zorg. Zorgmedewerkers willen diegene inzichten vervolgens zowel ter den praktijk wagen brengen. Zorgverzekeraars willen passende zorg graag stimuleren plus vragen daarvoor van ie regering den juiste instrumenten onder den zorginkoop, zodat den resultaten van passende zorg zowel huwelijk merkbaar wordt. Ie is was dat den zowel ter den Wlz, Wmo plus Jeugdwet meer voetlicht komt voordat passende plus kosteneffectieve zorg. Dit stimuleert netwerken plus samenwerkingsverbanden ter den zorg.

Volle inzet op digitalisering

Digitale zorg plus betere gegevensuitwisseling is onmisbaar onder passende zorg én ie verminderen van administratieve lasten ter den zorg. Tijdens den coronapandemie hebben veel verzekerden geoefend dat digitalisering den zorg huis plus huis bereikbaar plus vacant maakt. Zorgverzekeraars willen daarom dat patiënten, samen met hun geneesheer, willen kunnen uitzoeken voordat digitale zorg indien dat mogelijk plus verantwoorden is. Ie coalitieakkoord is hevig kort overheen digitale zorg. ZN hoopt dat ie regering hier den komende jaren vol op gaat wedden.

Preventie plus ouderenzorg

Zorgverzekeraars willen graag met ie regering plus gemeenten investeren ter gezondheidsbevordering plus preventie. Ie is beslissend dat ie regering experimenteerruimte gaat bieden aan gemeenten, zorgaanbieders plus zorgverzekeraars plus zorgkantoren. Vanwege meer samen te werken aan preventie kunnen wij ie tal gezonde levensjaren van alle Nederlanders vergroten plus den druk op den zorg verminderen. Zorgverzekeraars Nederland steunt ie regering wegens den ouderenzorg toekomstbestendig te maken; met den krachtinstallatie vraag watten Nederlanders van zichzelf plus van den overheid mogen vooruitzien. Zowel is ie was dat ie regering ie tekort aan geschikte woningen voordat ouderen aanpakt.

Weerbare zorg

Den coronapandemie heeft onzerzijds toegevoegd bewust vervaardigd van hoe cruciaal den gezondheidszorg is voordat onze samenleving. Zorgverzekeraars plus zorgkantoren hebben forse steunpakketten vervaardigd wegens den zorg tijdens dit zware omstandigheden ter den poten te vasthouden. Nu is ie beslissend wegens den zorg weerbaarder te maken tegen pandemieën. Zorgverzekeraars zijn positief overheen den voorstellen van ie regering op dit regio. Met eentje slimmere plus flexibelere inzet van zorgprofessionals willen wij pandemieën plus seizoensgebonden pieken ter den zorgvraag gaan opvangen.