Met ingang van komend klas kunnen zorgkantoren gespecialiseerde zorg winkelen via ene veel verrassend benoemde expertisecentra te den langdurige zorg. Ie gaat wegens zorg voordat cliënten met ie syndroom van Korsakov, ene kwaal diegene relatief weinig voorkomt, maar waarvan den zorgvraag ingewikkeld is. Ie betreft ene pilot van twee klas, waarvoor VWS reserve poen vacant heeft poneren. Zorgkantoren zijn positief overheen den nieuwe structuur met expertisecentra voordat den langdurige zorg.

Te 2019 heeft ie ministerie van VWS toestaan onderzoeken welke cliënten te ene Wlz-instelling wonen met ene complexe zorgvraag plusteken ene kwaal diegene relatief weinig voorkomt. Ene van diegene zogenoemde verachtelijk volume schel complexe cliëntgroepen betreft mensen met ie syndroom van Korsakov. Zij hebben vaak noch inclusief lichamelijke klachten plusteken emoties, maar kampen zowel met psychische, sociale plusteken gedragsproblemen.

Expertisecentra

Wegens den verachtelijk volume schel complexe zorg voordat Korsakov-cliënten te verbeteren, wordt den zorg voordat kip gebundeld te ene veel regionale expertisecentra (REC’s) plusteken doelgroepen expertisecentra (DEC’s) verstrooid overheen Nederland. Cliënten kunnen wonen te ene expertisecentrum plusteken daarginds den zorg ontvangen. Expertisecentra kunnen hun specialistische kennis zowel gaan overdragen aan andere zorginstellingen waar cliënten met Korsakov woon (zogenoemde outreachende zorg).

Visitatie

Den Makelaarsprovisie expertisecentrum langdurige zorg (CELZ) adviseert VWS  overheen welke zorgaanbieders voldoet aan den criteria voordat ie zijn van expertisecentrum plusteken voordat hoeveel Korsakov-cliënten. Zorgkantoren kopen dit zorg te, zodra den CELZ den expertisecentra na visitatie te haar raad heeft benoemd. Den programma is dat den zorgkantoren den gespecialiseerde zorg diegene den expertisecentra leveren vanaf 1 mei 2022 samentrekken.

Pilot

Den pilot met dit nieuwe zorginfrastructuur voordat Korsakov-cliënten loopt twee klas. Ie ministerie van VWS heeft hiervoor zeven miljoen euro vanaf klas vacant poneren. Zorgkantoren zien te den nieuwe structuur met expertisecentra voordat den langdurige zorg ene potentie wegens den verachtelijk volume schel complexe zorg voordat Korsakov-cliënten te verbeteren. Den inzichten plusteken ervaringen diegene den komende twee klas te dit pilot wordt opgedaan zijn daarom van vitaal gewichtigheid. Den intentie van VWS, den NZa plusteken zorgkantoren is wegens na den pilot te komen totdat ene eenduidig tarief voordat dit doelgroep plusteken duidelijkheid overheen den verspreidingsgebied van den outreachende zorg.

Meer kennisoverdracht overheen den inkoop om zorgkantoren van zorg voordat Korsakov-cliënten met ene specifieke zorgvraag leest u te ie aanvullend regelgeving.