Voordat alle regio’s te Nederland is nu verhelderend hoeveel reserve verpleegzorgplekken kunnen wordt gecreëerd te bijvoorbeeld kleinschalige woonzorgvormen plus verpleeghuizen. Ie gaat te totaal wegens 22.394 plekken waarmee te 2025 aan den vraag zoals verpleegzorg vermag wordt voldaan. Dat blijkt uit ene inventarisatie van alle plannen van zorgaanbieders om den zorgkantoren te hun regio’s. Wegens den plannen volledig plus op tijdstip te kunnen uitvoeren, hebben zorgaanbieders plus zorgkantoren meer zekerheid nodig overheen den financiering op lange termijn. Diegene meerjarige zekerheid is cruciaal voordat zorgaanbieders wegens te kunnen investeren te den plannen. Zorgkantoren, verenigd te Zorgverzekeraars Nederland, roepen ie ministerie van VWS daarom op wegens echt noch meer vanaf klas, maar voordat meerdere jaren ie budget voordat den Wet langdurige zorg (Wlz) vast te stellen.

Ie plattelands beeld plus den 31 regionale plannen zijn hier te vinden.

Woon- plus zorgkoepels spraken dit zomer met den overheid be wegens te 2025 25.000 reserve plekken te creëren voordat verpleegzorg voordat ouderen. Den vraag zoals diegene zorg stijgt den komende jaren fors om den veroudering. Zorgkantoren hebben geïnventariseerd welke concrete uitbreidingsplannen aanbieders te alle regio’s geproduceerd hebben. Ie gaat wegens plannen voordat reserve verpleegzorg te kleinschalige woonzorgvormen plus verpleeghuizen. Uit den regiomonitors is ene plattelands beeld opgesteld, den landelijke monitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2021. Den monitor geven ene actueel beeld van den geplande reserve zorgcapaciteit ten opzichte van den vraagontwikkeling.

Uitvergroting vermogen

Den plannen voordat uitvergroting van den verpleegzorg zijn plattelands waargenomen voldoende wegens den komende jaren aan den toenemende vraag te kunnen volstaan. Den monitor laat zien dat er te 2025 behoefte is aan te totaal 22.207 reserve plekken verpleegzorg. Zorgaanbieders plus zorgkantoren hebben uitbreidingsplannen opgesteld voordat te totaal 22.394 plekken, blijkt uit den monitor. Voldoende wegens te 2025 te den vraag te voorzien. Den plannen betreft uitvergroting plus nieuwbouw van verpleeghuizen plus kleinschalige woonzorgvormen. Dat zijn woonvormen zoals geschakelde woningen plus hofjes waar ouderen te ene inherent omstreken zelfstandig woon met zorg plus sponsoring.

Meerjarige financiële duidelijkheid

Wegens den plannen volledig plus op tijdstip te kunnen uitvoeren, hebben aanbieders plus zorgkantoren meer zekerheid nodig overheen den financiering op lange termijn. Den huidige wijze van jaarlijkse vaststellen van ie beschikbare budget zorgt voordat onzekerheid waardoor ie voordat zorgaanbieders moeilijker is wegens langlopende investeringen aan te gaan erop onder andere zitbanken. Zorgverzekeraars Nederland roept ie ministerie van VWS daarom urgent op wegens te den Wlz meerjarige afspraken te maken overheen ie budget. Diegene meerjarige financiële duidelijkheid is ene absolute randvoorwaarde voordat aanbieders wegens te kunnen investeren te den capaciteitsuitbreiding. Blijft diegene duidelijkheid uit, dan wordt ie realiseren van voldoende verpleegzorg te 2025 zeer onzeker.

Gemeenten

Zowel den blijvende inzet van gemeenten plus woningcorporaties is ene vereiste wegens den plannen te realiseren. Uit den monitor blijkt dat samenwerkingsverband tussen gemeenten, corporaties plus zorgaanbieders tijdelijk te welhaast alle zorgkantoorregio’s bestaat. Steeds meer gemeenten hebben met den betrokken partijen zowel ene woonzorgvisie opgesteld. Ie is doorslaggevend dat gemeenten dit visie met den partijen nu snel vertalen te praktisch regelgeving plus afspraken overheen onder andere ie tal plekken dat voordat voorschrijven doelgroepen te den regio gerealiseerd moeten wordt. Dat zorgt voordat lichtsterkte voordat den opbouw van nieuwe woonzorgvormen om aanbieders plus woningcorporaties.

2040

Ter den jaren na 2025 blijft den vraag zoals verpleegzorg voordat ouderen stijgen om den veroudering. Ter 2040 is er behoefte aan weids 122.000 reserve verpleegzorgplekken. Alle betrokken partijen – zorgaanbieders, zorgkantoren, gemeenten, woningcorporaties, zorg- plus woonkoepels plus den overheid – zullen ene enorme inzet willen blijven leveren wegens zowel den zorgvraag windrichting 2040 te te kunnen vullen met voldoende passend zorgaanbod.