Privacyregels zullen voordat zorgverzekeraars ene van den belangrijkste belemmeringen zijn wegens verzekerden proactief te adviseren overheen hun zorg. Verzekeraars mogen vanwege den regels den medische gegevens van verzekerden noch gewoontes voordat raad. Te ene research van Nivel bevestigt den Expert Persoonsgegevens (AP) dit, maar merkt den toezichthouder zowel op dat er meer mogelijkheden zijn dan waar zorgverzekeraars nu gewoonte van maken.

Informed consent

Zo kunnen verzekerden ene zogeheten ‘informed consent’ tekenen, waarmee den verzekerde toestemming schenken wegens proactief benaderd te wordt met zorgadvies op fundament van declaratiegegevens. Verzekeraars kunnen te twijfel ene casus hierover voorleggen aan AP, maar zij zullen hier terughoudend te zijn wegens den toezichthoudende functie diegene AP heeft.

Kuipers schrijft te een kamerbrief verzekeraars aan te moedigen wegens te te zetwerk op zorgadvies plus wegens den bekendheid van zorgadviesafdelingen onder verzekerden plus zorgaanbieders te vergroten. “Den zorgadviesafdelingen van zorgverzekeraars kunnen ene belangrijke rol spelen te ie vinden van ene andere zorgverlener indien ene verzekerde geconfronteerd wordt met ene wachttijd”, aldus den minister. “Zo te dit tijdstip, waarin den coronapandemie den reguliere zorg onder druk zet, vermag zorgbemiddeling vanwege zorgverzekeraars ene uitkomst bieden.

Hindernis

Verzekeraars zullen toereikend kansen zien wegens verzekerden te toenaderen met den gegevens diegene zij hebben. Ene voorbeeld dat wordt verwoord is iemand met ene kunstgebit diegene ene tandartsverzekering neemt, terwijl dat noch nodig is. Zowel zien sommige verzekeraars chronisch zieken ene maximaal inherent risico nemen plus dat elk schooljaar potverteren. Tegelijk zijn zij zowel huiverig wegens hier noch te verafgelegen te te gaan. “Intact gauw word jij ene zorgaanbieder plus den vraag is of jij dan nog te den goede rol zit. Daarheen moeten jij intact was op letten”, zegt ene zorgverzekeraar.

Financiering

Privacywetgeving is noch den enige voordat zorgverzekeraars wegens verzekerden te adviseren overheen zorg. Te vroeger research uit 2017 gaven zorgverzekeraars aan noch immermeer goede kwaliteitsinformatie hebben wegens raad op te onderheien. Voorts schenken Zorgverzekeraars Nederland te ie research van Nivel aan dat den kosten rondom zorgadvies ene verkeersknelpunt zijn.

Nu ontbreekt namelijk te ie huidige financieringsmodel nog ene betaaltitel voordat populatiemanagement. “Hoe betaal jij raad voordat iemand diegene geen zorgvraag heeft?”, zei ZN te gesprek met Nivel. “Verzekeraars willen dat meer exporteren, maar waar wordt dat dan uit betaald? Jij kunt jij er welnu op onderscheiden, maar jij moeten dan poen te elkander brengen. Den mogelijkheden zijn beperkt, omdat ie geen verzekerde zorg is, sommige verzekeraars zetwerk er dan inherent middelen voordat te.”

Geldelijk onaantrekkelijk

Zowel merkt ene verzekeraar op dat zorgadvies geldelijk onaantrekkelijk vermag zijn omdat vooral verzekerden diegene niet-acute of chronische zorg nodig hebben hier ontvankelijk voordat zijn. Verzekeraars diegene succesvol zorgadvies geven zullen hoerdoor meer van dit verzekerden straktrekken. Ene huis vereveningsresultaat is nodig wegens dit op te lossen. Voorts is ene verkeersknelpunt voordat zorgverzekeraars dat verzekerden elk schooljaar kunnen wisselen, zegt ZN. Hierdoor wordt ie lastiger wegens elk schooljaar ene tape op te opbouwen tussen den verzekeraar indien raadsman plus den verzekerde.