Ie initiatief voor de brief is genomen ingevolge den leden van Zorg voordat Weer diegene betrokken zijn te ie verduurzamen van den zorg plus daarbij tegen limieten oplopen. Maandag 1 schrikkelmaand is zowel eentje steunpilaar verzoekschrift gelanceerd.

Kwaliteitsindicator

Volgens den initiatiefnemers ontbreekt duurzaamheid nog mits kwaliteitsindicator te den zorg. Dat wordt volgens kip veroorzaakt omdat den relatie tussen persoon, natuur plus gezondheid noch voldoende zoals voren komt te ie onderwijs. Daardoor zullen ie zowel noch vanzelfsprekend zijn te den zorg. Daarbij zeggen zij bindende klimaatdoelen plus voorrang op gezondheid vanuit den overheid te missen.

Ter den epistel vragen den zorgverleners aan den bewindsvoerders, onder wie den nieuwe klimaatminister Zeerob Jetten, wegens den relatie tussen persoon, dier plus den “gezondheid van den grond” terug te permitteren komen te ie hele onderwijssysteem. Daarnaast willen zij dat weer plus gezondheid te alle beleidsterreinen plus verschillende ministeries voorrang krijgen, samen met ie verduurzamen van den zorg.

Zorgkosten

Medicus Inge Schepens plus verpleger Annemarie Bergsma van Zorg voordat Weer wijzen erop dat den zorgsector minstens voordat 7 procent verantwoordelijk is voordat den totale CO2-uitstoot te Nederland. Ene vitaal stukje van ie ziekenhuisafval stroomt weg ingevolge ie riool of wordt verschroeid. Ene modaal ziekenhuis produceert alhoewel snel zo’n 430.000 kilogram aan afval vanaf klas.

Tropenarts plus huisarts Jorieke van der Stelt zegt dat den combinatie van den klimaatcrisis, vervuiling plus ie verlies van biodiversiteit “den grootste dreigement vormt voordat den volksgezondheid”. “Wij zien nu alhoewel mits gevolg van klimaatverandering plus vervuiling eentje versteviging van infectieziekten, hittestress, psychische klachten, allergieën, longaandoeningen, hart- plus vaatziekten, plus neurologische ziekten, met bijbehorende stijgende druk op den zorg plus zorgkosten.” Ginder is echter onvoldoende aandacht voordat te den medische opleidingen, stelt zij. Den zorg is daarom noch voorbereid op den klimaatcrisis.

Duurzaamheidsonderwijs

Ter den epistel uitvoeren wij drietal concrete voorstellen. “Wij willen Planetary Health te ie gehele onderwijs terug permitteren komen, ingevolge sponsoring van eentje onafhankelijk aan te stellen Planetary Health Expertpanel. Tenslotte pleiten wij voordat eentje interdepartementale taskforce bestaande uit den ministeries EZK, VWS, OCW, LNV, IenW plus BZ, waarbinnen den voetlicht voordat weer plus gezondheid op alle beleidsterreinen geprioriteerd gaat wordt, voorts ie faciliteren van verduurzaming van den zorg”, aldus Zorg voordat Weer.

Ie initiatief past te eentje bredere voortbeweging waarin den zorg zichzelf uitspreekt overheen den urgentie van klimaatactie. Den World Health Organization noemt den klimaatcrisis, vervuiling plus biodiversiteitsverlies den grootste dreigement voordat den mensheid. Recent riepen meer dan 350 internationale gezondheidsorganisaties plus 200 medische tijdschriften zoals The Lancet wereldleiders alhoewel op totdat stevige handeling van Westerse neerdalen.