Den zorguitgaven voordat mensen met dementie ter eentje instelling groeiden van 5,3 miljard euro ter 2017 zoals 6,4 miljard euro ter 2020. Dit is zowat volledig te wijten aan den hogere Wlz-uitgaven vanaf persoon. Diegene stegen met 12.100 euro van 65.700 euro ter 2017 zoals 77.800 euro ter 2020. Ie veel mensen met dementie ter eentje instelling steeg maar mondjesmaat, namelijk van 78.000 ter 2017 zoals 80.000 mensen ter 2020.

Thuiswonenden

Den zorguitgaven voordat thuiswonenden stegen van 3,4 miljard euro ter 2017 zoals 4,2 miljard euro 2020. Hier werden den kosten vanaf persoon huis teruggetrokken plusteken is den uitgavenstijging te wijten aan ie toenemende veel mensen met dementie. Dat steeg met 15,6 procent van 147.000 mensen zoals 170.000 mensen.

Ie veel thuiswonenden dat op den spoedeisende poetsvrouw is geweest, is ter 2020 verzakt. Ter voorgaande jaren stond dit percentage steevast op 30 procent, maar ter 2020 is ie verzakt zoals 27 procent. Zowel komen steeds minder thuiswonenden ter ie ziekenhuis terecht. Ter 2017 ging ie wegens 24 procent. Zo’n 4 procent van alle thuiswonenden met dementie maakte gewoonte van eerstelijnsverblijf.  

Lagere schatting mensen met dementie

Vektis heeft den schatting van ie veel mensen met dementie verlaagd na eentje herberekening. Volgens den nieuwe cijfers lijden 250.000 mensen ter Nederland aan dit ziekte. Den organisatie is den nieuwe trant gaan tradities omdat den oude rekenmethode totdat onrealistische getallen leidde. Toegevoegd criteria wegens den populatie voorts be te bakenen, zorgden voordat eentje lagere schatting van ie veel mensen met dementie.

Vektis maakt gewoonte van onder meer declaraties overheen wijkverpleging, geneesmiddelengebruik, ziekenhuisbezoek plusteken ggz-gebruik wegens ie veel mensen met dementie te schatten. Hierdoor komt den schatting van Vektis lager uit dan den 290.000 mensen met dementie waar Alzheimer Nederland van uitgaat. Den belangenorganisatie baseert zichzelf op eentje bevolkingsonderzoek, ie ERGO-onderzoek, dat tussen 1989 plusteken 1993 is verricht ter Rotterdam plusteken extrapoleert dat met gewoonte van den huidige bevolkingscijfers.

Research Alzheimer Nederland

Dinant Bekkenkamp, teamleider wetenschappelijk research ter Alzheimer Nederland, vertelt dat ie maken van zo’n schatting eentje doorlopend veranderingsproces is waarbij keuzes willen wordt geproduceerd. Zo is ie ter den schatting diegene Alzheimer Nederland tweedehands nog den vraag of den prevalentie- of broncijfers uit ie bevolkingsonderzoek nog welnu eentje betrouwbare schatting voortschuiven Ene veel jaren geleden is den trant van Alzheimer Nederland zowel bijgesteld.

Hij is noch verrast dat Vektis op eentje lagere schatting uitkomt dan Alzheimer Nederland. Op onderstel van gegevens van zorgdeclaraties zullen steevast eentje lager cijfer willen komen dan op onderstel van eentje bevolkingsonderzoek. “Allen tradities wij iets andere bronnen. Wij liefhebben ie met ie ERGO-onderzoek indien rivierbron redelijk ter ie midden.”