Op 1 januari 2022 eentje nieuwe bekostiging van den geestelijke gezondheidzorg

Op 1 januari verandert den bekostiging van den GGZ. Ie zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Dit heeft resultaten voordat u mits client. Wij vragen u dan zowel dit inlichting ja om te oplezen. Download den folders voordat alle inlichting.

Waarom ie zorgprestatiemodel?

Hierbinnen ie huidige systeem is er veel complexiteit plus te veel boekhouding voordat behandelaren. Zowel is ie voordat veel cliënten moeilijk te vatten watten er op den factuur staat plus ontvangt den client schrede na meer dan eentje klas den rekening. Ie nieuwe specimen, aldus ie zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Dit prestaties zijn herkenbaar voordat alle betrokken partijen plus weerspiegelen den echt geleverde zorg. Dit maakt ie specimen manifest plus overzichtelijk.

Watten gebeurd er met uw inherent risico?

Totdat plus met 31 december 2021 betaalde u één keer ie inherent risico vanaf behandeltraject van maximaal 365 dagen, ongeacht den startdatum.

Vanaf 1 januari 2022 wordt ie inherent risico vanaf kalenderjaar aangesproken. Zodra eentje behandeltraject overheen den landgrens van ie kalenderjaar heen gaat, betaalt u voordat beide jaren ie inherent risico. Den behandelaar kunt u informeren overheen den financiële consequenties plus ie inherent risico te relatie totdat den startdatum van den treatment. 

Meer inlichting?

Wij verwijzen u om zoals den downloadbare folders op onze webstek. Heeft u weliswaar nog vragen overheen ie zorgprestatiemodel? Stel zij aan uw behandelaar/zorgverzekeraar of ga zoals www.zorgprestatiemodel.nl

Patientfolder

Factsheet

Ie uitlating Zorgprestatiemodel verscheen voorgerecht op Sensa Zorg.