Momenteel wordt het thema grondig herzien. De verwijzingen naar de zorgleefplanwijzer zijn verwijderd. In plaats daarvan kun je informatie vinden in deze pdf met veelgestelde vragen. Let op: ook de informatie in dit bestand wordt door ons ge-update. Houd hier rekening mee wanneer je de informatie gebruikt. 

Download de pdf

Inspiratiebox 

Voor meer informatie over methodisch werken in de (verpleeghuis)zorg kun je ook gebruik maken van deze inspiratiebox Methodisch werken van Waardigheid en trots op locatie. Hierin vind je 50 inspirerende voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). Ook vind je hierin een groot aantal voorbeelden van hoe in zorgorganisaties gewerkt wordt met het zorgdossier en het zorgleefplan. 

Nieuwe accounthouders 

Rianneke Mulder en Marieke Kurver zijn de nieuwe accounthouders van het thema Werken met het zorgdossier.

Rianneke werkt sinds 2020 bij Vilans als adviseur bij de Vilans Protocollen en Stichting Omaha System Support. Bij de Vilans Protocollen is ze redacteur op het onderwerp Basiszorg en is ze relatiebeheerder in de regio Utrecht. Voor Stichting Omaha System Support houdt zij zich bezig met het ontwikkelen van materialen, zodat gebruikers eenduidig kunnen werken met Omaha System. Als verpleegkundige heeft Rianneke gewerkt op een afdeling voor geriatrische revalidatie, als wijkverpleegkundige en als kwaliteitsverpleegkundige in een verpleeghuis. 

Marieke is relatiebeheerder voor de Vilans Protocollen en schrijft mee aan de protocollen over injecteren. Daarnaast is ze betrokken als adviseur bij het programma Wet zorg en dwang. Eerder was ze werkzaam als kwaliteitsverpleegkundige, trainer en beleidsfunctionaris binnen het verpleeghuis. ‘Ik vind het belangrijk dat zorgprofessionals zich kunnen richten op de zorg aan de cliënt en dat voor hen de benodigde kennis gemakkelijk en laagdrempelig vindbaar is. Als accounthouder help ik hen graag bij het vinden van de juiste kennis.’