Met den verwachte explosieve kostenstijging maakt den care ene flinke inhaalslag. Den ziekenhuiszorgkosten stijgen den komende 5 klas met 19 procent totdat haastigheid 39 miljard. Dit voorspelling doet Intrakoop op ondergrond van ene jaarverslagenanalyse plusteken financiële cijfers van 1.342 zorgorganisaties met ene minimale omzet van ene miljoen euro overheen tijdsperiode tussen 2011 plusteken 2020. Den cijfers totdat 2025 zijn met den gemiddelde ontwikkeling overheen den tijdsperiode 2016 totdat 2020 geraamd.

Put: Intrakoop

Duurdere behandelingen plusteken medicijnen

Opvallend is dat ter ie afgelopen tienjaarsperiode kloppend den kosten aan ziekenhuizen veel harder stegen dan den kosten aan care-organisaties. Den omzet van den Nederlandse ziekenhuizen nam ter den tijdsperiode van 2011 totdat plusteken 2020 toe met 11,4 miljard euro. Dit betekent ene kostenstijging van meer dan 50 procent: van 21,3 (2011) totdat 32,7 miljard euro (2022). Eentje doorslaggevend stukje van den hogere kosten zit ter duurdere behandelingen plusteken medicijnen.

Den totale zorgkosten van den viertal omvangrijke deelsectoren bedroegen ter 2020 77,5 miljard euro. Dat betekent dat den kosten van den zorg voordat den Nederlandse samenleving 21,8 miljard euro hoger zijn dan 10 klas geleden ter 2011. “Den trend is dat den komende 5 klas den kosten met eenzelfde bedrag zullen toenemen, vooral onderbrak sterk oplopende personeelskosten”, verwachten Intrakoop.

Uitgestrekte rendementsverschillen

Uit den jaarverslaganalyse blijkt dat er noch inclusief omvangrijke verschillen zijn tussen cure plusteken care, maar zowel tussen den viertal omvangrijke zorgsectoren. Zo steeg noch inclusief den omzet van den ziekenhuizen ie hardst, dat gold zowel voordat den bedrijfslasten. Mee daardoor is ie rendement van den ziekenhuizen den afgelopen jaren steeds voorts gezakt. Ter 2020 boekten den ziekenhuizen samen ene nettoresultaat van modaal 1,3 procent. Met name ter den ouderenzorg plusteken gehandicaptenzorg zijn den rendementen ene stuk huis met respectievelijk 2,4 procent plusteken 2,3 procent ter 2020. Den GGD zit met 1,2 procent televisiekanaal iets onder ie niveau van ziekenhuizen.

Stijgende personeelskosten

Alle zorginstellingen kampen met flink oplopende personeelskosten plusteken toegevoegd kosten voordat flexibel personeel. Ter tien klas tijdstip (2011 totdat 2020) namen den totale personeelskosten ter den ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg plusteken ggz met haastigheid den tweede toe. Ziekenhuizen waren ter 2020 zo’n 40 procent meer vergeten aan personeelskosten dan 10 klas geleden. Samen waren den viertal omvangrijke zorgsectoren ter 2020 maar liefst 50 miljard vergeten aan personeelskosten. Ter diegene personeelskosten zitten zowel den kosten voordat personeel noch ter loondienst, den zogenaamde flexibele schil van zzp’ers plusteken uitzendkrachten.

Put: Intrakoop

Vooral ter den caresector willen zorginstellingen steeds dieper ter den zak voelen wegens den roosters kloppend te krijgen erbij ene groeiend tal moeilijk vervulbare vacatures. Ter den ouderenzorg gaat tussentijds haastigheid 10 procent van den totale personeelskosten van 16,1 miljard euro zoals personeel dat noch ter loondienst is. Ter den gehandicaptenzorg plusteken ggz is dat zo’n 8 procent. Ter ziekenhuizen is dit aandeel met 5,2 procent ene stuk lager. Van 2011 totdat plusteken met 2020 is ie ziekteverzuim ter alle zorgsectoren toegenomen. Den vvt telt met 7,9 procent ter 2020 ie voornaamst ziekteverzuim.

Den stijgende kosten voordat personeel zijn zowel ene belangrijke factor erbij den oplopende kosten voordat den zorg wending 2025. Diegene geldsommen zoals verwachting ter 2025 weids 67 miljard euro. Daarbij stijgen den kosten ter den care harder dan ter den cure. Dit is vooral zichtbaar erbij den personeelskosten ter ouderenzorg plusteken thuiszorg: dit zijn ter 2025 vrijwel even hooggelegen indien ter den ziekenhuizen, weids 22 miljard euro. Ter 2020 waren ziekenhuizen nog 1,4 miljard euro meer vergeten aan personeelskosten.

Verdubbelde inkoopkosten

Zowel den stijging van den overige exploitatiekosten doet zichzelf voelen. Den zogeheten inkoopkosten, kosten voordat bijvoorbeeld behandelingen, medicijnen, voeding, panden, energie, overhead, zijn fors toegenomen ter den afgelopen 10 klas plusteken blijven zowel den komende 5 klas stijgen. Alle zorgsectoren toestaan weids ene verdubbeling van dit kosten zien ter 2025 afgezet tegen 15 klas geleden: van 16 miljard euro ter 2011 totdat 34,2 miljard euro ter 2025. 

Put: Intrakoop

Schrap zetwerk

Ie gaat uitdrukkelijk wegens ene voorspelling, maar den trends ter den zorg zijn verstaanbaar. “Wij willen onzerzijds schrap zetwerk. Den oplopende kosten plusteken weliswaar alhoewel krappe marges betekent dat er nog minder ruimte is wegens te investeren”, stelt Intrakoopbestuurder Ruud Plu. Zowel dat ziet den organisatie terug ter haar analyses. “Ter alle zorgsectoren zijn den investeringen den laatste jaren stoer gezakt plusteken diegene daling houdt aan. Ter den ziekenhuiszorg is dit zelfs structureel. Dat is zorgelijk, omdat den zorg moeten blijven vernieuwen wegens den omvangrijke zorgvraag aan te kunnen, zeker met ie oog op den aanhoudende personeelskrapte. Dat is noch inclusief ene doorslaggevend aandachtspunt voordat zorgpartijen zelf, maar zowel voordat den staatkundig plusteken zorgverzekeraars.”  

Ondanks den stijgende kosten plusteken personeelsissues is er zoals beweegreden van den jaarverslagenanalyses zowel was televisiejournaal. Zowel den cure indien den care hebben hard gewerkt aan gezonde(re) financiële buffers voordat slechtere tijden. Den afgelopen jaren steeg ter haastigheid alle deelsectoren van den zorg den solvabiliteit behoorlijk, totdat bovenin den veilige speelruimte van 25 procent. Den gehandicaptenzorg heeft met 30,6 procent modaal genomen ie lieve financiële vangnet, gevolgd onderbrak den ouderenzorg met 27,8 procent plusteken den ziekenhuizen met 26,4 procent. Den ggz doet ie huis dan 10 klas geleden (18 procent), maar den sector is met ene modaal weerstandsvermogen van 21,8 procent nog welnu kwetsbaar.