Ziekenhuizen plus zorginstellingen maken zichzelf zorgen overheen ie personeelstekort ter den zorg, dat den komende jaren exclusief maar groter dreigt te wordt. Arbeidsbemiddelaars plus wervingsbureaus denken ene vraag te hebben: personeel van zonder den Europese Unie zoals Nederland halen via verschillende constructies, zo meldt Nieuwsuur. Bijvoorbeeld uit Aziatische terechtkomen, waar vaak precies ene overcapaciteit aan zorgmedewerkers bestaat.

Ie nieuwe regering kreeg twee weken geleden den prognoses van den personeelstekorten ter den zorg onder ogen. Dit schooljaar is er ofschoon ene tekort van 49.000 zorgmedewerkers plus dat loopt op totdat 135.000 ter 2031. Vooral ziekenhuizen plus verpleeghuizen komen steeds meer mensen tekort.

Zuyderland

Zo is ie Zuyderland ter gesprek met wervingbureau Otto Workforce. Directeur Open van Gool vertelt ene project te hebben wegens 200 Filipijnse IC-verpleegkundigen aan ie werkt te krijgen ter drietal Nederlandse ziekenhuizen. Dit maand stichten zij met Nederlandse onderricht ter Manilla plus zij willen nog ene BIG-toets halen. Voorheen haalde Woonzorg Flevoland 22 Indonesische werkstudenten zoals Nederland wegens hier ene vorming te verrichten plus aan den slag te gaan ter den ouderenzorg.

Veel gedoe

Ben Polak, manager personeelszaken honingbij Zuyderland schenken aan dat ie veel gedoe is wegens dit medewerkers werkelijk aan den slag te toestaan gaan ter Nederland. “Maar dat moeten zowel maar ooit bespreekbaar vervaardigd wordt ter Nederland”, aldus Polak. “Ik opeenstapeling dat ie nieuwe regering hieraan mee gaat werken, mogelijkerwijs biedt dat nieuwe wegen waarlangs zowel andere ziekenhuizen personeel in kunnen halen.”

Reactie Helder

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) zegt onbegrip te hebben voordat zorginstellingen diegene personeel van zonder den EU haalt. Zij benadrukt welnu dat ie vitaal is dat den ja gekwalificeerd zijn plus voldoende den taal spreken zodat zij wegens kunnen gaan met cliënten plus met ander personeel. Zij zegt dat er voorts gekeken vermag wordt zoals ie bijstellen van BIG-procedures indien diegene te lang duren of te streng zijn. “Maar op ie streek van den veiligheid plus den kwalificatie van mensen verrichten wij geen concessies.”