Zorgaanbieders hebben vaak relaties met farmaceutische bedrijven plus leveranciers van medische hulpmiddelen. Dit relaties zijn toegestaan, maar zijn welnu aan regels gebonden. Bedrijven mogen zorgaanbieders maar zowel patiëntenorganisaties ene tegemoetkoming ter den kosten geven voordat geleverde instituten, maar zij mogen noch financieren voordat stem, wegens te zorgen dat hun medicijnen of hulpmiddelen wordt voorgeschreven. “Den patiënt moeten steevast kunnen vertrouwen op den best passende zorg met den juiste intentie”, stelt ie IVM.

Wegens den samenwerkingsverband tussen den zorg plus bedrijven transparant te maken, is ter 2012 den Stichting Transparantieregister Zorg opgericht. Hierin veiligheidsfunctionaris den betrokken partijen den onderlinge financiële relaties diegene zij hebben. Of ie register ja werkt, wordt sinds 2018 ieder schooljaar geëvalueerd. Ie IVM heeft nu voordat den derde keer gekeken zoals den effectiviteit van ie TRZ.

Volledig gemeld

Hieruit blijkt dat “farmaceutische plus hulpmiddelbedrijven alle financiële relaties diegene zij met zorgprofessionals willen veiligheidsfunctionaris, veiligheidsfunctionaris”, schrijft ie instituut ter zijn rapportage. “Dit is zowel ie geval voordat alle financiële relaties met patiëntenorganisaties diegene farmaceutische bedrijven willen veiligheidsfunctionaris erop ie TRZ. Honingbij ie veiligheidsfunctionaris erop ie TRZ wordt financiële relaties van zorgprofessionals diegene ie ziekenhuis voordat hun afsluit, indien mogelijk, gemeld mits financiële relaties van zorgprofessionals. Den interviews met medisch specialisten, gehouden ter ie kader van den evaluatie, toestaan dit dan zowel zien. Dit contracten waren ter ie generaal alle terug te vinden mits melding erop ie TRZ. Dit duidt erop dat bedrijven hun financiële relaties met ziekenhuizen zowel volledig, actueel plus zo veiligheidsfunctionaris.”

Vindbaarheid

Ie IVM concludeert dan zowel dat “farmaceutische plus hulpmiddelbedrijven volledig, actueel plus zo hun financiële relaties veiligheidsfunctionaris erop ie TRZ”. Overheen den vindbaarheid van den kennisgeving ter ie register komt ie IVM totdat ene minder eenduidige slotbeschouwing. Ie instituut deed met proefpersonen ene gebruikerstest voordat den webstek van ie register. Daaruit bleek dat kennisgeving overheen individuele zorgprofessionals ja te vinden. Dat komt omdat den kennisgeving is gekoppeld aan hun BIG-registratienummer. Verwittiging overheen zorginstellingen plus patiëntenorganisaties bleek minder makkelijk te vinden.

“Redenen zijn den positie waar ie KvK-nummer vermag wordt ingevoerd, plus onduidelijkheid onder welk KvK-nummer men ene zorginstelling vermag terugvinden”, aldus ie IVM. “Ter den praktijktest bleek dat ie opzoeken van financiële relaties van bedrijven met zorginstellingen plus patiëntenorganisatie op meerdere punten moeilijkheden met zicht meebracht. Zorg ervoor dat voordat consumenten ie opzoeken van den financiële relaties van bedrijven met zorginstellingen plus patiëntenorganisatie gemakkelijker wordt.”

Voetlicht

Minister Ernst Kuipers (VWS) stuurde den evaluatie dit week zoals den Tweede Ruimte. “Ik stukje den vaststelling van ie IVM dat den toegankelijkheid van den webstek ten exterieur van den zoekfunctie voordat relaties met zorgaanbieders plus patiëntenorganisaties te willen overlaat”, schrijft hij daarbij. “Ik vraag daarom den Stichting Transparantieregister Zorg den aanbevelingen diegene ter dit rapport staan op te volgen. Ik zullen hier ter ene bestuurlijk overleg den voetlicht op vestigen.”