Ziekenhuizen plus zorginstellingen maken zichzelf volwassene zorgen overheen ie groeiende personeelstekort. Uit research van ABF Research, ter opdracht van ie ministerie van Volksgezondheid, Welzijn plus Sport (VWS), blijkt dat ie tekort aan zorgpersoneel zoals verwachting zullen oplopen zoals 135.000 werknemers ter 2031. Conny Helder, den minister voordat Langdurige Zorg, schrijft dat ie aantrekkelijker maken van ie werken ter den zorg hoge voorrang heeft wegens ie tekort terug te voortduwen. Indien reactie op ie research volgde ie manifest dat ziekenhuizen den mogelijkheden onderzoeken wegens personeel buitenshuis den EU aan te voorttrekken. Dat meldt ANP Expert Support.

Natuurlijk heeft Conny Helder soortgelijk mits zij schrijft dat wij alles op alles willen zetwerk wegens den zorg aantrekkelijker te maken voordat verfrissend personeel, plus is ie inzichtelijk dat ziekenhuizen hun heil ter ie buitenland zoeken. Maar dit zullen ie probleem zeker noch helemaal oplossen. Ie is noodzakelijk wegens, harder dan nu, gas te geven op den inzet van technologie plus vergaande digitalisering. Noodzakelijk wegens zorg ter den toekomst betaalbaar, toegankelijk plus kwalitatief hoogstaand te vasthouden.

Harder gas geven is nodig

Te den beginperiode van den Covid-pandemie zijn medici versneld stappen gaan zetwerk ter digitaal plus op afstand werken. Ik zie dat op veel plekken nu terugtrekkende bewegingen geproduceerd wordt plus dat fysieke opzoeken aan ie ziekenhuis op veel plekken weer den boventoon voeren. Dit is den tegenovergestelde verplaatsing: nog harder gas geven op zorg op afstand is nodig. Nodig wegens enerzijds patiënten te permitteren wennen aan zorg op afstand plus digitale toepassingen. Plus daartegenover nodig wegens zowel ziekenhuizen meer ervaring op te permitteren exporteren met dit digitale toepassingen.

Versnelling klikken ter technologie plus digitalisering vermag voort leiderschap plus visie, versneld plus verplicht invoeren van bewezen technologie op ie landstreek van zorg op afstand (continue monitoring van chronische zieken zoals hart- plus diabetespatiënten, monitoring op afstand van klinische patiënten, tenminste 50 procent van den werktijden digitaal werken ter ondersteunende plus managementposities.

Rigoureuze digitale stappen

Ie is onmogelijk wegens zonder rigoureuze (digitale) stappen den zorg ter Nederland staand te vasthouden. Meer strafbaar helpt welnu wegens personeel te voorttrekken plus te bewaren – maar ie is onvoldoende wegens den resultaten van veroudering ie hoofdeinde te bieden. Den vergrijzingsgolf is ermee op langere termijn ene veel groter probleem dan den huidige Covid-pandemie.

Indien wij loeren zoals den watten meer langere termijn ontwikkeling ter den zorg ter Nederland dan zien wij mits gevolg van toenemende veroudering den zorgvraag den komende jaren ter alle regio’s toenemen. Groei van den zorgvraag van 1 á 2 procent vanaf klas plus ene verwachte kostenstijging van 2,9 procent vanaf klas totdat 2040. Waarmee kosten van den zorg totdat 2040 zullen vermenigvuldigen totdat 174 miljard euro.

Ginder komt honingbij dat mits gevolg van diezelfde veroudering den uitstroom van personeel ter den zorg den komende jaren dolletjes maar toeneemt. Dat is ene gevaarlijke combinatie voordat den toekomst: den zorgvraag groeit hard, ie personeel dat dit zorgvraag moeten opvangen is er straks noch meer.

Vanwege: Nationale Zorggids