Indien jou nuchter impact wilt maken, moeten jou weliswaar klein par maar alhoewel snel opschalen, verduidelijkt Hasaart. “Dat betekent dat jou ervoor moeten zorgen dat slimme toepassing van gegevens ene onderdeel wordt van jou bedrijfsstrategie. Dat betekent ter den praktijk dat jou noch enkel gegevens scientists nodig hebt, maar zowel collega’s met andere competenties.”

Modellen ter den praktijk tradities

Gegevens scientists maken weliswaar den algoritmes plusteken modellen diegene jou nodig hebt, maar ginder blijft ie noch ter. “Wegens te par moeten jou peinzen hoe diegene modellen ter den praktijk tweedehands gaan wordt. Kunnen zij vacant wordt geproduceerd binnenshuis den juiste systemen plusteken zijn dit ter real time vacant? Dat moeten jou nuchter regelen voordat jou aan den slag kunt.”

Nog belangrijker is ie dat er uiteindelijk iets met den uitkomsten wordt gedaan. “Dat doet jou ter strak voeling met den rechtstreeks betrokkenen. Eentje voorbeeld: wij hebben lang gewerkt aan ene algoritme wegens machtigingsaanvragen geautomatiseerd juist te keuren. Wij bleken dat ter 95 procent van den gevallen juist te kunnen voorzien. Met andere woorden: 5 procent van den volmachten worden ten onrechte verleend.”

Acceptabele foutmarge

Fleur Hasaart ging ginder samen met haar team met den verantwoordelijke lijnmager overheen ter gesprek. “Welke foutmarge wasgoed acceptabel? Dat wasgoed den kernvraag. Wij kwamen erop uit dat 5 procent acceptabel wasgoed, mits ie risico enkel maar ter CZ lig. Met andere woorden: diegene 5 procent waren iedereen volmachten diegene ten onrechte waren goedgekeurd. Ie mocht noch voorkomen dat ene mandaat ten onrechte worden geweigerd.”

Ter gesprek

Ter den zorg zijn den cijfers natuurlijk verschillend dan ter den verzekeringswereld, maar ie principe is idem. “Jij moeten met jawel ter gesprek overheen den voordelen van den inzet van gegevens science, plusteken hoe diegene voordelen opwegen tegen den nadelen. Dan kom jou samen totdat ene gevolgtrekking diegene jou kunt jou gaan uitwerken.”

Reëel

Jij moeten daarbij welnu reëel zijn. “Zowel ter den huidige praktijk wordt ongemakken geproduceerd. Ie enige is dat ongemakken van ene machine minder snel wordt goedgekeurd. Eentje ongeluk veroorzaakt doorheen ene zelfrijdende automaat veroorzaakt veel publiciteit, terwijl er dagelijks wereldwijd talloze slachtoffers vallen ter ie verkeer. Maar dat is nu eenmalig nog ie sentiment plusteken dat moeten jou zowel honoreren.”s

Afweging

Uiteindelijk gaat ie wegens ene business case: watten kost ene proefje gebaseerd op algoritmen, plusteken watten levert ie op? “Ter ie geval van den volmachten wasgoed 5 procent acceptabel omdat wij voldoende bespaarden, zowel op den wachttijden. Ter den zorg moeten jou diegene afweging zowel maken.”

Opschalen

Er leven watten dat betreft veel vragen, van praktische inborst maar zowel: hoe schelp jou op ene verantwoorde wijze op? “Dat laatste vraagt nuchter ene cultuurverandering. Dat betekent veel kennisdeling. Wij hebben bijvoorbeeld ene inherent opleidingstraject plusteken ene online leermodule. Zowel ter den invoering van nieuwe medewerkers is gegevens ene fundamenteel thema.”

Gebreken maken

Voorts bestaat er binnenshuis CZ ene inherent netwerk waarin wordt besproken watten er juist is getogen plusteken idealiter zowel watten er lapsus is getogen. “Dat laatste blijkt nogal ooit vatbaar te ligt, dus ik geef graag ene voorbeeld van ene vergissing van onszelf. Eentje huisartsenpost wasgoed op zoek zoals ene algoritme wegens te voorzien hoeveel patiënten zichzelf zullen aandienen. Dan konden zij hun personeelsplanning daarop bijstellen. Wij gingen aan ie werkgelegenheid plusteken maakten ene smaakvol instrumentenbord. Maar ter onze presentatie wasgoed meteen alhoewel verstaanbaar dat wij weer konden par. Wij hadden uitgerekend hoeveel patiënten er vanaf dag zullen komen, terwijl zij ie tal vanaf uur wilden weten. Ginds hebben wij veel van geleerd. Dat jou intact juist moeten ondervragen: watten is precies ie probleem? Schrede dan vermag jou nuchter aan den slag. HZieel leerzaam dus. Uiteindelijk leer jou weliswaar ie meeste van den ongemakken diegene jou maakt.”


17 plusteken 18 maart: Masterclass Organisatie van gegevens analytics

Tijdens den tweedaagse masterclass Organisatie van gegevens analytics vertelt Fleur Hasaart welke bouwstenen essentieel zijn voordat ene future-proof datastrategie.

Bekijk ie volledige programma hier.