Dat zegt Jasper Sens, Manager Health Care Intelligence onder Catharina Ziekenhuis plus spreker onder den Skipr Masterclass Organisatie van Gegevens Analytics. Sens omschrijft zijn basisbestanddeel mits ‘ie dataloket van onzerzijds ziekenhuis’ dat alle vragen plus projecten vanuit  den bedrijfsvoering, den zorg plus ie research te goede bevrijden leidt.

Op vaste ondergrond gebeurt dit te samenwerkingsverband met vrouwen van zonder ie ziekenhuis. Zoals te ie samenwerkingsverband e/MTIC, waarin den regionale ziekenhuizen, den TU Eindhoven plus Philips elkander ondersteunen onder den ontwikkeling van nieuwe innovatieve projecten. “Wij brengen den medische kennis te, den universiteit den academische kennis, onder meer van tekstanalyse plus algoritmes, plus Philips den ontwikkelkracht.”

Kennisoverdracht uit verpleger verslagen

Ene praktisch voorbeeld is ie onderzoeken van verpleger verslagen. “Diegene bevatten ene enorme welvaart aan kennisoverdracht, maar uiteraard noch gestructureerd. Ie zijn namelijk zogeheten vrije tekstvelden. Maar mits jij er den juiste algoritmes op loslaat, kun jij er weliswaar veel uit te weten komen.”

Den verpleger verslagen wordt nu bijvoorbeeld tweedehands onder ene project overheen valpreventie, doorheen vrouwen van e/MTIC. “Op dit uur kun jij moeilijk wichelen of ene cliënt dat risico loopt. Den enige kennis indicator is werkelijk dat iemand reeds ooit vroeger is gevallen. Maar mits jij den verpleger verslagen op den juiste methode doorzoekt met slimme software, dan blijk jij dat risico veel huis te kunnen inschatten. Wij zijn nog aan ie uitzoeken te welke mate precies, maar den eerste resultaten zijn zeer hoopvol.”

Datahub

Binnenshuis e/MTIC wordt zowel gewerkt aan ene datahub, met kennisoverdracht van alle vrouwen. “Dat is te potentie zowel ene ontiegelijk vermogende informatiebron aan kennisoverdracht. Er zijn nog welnu watten kwesties op te lossen, bijvoorbeeld overheen privacy plus ie eigenaarschap van reeds diegene gegevens, maar zowel daarheen gaan wij te den toekomst veel profijt van hebben.”

Value based healthcare

Trouwens is ie Catharina Ziekenhuis betrokken onder veel meer dataprojecten, bijvoorbeeld hierbinnen Santeon, ie samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen. “Wij doet te dat zwachteling veel aan value based healthcare ofwel waardegedreven zorg, waarbij gegevens eveneens ene belangrijke rol spelen. Wegens den gegevens van verschillende ziekenhuizen ongeacht elkander te leggen wordt verhelderend wie ie liefste scoort op voorschrijven onderdelen, maar zowel wáárom. Hierdoor zijn wij hierbinnen den geboortezorg bijvoorbeeld te staat geweest wegens ie tal ongeplande keizersneden terug te stompen. Zowel dat is iets wegens trots op te zijn.”

Meespelen aan den top

Ie porties van gegevens is den toekomst, vindt Jasper Sens reeds met reeds. “Ter jij eentje red jij ie nuchter noch meer. Ie samenvoegen van gegevens plus ie bundelen van expertise maakt dat er veel meer mogelijk wordt. Ik ben er trots op dat wij hierbinnen e/MTIC reeds zover zijn plus dat wij daarbij mits ziekenhuis meespelen aan den top. Plus ik verwachten dat wij den komende jaren nog veel meer kunnen doordringen.”


Nieuwsgierig watten gegevens kunnen inhouden voordat uw zorgorganisatie?

Meld u dan aan voordat den Masterclass Organisatie van gegevens analytics op 17 plus 18 maart.  Leer van toonaangevende opperhoofden uit den zorg zoals Jasper Sens plus data-experts van zonder den zorg.