Ie zogeheten ABC-model (Voetlicht, Begeleiding plus Crisisinterventie) biedt handvatten. Voetlicht vanuit ene open, luisterende houding kunnen alle zorgverleners bieden. Sommige zorgverleners zullen zowel meer begeleiding kunnen geven, waarbij den patiënt aangeeft of hij/zij dat welnu of noch op prijs stelt. Erbij den crisisinterventie, waarbij den patiënt worstelt met vragen plus den tijdstip dringt, schenkkan den zorgprofessional doorverwijzen zoals ene kerksgezind verzorger.

Intern verzorger noch eenzaam voordat religieuze mensen

Ie is trouwens ene wanbegrip dat ene kerksgezind verzorger steevast verbonden is aan ene religieuze stroming. Er zijn kerksgezind verzorgers vanuit verschillende richtingen: boeddhistisch, christelijk, humanistisch, islamitisch, maar zowel kerksgezind verzorgers diegene gedurende geen enkele levensbeschouwelijke of religieuze organisatie zijn aangesloten. Relevant is dat zij zijn ingeschreven ter ie beroepsregister (VGVZ Vereniging van GeestelijkVerZorgers), dat is ie kwaliteitskeurmerk. 

Verschil psycholoog plus kerksgezind verzorger

Er is natuurlijk overlap met ie werkterrein van ene psycholoog. Eentje psycholoog let op rijrichting, op stemmingen, indien er psychische iets aan den hand is. Eentje kerksgezind verzorger is ene gesprekspartner indien er ter iemands leven iets ingrijpends plaatsvindt, wanneer er zingevingsvragen zijn. Rouwen bijvoorbeeld hoort gedurende den persoon, jou bent dan noch psychische ziek. Den kerksgezind verzorger helpt gedurende levensvragen, zoals gedurende waarom-vragen waarmee mensen kunnen worstelen: ‘Waarom overkomt mij dit nu?

Vergoeding kerksgezind verzorger thuiswonende ouderen plus palliatieve patiënten

Sinds 1 januari 2019 is inzet van geestelijke verzorging ter den thuissituatie mogelijk.Er is ene subsidieregeling van potentieel wegens kerksgezind verzorgers ter te zetwerk gedurende patiënten ter den thuissituatie. Den schaderegeling is voordat:

  • mensen van 50 klas plus papa; 
  • palliatieve patiënten (met naasten); 
  • koters ter den palliatieve ontwikkelingsstadium plus hun naasten; 

Verlening van den middelen loopt via den netwerken palliatieve zorg. Dit kunnen o.a. wordt uitgegeven aan consulten van kerksgezind verzorgers aan thuiswonende ouderen plus patiënten, ie bijwonen van multidisciplinair overleg (MDO/PaTz) plus aan uren indien leraar voordat nascholing van professionals plus vrijwilligers. 

Huisartsen, wijkverpleegkundigen, wijkteams, PaTz-groepen, specialisten ouderenzorg: veel professionals komen mensen tegen met levensvragen waar ruimte voordat moeten zijn. Voetlicht voordat den spirituele zij van iemand is netwerk zo doorslaggevend indien oog voordat den sociale, psychische of lichamelijke zij. Omdat ie ene noch los staat van ie ander: den persoon is één geheel. Diegene potentie is er nu, maak er gewoonte van.

Meer verwittiging

  • Agora maakte dit factsheets met toelichting op den subsidieregeling. Hierin staan den voorwaarden plus richtbedragen voordat den tarieven.
  • Voordat vragen kun jou voeling tapen met Marij Duijsters, senior raadsman ouderenzorg/palliatieve zorg, Elaa/PaTz. Contactgegevens: m.duijsters@elaa.nl / 0643562349