Van den zeven subsidies zijn er drietal toegekend aan projecten op ie streek van research zoals ie menselijk vlees: The Dutch Brain Interfaces Initiative (21,9 miljoen euro, hoofdaanvrager: Radboud Universiteit Nijmegen); IMAGINE!: Bekijken plus leidinggeven van cellen ter onze weefsels (20,8 miljoen euro, hoofdaanvrager: Universiteit Utrecht); Stress-in-Action: Advancing the Science of Stress by Moving the Laboratorium to Daily Life (19,6 miljoen euro, hoofdaanvrager: Vrije Universiteit Mokum).

10 klas baanbrekend research

Met ie Zwaartekracht-programma kunnen onderzoekers lopend 10 klas universitair toponderzoek uitvoeren plus multidisciplinair samenwerken. Ene van den steunpilaren van ie programma is dat overheen disciplines plus universiteiten heen wordt samengewerkt. Den wetenschappers zetwerk samen, ter consortia, excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op. Mikpunt van Zwaartekracht is ie promoveren van zwaartepuntvorming van internationaal topniveau.

“Voordat ie uitvoeren van research van internationaal topniveau zijn stilte plus ruimte essentieel”, stelt Schoutendiender ter ene toelichting. “Met dit forse impuls bieden wij langetermijnperspectief plus adequate financiering aan samenwerkende excellente onderzoeksgroepen. Onderzoekers van dit wetenschappelijke consortia, diegene op hun streek totdat den wereldtop toebehoren, kunnen met Zwaartekracht werken aan baanbrekend research.”

Hersens ter ticket brengen

Ondanks den hightech instrumenten waar moderne onderzoekers overheen voorschrijven, is ie nog noch lukken wegens den vraag te beantwoorden hoe onze hersens werken. Den komende tien klas willen onderzoekers binnenshuis ie consortium ‘The Dutch Brain Interfaces Initiative’ den complexiteit van onzerzijds brein huis doorgronden doorheen afzonderlijke puzzelstukjes ter elkander te leggen. Hiermee moeten ie onder meer mogelijk wordt wegens toepassingen op ie streek van Laptop Brain Interfaces (BCI) te uitbouwen.

Dit is volgens hoogleraar Nick Ramsey (divisie hersenen), zowel den volgende stap voordat ene samenwerkingsverband dat alreeds langer bestaat: NeuroTech-NL. Ramsey plus collega-hoogleraar Freek Hoebeek (divisie Vrouw & Zuigeling) zijn vanuit het UMC Utrecht ter ie project aangesloten indien hoofdonderzoekers. Ie consortium wordt geleid doorheen den Radboud Universiteit Nijmegen met rouwbeklag van onderzoekers van ie UMC Utrecht Hersencentrum.

“Dit project is behoorlijk wezenlijk van inborst”, stelt Ramsey, expert op ie streek van beeldvorming ter den hersenen. “Wij gaan aan den slag met mensen diegene elektroden onder den schedel krijgen voordat medische doeleinden, waarmee wij zowel den werking van den hersenen kunnen onderzoeken. Wij willen onder meer uitzoeken welk soort elektroden ie lieve zijn voordat research zoals hersenfuncties ter mensen, plus hoever diegene elektroden uit elkander willen ligt. Diegene hersenactiviteit willen wij vervolgens zowel huis kunnen vertalen, dus wij gaan onzerzijds zowel met den hardware- indien softwarekant bezighouden.”

Research zoals betere Laptop Brain Interface

Ramsey werkt voordat dit project zowel samen met universitair leraar plus co-onderzoeker Mariska Vansteensel, plus schenkkan zo den samenwerkingsverband met den recent benoemde hoogleraar Maeike Zijlmans versterken. Den kennis plus technieken diegene dit project gaat schuiven, zijn zowel toepasbaar voordat nieuwe behandelingen voordat mensen met neurologische emoties. “Wij kunnen er daarnaast betere brain-computer interfaces mee uitbouwen, diegene ie voordat verlamde mensen bijvoorbeeld mogelijk maken wegens ene spraakcomputer te leidinggeven met enig hun overwegingen. Plusteken ie project schenkkan leiden totdat slimmere deep brain stimulation, voordat mensen met den ziekte van Parkinson of epilepsie.”

Hoebeek gaat zichzelf vooral uitbalanceren op ie analyseren van hersenactiviteit na vroege hersenschade, bijvoorbeeld indien gevolg van zuurstoftekort. “Wij gaan ter dit project nieuwe methoden uitbouwen waarmee wij den hersenactiviteit van proefdieren kunnen meten terwijl zij ter groepshuisvesting relatief normaal kunnen leven, ter omvangrijke ruimtes met verschillende compartimenten.” Den UMC Utrecht-onderzoekers werken hiervoor strak samen met collega’s van den Radboud Universiteit, Erasmus MC plus den TU Delft.

Hoebeek plus zijn collega’s (Department for Developmental Origins of Disease) willen zowel den gevolgen van hersenstimulatie onderzoeken. “Totdat nu toe hebben wij dat eeuwig gedaan ter modelsystemen, maar nog noch ter den natuurlijke situatie. Wij willen lopend langere tijdvakken den gevolgen van hersenstimulatie op den hersenactiviteit plus -structuur onderzoeken, wegens uit te vinden ter hoeverre stimulatie bijdraagt aan ie reparatie van hersenschade, hoe dat reparatie ter z’n werkgelegenheid gaat plus hoe zichzelf dat vertaalt ter rijrichting.” Den verwachting is dat dit research zou meehelpen aan betere behandelingen van vroege hersenschade.

Overig research

Dit zijn den overige zes onderzoeksprojecten diegene geselecteerd zijn voordat ene toelage uit ie programma Zwaartekracht 2022:

IMAGINE!: Bekijken plus leidinggeven van cellen ter onze weefsels (20,8 miljoen euro, hoofdaanvrager: Universiteit Utrecht)

Ie doelwit van dit research is belangrijke kennis plus gereedschappen te uitbouwen voordat regeneratieve heelkunde (ie vervangen of van buitenaf repareren van beschadigd weefsel), behandelingen van ziekten plus ie herbestemmen van bestaande geneesmiddelen.

GUTS: Growing Up Together ter Society (22 miljoen euro, hoofdaanvrager: Erasmus Universiteit Rotterdam)

Ie doelwit van dit project is wegens te ontdekken hoe jongeren succesvol kunnen opgroeien plus meehelpen aan den huidige plus toekomstige vennootschap. Den onderzoekers bestuderen hoe jongeren zichzelf uitbouwen op ie streek van onderwijs, sociale netwerken, plus sociale normen.

Den algoritmische samenleving (21,3 miljoen euro, hoofdaanvrager: Universiteit van Mokum)

Dit project onderzoekt hoe wij binnenshuis den ontwikkeling van (semi-) geautomatiseerde processen (onder meer Artificial Intelligence) den zo belangrijke publieke waarden plus mensenrechten kunnen waarborgen.

Duurzame Kunstige Stoffen (15,6 miljoen euro, hoofdaanvrager: Technische Universiteit Eindhoven)

Ter ie Interactieve Polymere Materialen Onderzoekscentrum is ie doelwit wegens ene nieuwe mensenleven intelligente, dynamische kunststoffen te uitbouwen diegene doorheen wisselwerking met den omlijning huis presteren, plus makkelijk afbreekbaar plus herbruikbaar zijn.

Stress-in-Action: Advancing the Science of Stress by Moving the Laboratorium to Daily Life (19,6 miljoen euro, hoofdaanvrager: Vrije Universiteit Mokum)

Met nieuwe kennis wordt methoden ontwikkeld wegens stress ter ie dagelijks leven te volgen plus te reduceren plus hiermee ie ontwikkeling van stress-gerelateerde ziekten te voorkomen.

Materialen voordat ie kwantumtijdperk (21,5 miljoen euro, hoofdaanvrager: Universiteit Utrecht)

Silicium transistoren vormen den fundament van onze informatiemaatschappij. Er is ene sterk toenemende vraag zoals krachtiger vormen van calculatie plus informatieverwerking. Ie doelwit van dit research is nieuwe materialen leveren met stabiele kwantum toestanden waardoor den bestaande wegen van informatieverwerking veel krachtiger plus tegelijk energie-efficiënter wordt.

Overheen Zwaartekracht

Ie programma Zwaartekracht wordt ter opdracht van ie ministerie van OCW doorheen NWO verricht. NWO verzorgt den uitverkoring van den onderzoeksgroepen. NWO ontving dit tournee 40 aanvragen voordat financiering binnenshuis ie Zwaartekracht programma. Consortia van onderzoeksgroepen konden hun aanvragen indienen via hun universiteiten.

Er zijn 15 consortia uitgenodigd voordat ene vraaggesprek plus uiteindelijk werden zeven consortia geselecteerd. Den inschatting, onderlinge vergelijking plus uitverkoring waren ter handen van externe referenten plus ene internationale onafhankelijke makelaarsprovisie van wetenschappers met ervaring met omvangrijke wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Openingsmanifestatie 2022

Wilt u op 09 mei 2022 zowel zoals den ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn kosteloos maar op is écht op! Dus wacht noch plus meld u snel aan.