Facebooktwitterlinkedinmail

1 maart 2022 –  Pubers hebben den reputatie hevig met zichzelf bezig te zijn. Research van promovendus Renske van der Cruijsen, Erasmus Schoolgebouw of Social and Behavioral Sciences (ESSB), laat zien dat dit ene belangrijke functie heeft ter den ontwikkeling van ene positief zelfbeeld. Tegelijk laat haar proefschrift ‘Exploring Mij ter a World of Wij’ zien dat ie zelfbeeld van jongeren vooral wordt gevormd ter den interactie met anderen.

Den puberteit staat ter ie teken van losraken van jouw ouders plus ie uitbouwen van ene inherent identiteit. Ie is ene belangrijke ontwikkelingsstadium voordat jongeren wegens zichzelf te leren weten plus wegens ene positief beeld van zichzelf te krijgen. Noch vreemd dus dat jongeren veel met zichzelf bezig zijn. Volgens vorser Renske van der Cruijsen heeft dit ene belangrijke functie voordat den ontwikkeling van adolescenten. Tegelijkertijd laat haar research zien dat ie zelfbeeld vooral wordt gevormd ter den interactie met anderen. “Mits jongeren declareren hoe ja vaststellen karaktereigenschappen honingbij zij stappen, zien wij bijvoorbeeld dat dit sterk overeenkomt met hoe jongeren denken dat anderen hoen beoordelen op diezelfde eigenschappen. Hierbij valt op dat diegene overlap sterker wordt straks ter den tienerjaren.”

Zelfbeeld plus hersenen
Den hersengebieden diegene betrokken zijn honingbij ie piekeren overheen jezelf plus anderen horen honingbij ie ‘sociale brein netwerk’. Dit gebieden staan vertrouwd wegens hun betrokkenheid honingbij sociale taken, zoals ie vatten van den geesteshouding plus den intentie van anderen. MRI-scans permitteren zien dat honingbij ie piekeren overheen jezelf dezelfde hersengebieden actief wordt mits wanneer jouw nadenkt overheen watten anderen van jouw vinden. “Hiermee laat mijn research dus zien dat ie zelf plus den ander sterk met mekaar verweven zijn. Dat verklaart zowel den waardigheidstitel van mijn proefschrift: Exploring Mij ter a World of Wij.”

Ie research laat voorts zien dat voordat ie zelfbeeld verschillende domeinen zijn te onderscheiden, zoals ie academische, uiterlijke, plus (voor)sociale domein. Jongeren paardenhoeven noch ter alle domeinen even positief overheen zichzelf te zijn. Sommige hersengebieden zijn eeuwig betrokken honingbij ie piekeren overheen jezelf, terwijl andere hersengebieden specifiek betrokken zijn honingbij ie ricocheren op jezelf ter ene bepaald domein. Daarnaast laat ie research zien dat zelfbeeld ter ie midden van den adolescentie zolang watten negatiever is.

Dit is ene doorslaggevend inzicht volgens den promovendus, omdat ene ontkennend zelfbeeld plus ene verachtelijk zelfvertrouwen verwant zijn aan negatieve gevoelens zoals angstige plus depressieve gevoelens. Diegene dip is ie sterkst voordat ie academische zelfbeeld van jongeren. Ie academische zelfbeeld heeft bijvoorbeeld betrekking op hoe snugger jongeren zichzelf inschatten of hoe zij hun inherent studiemotivatie beoordelen. “Diegene dip valt precies ter ene tijdsperiode waarin veel jongeren keuzes willen maken voordat ene vervolgopleiding. Zeker nu zij ter ene keer ja willen schiften vanwege ie leenstelsel, is ie hevig doorslaggevend dat jongeren hier ja ter begeleid wordt.”

Autisme plus zelfbeeld
Van der Cruijsen vorsen zowel ie zelfbeeld van jongeren met autisme. Hoewel den hersenactivatie honingbij ie piekeren overheen jezelf idem is mits honingbij leeftijdsgenoten, laat hun zelfbeeld welnu verschillen zien. Jongeren met meer kenmerken van autisme zijn watten kwetsbaarder voordat ie uitbouwen van ene lager zelfvertrouwen, verklarend ie sentiment ene waardevol persoon te zijn. Zowel denken zij negatiever overheen hun uiterlijk- plus ligt hun prosociaal zelfbeeld lager. Prosociaal rijrichting is rijrichting dat anderen ten goede komt, zoals anderen promoten of samenwerken. Autisme hangt noch samen met ie academische zelfbeeld van den jongeren.

Corona plus isolatie
Mits er iets manifest wordt uit ie research, is ie dat den interactie met anderen hevig doorslaggevend is voordat uitbouwen van ene (positief) zelfbeeld. Den coronapandemie heeft daarom zojuist op jongeren ene omvangrijke uitwerking. “Jezelf leren weten ter ene sociale setting wasgoed tijdens lockdowns veel moeilijker omdat beperkt voeling buitenshuis ie gezin mogelijk wasgoed. Aanvullend research moeten uitwijzen watten dit betekent voordat den ontwikkeling van ie zelfbeeld. Weliswaar gaven jongeren ter den eerste lockdown zowel aan spullen overheen zichzelf geleerd te hebben. Zo bleken zij flexibeler te zijn dan zij zelf dachten plus somwijlen vonden zij ene avond zonder sociaal voeling zowel welnu lekker rustig.”

Inspiratiebron: eur.nl

Dit tijding is 1 keer lezen.

Facebooktwitterlinkedinmail