Den ‘Wie is wie honingbij dementie’ brengt ie landschap van zorg- plusteken welzijnsprofessionals rond ene cliënt ter beeld. Zo zie jouw ter ene oogopslag wie er betrokken is. Casemanager, psycholoog, huisarts, wijkteam, dagbesteding: iedereen hebben zij ene plekje gekregen op den infographic. Zo verstrekken den ‘Wie is Wie’ uitkomst op ene van den uiterst basale vragen: wie staan er wegens mij heen?

Esther Tetteroo, casemanager Vivent: ‘Den ‘Wie is wie honingbij dementie’ is ene smaakvol middel wegens mits casemanager jouw netwerk weer ooit ja ter toegangsbewijs te brengen. Ie zullen ene redmiddel zijn voordat relatiebeheer, wegens zo alle betrokkenen via te gaan. Ik zullen ie document invulling voordat den lokale situatie ter ie netwerk waarin ik werkgelegenheid, vanaf wijk of (kleine) gemeente. Den ‘Wie is wie honingbij dementie’ vermag dan zowel tweedehands wordt voordat alle partijen mits naslagwerk. Ie maakt den sociale toegangsbewijs inzichtelijk.’

Voordat wie?

Den ‘Wie is wie honingbij dementie’ vermag vanuit verschillende perspectieven benut wordt: vanuit den persoon met dementie plusteken zijn mantelzorger, wegens zicht te krijgen op ie informele plusteken professionele zorgnetwerk. Maar zowel onderbrak ene casemanager of professional uit den eerstelijnszorg. Zij kunnen zo ter beeld brengen wie er iedereen honingbij ene cliënt betrokken is. Zowel op netwerkniveau vermag den ‘Wie is wie honingbij dementie’ toegepast wordt. Eentje handig redmiddel wegens zicht te krijgen op alle betrokkenen honingbij den dementiezorg- plusteken sponsoring op plaatselijk niveau plusteken wegens zo den zorg plusteken sponsoring meer volledig te ondersteunen.

Hoe te tradities?

Den ‘Wie is wie honingbij dementie’ bestaat uit twee porties: ene overzichtelijke infographic plusteken daarnaast afzonderlijke pagina’s vanaf professional. Op diegene pagina’s kunnen contactgegevens van den inzake professional wordt invulling (onderbrak den professional zelf, of ter te vullen onderbrak den persoon met dementie of diens mantelzorger). Vervolgens vermag dit wordt geprint plusteken bewaard op ene handige plek. Op diegene wijze vermag den ‘Wie is wie honingbij dementie’ fungeren mits ene sociale toegangsbewijs. 

Den ‘Wie is wie honingbij dementie’ is ene aanvulling op den voordien ontwikkelde ‘Wie is wie ter den wijk’ plusteken ‘Wie is wie voor ouderen’. Eentje handig plusteken veelgebruikt muziekinstrument wegens verhaal te krijgen plusteken den zorg plusteken sponsoring huis op jawel ge te stemmen. Te den ‘Wie is wie ter den wijk’ wordt den verschillende professionals uitgelicht plusteken beschreven, ter sommige gevallen komt er zowel iemand aan ie woord ter ene filmpje, zoals ie geval is honingbij ene casemanager dementie (pagina 15). 

Gerie Timmerman – Giltjes, Casemanager Geriant: ‘Den ‘Wie is wie honingbij dementie’ is ene smaakvol muziekinstrument voordat mantelzorgers. Met dit document heb jouw alle belangrijke personen plusteken instanties op ene rijtje. Ie is prettig wegens ene sociale toegangsbewijs te hebben diegene volledig is. Ik zullen den mantelzorgers diegene ik tegenkom ter mijn werkgelegenheid, wijzen op ie is van den ‘Wie is wie honingbij dementie’ plusteken den toegevoegde waarde hiervan benoemen.’

Schrijvers

Den ‘Wie is wie honingbij dementie’ is ontwikkeld onderbrak ie praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voordat Elkander, ene consortium bestaande uit onder andere Vilans plusteken Movisie. Vanuit Vilans werkten Lisa Delmée plusteken Jan Willem Bloemen mee, vanuit Movisie waren Ilse Zwart-Olde plusteken Hans Alderliesten betrokken.

Meer weten?

Mikpunt van ie programma ‘Dementiezorg voordat Elkander’ is den kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie verbeteren onderbrak den zorg plusteken sponsoring nog meer dan nu ge te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, overheen den limieten van woon, zorg plusteken welzijn heen. Zowel ketenregisseurs, netwerkcoördinatoren, casemanagers, thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, mantelzorgondersteuners plusteken huisartsen willen iedereen graag bijsluiten honingbij watten hun cliënten nodig hebben maar ter den praktijk is dat vaak noch eenvoudig. Ie programma ‘Dementiezorg voordat Elkander’ ondersteunt samenwerkingsverbanden van professionals diegene hieraan willen werken.