Eentje vorstelijk stukje van den Nederlandse beroepsbevolking, zo’n 1,3 miljoen, wordt blootgesteld aan den gevaren van nachtarbeid. Watten vermag den or voordat hoen inhouden? ‘Eentje ploegendienstmedewerker verdient dezelfde treatment indien ene topsporter.’

Organisaties spelen met den gezondheid van nachtwerkers. Nachtdiensten zonder continue gezondheidsmonitoring plusteken topsportbegeleiding willen wordt beperkt, of zo veel mogelijk wordt voorkomen om taken zoals den dag te verschuiven.

Verhoogde risico’s
Nachtwerk vermag namelijk allerlei schadelijke resultaten hebben, zowel lichamelijk indien psychische. Daarbij heeft ie zowel ene negatieve impact op ie sociale welzijn plusteken den veiligheid op den werkvloer. Dit stelt Sonja Smits, senior arbeids- & organisatieadviseur namens ie Zorg van den Zaak Netwerk. Smits is specialistisch te nachtwerk plusteken leefstijl. ‘Wanneer jij langdurig plusteken regelmatig nachtdiensten draait’, vertelt Smits, ‘heb jij zeven totdat acht procent meer waarschijnlijkheid op hart- plusteken vaataandoeningen, suikerziekte plusteken slaapproblemen. Er is sprake van nachtwerk wanneer jij tenminste 1 uur werkt tussen 00.00 uur ‘s nachts plusteken 6 uur ‘sochtends.’

Smits: ‘Zowel is er ene verhoogd risico wegens veilig thuis te komen. Mensen diegene te den nacht werken hebben vijf keer meer waarschijnlijkheid op ene eenzijdig ongeluk indien zij zoals stulp rijden. Zij hebben ene vergelijkbare dichtheid indien iemand diegene te veel drank op heeft. Plusteken weliswaar selecteren werknemers voordat ploegendiensten, want nachtwerk betaalt normaliter huis dan dagwerk.’

Energiedrankjes
Hinke Anja Werkman is bedrijfsarts. Zij vult haar collega aan: ‘Eentje gevolg van ploegendiensten is dat ie gewoonte van slaapmiddelen, cafeïne plusteken drank toeneemt. Jonge nachtwerkers liefhebben ie bijvoorbeeld vaker vol om ene ongezonde hoeveelheid aan energiedrankjes. Watten den nachtwerkers zoal gewoontes varieert van stimulerende middelen wegens den nacht om te komen, totdat middelen wegens zojuist na ene lange nachtdienst den slaap te kunnen vatten. Werkelijk gaat ie daarbij wegens maatregelen diegene schadelijker zijn dan den stoornis zelf.’

Smits: ‘Wij gaan den 24/7-geest noch terug te den platvink uitvallen. Maar organisaties spelen welnu met den gezondheid van hun werknemers indien zij noch alle redelijke maatregelen nemen wegens den problemen te zwachteling met nachtelijk werken op zijn minst trachten te verminderen.’

Richtlijn ‘Nachtwerk plusteken gezondheid’
Den Arbowetgeving biedt toereikend aanknopingspunten, vervolgt Smits. ‘Zoals den verplichting totdat ie uitvoeren van ene verdiepende RI&E-nachtwerk; dat behelst meer dan ge arbeidstijden checken. Zowel kun jij nachtwerkers voorlichting geven overheen den specifieke risico’s plusteken passende maatregelen. Tijdschrift ene PAGO (tijdschrift generaal gezondheidsonderzoek) overhandigen gestructureerd op den risico’s van nachtwerk is ene andere potentie. Den nachtwerkers diegene stichten kun jij ene gezondheidskundig research plusteken adviesgesprek overhandigen. Dit mogelijkheden wordt helaas nog maar zeer beperkt toegepast. Den ondernemingsraad vermag hierin natuurlijk ene signalerende of initiërende rol spelen.’

Den beroepsvereniging van den bedrijfsartsen heeft te 2020 ene nieuwe richtlijn ‘Nachtwerk en gezondheid’ ontwikkeld wegens zo den nachtwerkers huis te kunnen adviseren plusteken wegbrengen (NVAB).

Topsport
Nachtdienst is feitelijk topsport, weten Smits plusteken Werkman. ‘Er komt veel discipline honingbij loeren. Plusteken jij moeten er somwijlen iets voordat toestaan, of zojuist iets ervoor uitrichten wegens gezondheidsbevorderend aan ie werkgelegenheid te blijven. Topsporters wordt omringd om (gezondheid)begeleiders plusteken coaches. Zo zullen nachtwerkers op den werkvloer zowel benaderd willen wordt.’

Hoe kunnen den werkgevers dat uitrichten? Volgens Werkman willen werkgevers meer plusteken regelmatiger gezondheidschecks overhandigen, met ene adviesgesprek. ‘Er is veel te zegevieren om rekening te liefhebben met den kenmerken van individuele werknemers, zoals ie “chronotype”. Is iemand ene ochtend- of ene avondmens? Heeft iemand meer risico op suikerziekte of slaapproblemen? Hoe ziet iemands sociale leven van eruit? Watten bevordert op gezonde wijze ie slaappatroon? Plusteken watten kun jij uitrichten wegens ziekte te voorkomen?’

Tips
Beiden adviseren organisaties wegens immermeer voorafgaand te loeren of nachtwerk noch voorkomen vermag wordt. Dat is namelijk noch immermeer nodig plusteken ginds staan organisaties onvoldoende honingbij stilzwijgend. Werkgevers willen aan den slag gaan met regelmatig voorlichten van hun werknemers. Daarbij gaat ie wegens overheen zaken indien ie bij van voldoende slaap plusteken vorm, den tip wegens ene “powernap” te nemen, den variatie van werktaken plusteken -houding, voedingsschema’s diegene zijn afgestemd op ie nachtelijk bioritme, of tips overheen ene was slaapritme.

Rol or
Den ondernemingsraad vermag te haar overleg met den werkgever wijzen op ie bij, den kennis plusteken goede voorbeelden diegene er tijdelijk zijn wegens nachtwerk te verbeteren. Enkel om bewustwording, samenspraak plusteken concrete acties wordt den gezondheidsrisico’s van ’s nachts werken ingeperkt. Sonja Smits plusteken Hinke Anja Werkman zijn graag klaargemaakt wegens hun visie toe te lichten aan den hand van onderzoeken plusteken praktijkvoorbeelden.

 

Put: https://www.ornet.nl/blog/2022/01/27/werken-in-de-kleine-uurtjes-is-ook-topsport/