Haastigheid iedereen maakt welnu zorgkosten, bijvoorbeeld voordat medische behandelingen, medicijnen, hulpmiddelen of voorzieningen plusteken reiskosten zoals ie ziekenhuis of eentje therapeut. Zeker voordat mensen met eentje chronische ziekte of handicap kunnen dit kosten behoorlijk oplopen. Eentje percentage van dit zorgkosten kun jij terugkrijgen voort zij op te geven ter jij mededeling voordat den inkomstenbelasting. Maar daarheen zijn welnu enkele voorwaarden aan verbonden.

Onder welke voorwaarden toestemmen jij zorgkosten distilleren?

Jouw toestemmen zorgkosten distilleren diegene daarvoor ter aanmerking komen (zie hieronder) indien dit gedurende mekaar opgeteld bovenin eentje bepaald bedrag uitkomen. Dit ie heet drempelbedrag. Den Fiscus stelt elk schooljaar ie drempelbedrag weer vast. Ie bedrag is onzelfstandig van jij inkomen plusteken of jij eentje fiscale partner hebt.

Drempelbedrag specifieke zorgkosten 2021

Heb jij geen of noch ie hele schooljaar eentje fiscale partner? Dan geldt voordat 2021 eentje drempelbedrag van 139 euro gedurende eentje inkomen van maximaal 7.989 euro. Is jij inkomen hoger, dan geldt eentje drempelbedrag van 1,65 procent van jij inkomen. Heb jij welnu eentje fiscaal partner plusteken heb jij samen eentje inkomen totdat 15.978 euro vanaf schooljaar? Ter dat geval geldt eentje drempelbedrag van 278 euro. Verdien jij samen meer, dan is ie drempelbedrag 1,65 procent van ie samen inkomen. Via eentje inkomen van 42.434 euro of hoger (met of zonder fiscaal partner), ligt ie drempelbedrag op 700 euro + 5,75 procent bovenin den 42.434 euro.

Welke zorgkosten toestemmen jij noch distilleren?

Jouw toestemmen geen zorgkosten distilleren waarvoor jij ofschoon eentje vergoeding krijgt vanuit jij zorgverzekering. Kosten diegene vallen onder ie verplicht of vrijwillig inherent risico toestemmen jij dus noch distilleren. Dit geldt zowel voordat den inherent bijdrage van bijvoorbeeld medicijnen plusteken den inherent bijdrage Zorgverzekeringswet. Den verzekeringspremie diegene jij betaalt voordat jij zorgverzekering (zowel basis- indien aanvullende zorgverzekering) toestemmen jij zowel noch meetellen.
Jouw toestemmen exclusief zorgkosten distilleren ter ie schooljaar dat jij den kosten hebt geproduceerd. Den Fiscus houdt ofschoon rekening met eventuele tegemoetkomingen via ie CAK gedurende handicap of chronische ziekte, van ie UWV gedurende arbeidsongeschiktheid of den tegemoetkoming specifieke zorgkosten van den Fiscus.

Welke zorgkosten toestemmen jij welnu distilleren?

Zorgkosten diegene jij toestemmen distilleren ter den mededeling van 2021, mits zij noch onder jij inherent risico vallen, zijn:

 • Verpleging ter eentje ziekenhuis of instelling
 • Huisarts, tandarts, fysiotherapie of specialist
 • Treatment voort eentje paramedicus met doorverwijzing van eentje geneesheer (zonder doorverwijzing geldt voorwaarden)
 • ivf-behandeling totdat 43 schooljaar (onder voorwaarden)
 • Voorgeschreven medicijnen, uitgezonderd den wettelijke inherent bijdrage
 • Steunzolen
 • Gehoorapparaat (onder voorwaarden)
 • Aanpassingen aan automaat, rijwiel, rekentuig plusteken zulke (onder voorwaarden)
 • Reiskosten zoals geneesheer of ziekenhuis (onder voorwaarden)
 • Hogere vervoerskosten voort ziekte of handicap (onder voorwaarden)
 • Reiskosten voordat ziekenbezoek (vast bedrag)
 • Eentje di op voorschrift van geneesheer of diëtist (vast bedrag)
 • Reserve gezinsverzorging wegens ziekte of invaliditeit (onder voorwaarden)
 • Reserve kleren plusteken beddenlaken (vast bedrag)

Kijk zowel op den website van de Belastingdienst voordat ie totaalbeeld plusteken den voorwaarden diegene geldt voordat ie distilleren van specifieke zorgkosten.

Zorgkosten diegene jij voordat anderen maakt

Somwijlen toestemmen jij zowel den zorgkosten diegene jij voordat anderen maakt distilleren ter den belastingaangifte. Ie gaat dan wegens zorgkosten voordat jij fiscale partner plusteken jij nageslacht totdat 27 schooljaar indien zij zelf diegene kosten noch kunnen financieren. Zowel indien jij zorgkosten betaalt voordat mensen van 27 schooljaar of vader met eentje ernstige handicap met wie jij ter gezinsverband woont of ouders, gebroeders plusteken zussen diegene gedurende jij ter stulp woon plusteken onzelfstandig zijn van jij zorg, toestemmen jij dit kosten distilleren.

Meer kennisoverdracht plusteken stappenplan

Op den webstek van den Fiscus vind jij nog meer kennisoverdracht overheen ie aftrekken van de zorgkosten. Ieder(ter), ie netwerk voordat mensen met eentje restrictie of chronische ziekte, biedt op den webstek Meerkosten.nl daarenboven eentje uitgebreid stappenplan voordat ie doet van jij mededeling plusteken distilleren van den zorgkosten. Bekijk hier den webstek Meerkosten.nl of download ie stappenplan ‘Aftrek van zorgkosten’.

Bronnen: Fiscus plusteken Ieder(ter)
Ingevolge: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky