Slachtoffers van geweld te den jeugdzorg hebben totdat nu toe 18,8 miljoen euro uitgekeerd gekregen. Schadefonds Geweldsmisdrijven wetenschap te 85 procent van den aanvragen eentje schadevergoeding toe. Tussen 1945 plus 2019 hebben koters te jeugdzorginstellingen of pleegzorg geregeld te maken gehad met lijfelijk of emotioneel geweld, of seksueel misbruik. Waargenomen den wekelijkse aanvragen, verwachten ie Schadefonds dat ie totale schadebedrag toeneemt. Totdat ie einde van 2022 kunnen mensen eentje petitie indienen. Dit meldt Trouw. 

Zowel zijn er nog veel wachtenden. Te totaal hebben 7.607 mensen eentje melding gedaan, waarvan 3.161 nog afgehandeld willen. Den reden dat ie somwijlen zo lang toestaan, is dat ie Schadefonds noch had gedacht dat zo veel mensen zeggen geweld te den jeugdzorg te hebben meegemaakt. Akkoord op eentje petitie komt indien iemand jeugdzorg kreeg onder den verantwoordelijkheid van den overheid plus indien sprake wasgoed van bovenmatig lijfelijk, psychische of seksueel geweld.

Bewijs meezenden mogen maar hoeft noch

“Mits er bewijs is, zoals doktersverslagen overheen letsel, dan mogen iemand dat natuurlijk meezenden, maar ie hoeft noch. Te ie gesprek dat wij idealiter voeren met aanvragers, vragen medewerkers om. Dan wordt manifest of ie eentje oorspronkelijk vertelsel is”, legt Victor Jammers van ie Schadefonds uit. Medewerkers zijn hiervoor getraind plus hebben veel ervaring. Zowel is tussentijds manifest gedurende welke instellingen ie vaker misging plus te welke tijdsperiode dat gebeurde. Ie schadebedrag is 5.000 euro vanaf persoon.

Om: Nationale Zorggids