Doorheen: Gabriëlle Verbeek

Iets minder gehaast mijn werkgelegenheid verrichten, waardoor ie voeling met den cliënt weer ene rol van observatie plusteken significatie krijgt.

Wij vroegen dus watten jij zullen verrichten, mits jij ene uur reserve vanaf dag had. Dat leverde ie volgende beeld op (zie onderstaande plaatje). Vooral den cliënt zullen hier onder gebaat zijn, want er wordt dan meer geluisterd, meer voetlicht gegeven plusteken tijdstip genomen voordat gesprek met cliënten overheen hun zorgen plusteken emoties.

Maar zowel voetlicht geven plusteken tijdstip plusteken investeren te jezelf wordt gezegd. Van meer rust nemen totdat tenslotte ooit toekomen aan vakinhoud plusteken scholing.

Tijdstip aan den huisbewoner spenderen. Ingaan op hetgeen zij mij willen zei. Noch afkappen of wegwuiven. Maar samen ene kopje koffie zuipen plusteken te gesprek. 

Hoe kom jij aan ene reserve uur?

Den uitgestrekte vraag is natuurlijk hoe jij aan ene reserve uur komt. Hier kwamen intact veel interessante suggesties op. Zoals: ‘tijdstip vanaf gratie’:

‘Tijdstip vanaf gratie’

“Sinds ene klas of twee heb ik ie idee losgelaten dat werktijden nooit kosteloos toestemmen zijn. Ik reserveer te herdenken steevast ene half uur reserve na mijn voorkomendheid diegene ten goede toestemmen komen aan reserve voetlicht, plusteken diegene ik noch zullen declareren. Ie is tijdstip vanaf gratie. Dit heeft mij alreeds zo veel goeds opgeleverd, onbetaalbaar! Ik besef dat dit hevig welstand is, plusteken zullen dit noch van anderen vragen. Maar wil ie welnu porties, want tijdstip is iets watten jij krijgt. Zowel dit tip is kosteloos, plusteken heeft eveneens geen prijs.”

Esther

Andere ideeën gaan overheen regelarme of ontregelde zorg. Tijdstip maken doorheen den omslachtige werkprocessen te beperken:

‘Minder regeldruk’


“Minder regels; eenvoudige rapportage, zorg op makker, levensverhaal weten plusteken erin investeren wegens zo totdat ene passende zorgverlening te komen mét tijdstip voordat den belangrijkste zaken van dié inzake cliënt!”

Marijke

 

Te nogal watten zorgprofessionals is er uitgestrekte behoefte aan medewerking vanuit ie zorgsysteem wegens den ballast aan boekhouding plusteken onnodige overhead te schrappen. Hier heeft men veel last van, bijvoorbeeld te den wijk:

‘Boekhouding schrappen’


“Den registratielast schenkkan zoals beneden, te den wijk blijf jij aan ie verantwoorden watten jij doet wegens van den zorgverzekeraar den “cliënttijd” vergoed te krijgen. Alle overige werkzaamheden zoals ketenoverleg, netwerk verbreden enzovoort. is officieus plusteken levert “niets” op. Maar terwijl ben ik welnu verantwoordelijk voordat intact veel voorwaarden diegene doorheen den verzekeraar wordt opperen.” 

Esther

Zorgprofessionals vragen zowel wegens noch aldoor verantwoordelijk te wordt geproduceerd voordat tussenstappen te andermans veranderingsproces: 

‘Verantwoordelijk voordat tussenstappen’


“Mits ene verwijzing voordat orthopedische schoenen rechtstreeks van geneesheer zoals schoenmaker gaat hoornschoen ik noch meer 6 pagina’s vanaf verzoekschrift op zorginfo te te vullen. Mits den schoenmaker vervolgens den factuur rechtstreeks zoals ie zorgkantoor stuurt hoornschoen ik mits verpleger hier noch meer tussen te zitten plusteken scheelt dit veel registratie last.”

Ingrid

Scholing inbouwen te ie werkgelegenheid

Kennis uitbouwen wordt vaak aangeboden. Dolletjes tijdstip ontbreekt helaas vaak op den werkvloer. Maak scholing korter. Of verkavelen te porties. 15 minuten tijdstip op den werkvloer heeft iedereen welnu.

Plus den winnares is…. Monique Turksma van Interaktcontour. Zij komt met ene idee wegens te werken aan vakkennis doorheen korte stukjes scholing te te opbouw te ie werkgelegenheid. Waardoor er weliswaar ‘voeding’ is plusteken geleerd wordt, terwijl dat meer vanzelf gaat. 

Te Monique gebeurt dit nu zowel. Tijdvragende scholing is ene drempel. Doorheen ie te stukjes op te trimmen, schenkkan iedereen weliswaar geschoold wordt. Dit wordt intussen op meerdere locaties te gezet. Haar suggestie is zowel ene project van werkmethode te maken. Voorleggen plusteken daarbij declareren hoeveel tijdstip dit gaat kosten. Haar ervaring is dat managers plusteken teamleiders hier zeker voordat open staan.

Monique krijgt ene tijdspel voordat haarzelf plusteken haar team(s).

Tijdstip te den zorg

Ter ie thema Tijdstip voordat zorg verzamelen wij goede voorbeelden plusteken praktische werkvormen wegens huis wegens te gaan met tijdstip te den zorg. Bekijk zowel deze pagina voordat ie vastpakken van tijdvreters te den zorg.


Ga zoals ie thema