Hoe zorg jouw dat jouw activiteiten succesvol zijn? Welke factoren werken belemmerend/bevorderend? Welke elementen dragen erbij aan effectiviteit van jouw activiteit? Effectief rondom bewegen betekent: voorgoed meer bewegen, waardoor mensen winst kunnen behalen ten image van gezondheid, mobiliteit plusteken lijfelijk werken. 

Lees den factsheet

​Research zoals watten werkt

Verschillende onderzoeken geven eentje wasgoed beeld van den werkzame elementen. Ie is natuurlijk plaatselijk horig van watten werkt. Probeer daarom zoveel mits mogelijk ouderen te (blijven) betrekken erbij jouw werkmethode. Hieronder porties wij eentje 5-tal ‘Watten werkt’-elementen uit verschillende onderzoeken.

Top 5: watten werkt erbij ouderenactiviteiten?

1. Zet ter op vreugde

Vreugde is eentje sleutelfactor wegens eentje activiteit aan te permitteren slaan erbij dit doelgroep. Mensen zijn vroeger gemotiveerd wegens percentage te nemen plusteken te blijven participeren. Tijdens corona zijn er plaatselijk balkon beweeglessen plusteken dansvoorstellingen georganiseerd. Dit leverde eentje vitaal intu van steunpilaar plusteken vreugde op. Mooie voorbeelden zijn: Tien tips wegens bewegen te stimuleren plusteken Dans voordat ouderen: watten levert ie op?

2.  Vasthouden erbij den locatie plusteken erbij den programmering rekening met ouderen


Zorg voordat goede toegankelijkheid van ie gebouw, goede zitplaatsen plusteken goede akoestiek plusteken voorzieningen voordat slechthorenden, let op ie tijdstip van cursussen of voorstellingen.

3. Zet ter op den sociale voordelen

Ouderen uitrichten vaak mee aan activiteiten voordat sociale binding. Ie gaat hierbij met name wegens sociaal voeling plusteken sociale steunpilaar. Den films Eentje betere wereld ter den buurt. Met Plusteken Voordat Mekaar s.v. Geinoord plusteken Krasse Kunst – kunst plusteken voeling geven eentje smaakvol inzicht hoe jouw met activiteiten eentje sociale binding creëert. Zowel gecombineerde leefstijlinterventies waarbij kindertijd met ouderen actief zijn, zijn waardevol voordat sociale binding.

4. Zorg voordat gekwalificeerde begeleiders

Onder specifieke beweegprogramma’s: zorg ervoor dat den uitvoerende professional effectief is opgeleid, gekwalificeerd, geestdriftig plusteken zorgvuldig is én ervaring heeft ter ie kunnen motiveren van ouderen. Voordat mensen met ernstige beperkingen of onvoldoende vertrouwen ter inherent kunnen schenkkan dit betekent dat eentje beweegprogramma begeleid moeten wordt wegens bijvoorbeeld eentje (geriatrisch) fysiotherapeut of eentje speciaal opgeleide beweegdocent. Coach2Move is eentje werkmethode waarbij eentje fysiotherapeutische werkmethode ouderen met mobiliteitsproblemen helpt met meer te bewegen plusteken hun kwetsbaarheid te verminderen. Vooral gestructureerd op intrinsiek stimuleren van (duurzame) lichamelijke activiteit.

5. Sluit aan erbij verschillende culturen

Onder ouderen met eentje andere culturele oorzaak spelen ie cultuurverschil, maatschappelijke isolatie plusteken heimwee eentje reserve rol. Wil jouw zij betrekken erbij culturele activiteiten, sluit dan aan erbij hun vertellen plusteken cultuuruitingen.

Impact van corona

Den maatregelen rond Covid-19 hebben veel impact op den mogelijkheden van ie participeren aan activiteiten. Onder ie heropstarten van activiteiten is ie, ongeacht den geldende RIVM-regels, fundamenteel wegens vooral te denken ter mogelijkheden plusteken oplossingsrichtingen te zoeken vanaf situatie.

Tijdens den lockdown zijn veel mooie initiatieven ontstaat wegens mensen te ondersteunen wegens weliswaar actief te kunnen blijven. Voorbeelden zijn o.a. balkongym ter woonzorginstellingen, fasegewijs stichten met Walking hockey, danslessen ter den openlucht, bewegen met eentje Virtual Reality bril, Vitamines voordat den geest-post ter woonzorginstellingen ter Eindhoven, kunst wegens den brievenbus ter Doetinchem of bijvoorbeeld Live video-optredens via Skype. Kijk voordat meer voorbeelden op #Beweegthuis, #BSCcorona plusteken op #LKCAcorona.

Meer oplezen