Ie Bijkantoor Zorg plusteken Gezondheid heeft aanbevelingen opgesteld voordat zogeheten “no regret”-maatregelen of voorzorgsmaatregelen te den regio Zwijndrecht. Zij dienen wegens den blootstelling van omwonenden aan PFOS te beperken, te afwachting van meer meetresultaten overheen den verspreiding plusteken dichtheid van PFOS plusteken meer kennis overheen hoe mensen aan dit stoffen wordt blootgesteld plusteken watten den gezondheidseffecten van langdurige blootstelling zijn.

Voorzorgsmaatregelen wegens blootstelling te beperken

Vlaams minister van Gezondheid Wouter Beke: “Op voet van den beschikbare gegevens overheen bijzijn van PFOS te den regio Zwijndrecht plusteken den huidige kennis overheen mogelijke gezondheidseffecten van langdurige blootstelling heeft ie bijkantoor Zorg plusteken Gezondheid enkele maatregelen opgesteld. Ik heb diegene besproken met den collega’s binnenshuis den Vlaamse Regering. Wij gaan vanavond nog te overleg met den viertal burgemeesters van Zwijndrecht, Antwerpen, Beveren plusteken Kruibeke. Dit voorzorgsmaatregelen willen den inwoners beschermen plusteken aan verdere bootstelling beperken.”

Den mogelijke gezondheidseffecten van PFOS-blootstelling voetstappen noch kortstondig op, maar waargenomen den hoge meetwaarden diegene te den omlijning van den 3M-fabriek zijn aangetroffen, plusteken er tegelijk nog te weinig geweten is overheen den verspreiding van dit stoffen, hoe mensen eraan wordt blootgesteld plusteken watten den gezondheidsimpact is van ene langetermijnblootstelling, zijn ie zuivere voorzorgmaatregelen te afwachting van meer kennisopbouw plusteken meer gerichte acties. Dit maatregelen hebben mits mikpunt wegens den mogelijke blootstelling aan PFOS te beperken plusteken den populatie te informeren watten zij daarvoor kunnen exporteren, terwijl er acties ondernomen wordt wegens meer kennis te verzamelen.

Op voet van haar risico-analyse adviseert Zorg plusteken Gezondheid dit voorzorgsmaatregelen:

Ter ene straal van 1,5k km van den 3M-site:

 • nageslacht < 12 schooljaar, immuungecompromitteerde personen, zwangere vrouwen, vrouwen diegene borstvoeding geven of willen zwanger te wordt wordt afgeraden wegens zelf-geteelde groenten te verwerken;
 • den surplus van den populatie wordt aangeraden wegens zelfgeteelde groenten met mate te verwerken plusteken dus ene goede mix aan te vasthouden met groenten diegene gekocht zijn. Den groenten willen steeds juist gewassen wordt voordat verbruik;
 • Den verbruik van zelf geteeld kleinvee wordt afgeraden;
 • Drink geen grondwater mits drinkwater;
 • Gewoonte geen grondwater uit ondiepe waterputten wegens den moestuin te irrigeren of wegens ene zwembad te vullen;
 • Gewoonte geen teelaarde samengesteld met materiaal uit den inherent tuin;
 • Stap ene goede hygiëne toe:
 • Voordat uzelf: handen wassen, zeker voordat den maaltijd;
 • Ter uw binnen-omgeving: kuisen met vloeistof;
 • Zandverstuiving van braakliggende vloer zo veel mits mogelijk vermijding;
 • Geen eigen-geteelde eieren verwerken.

Zone 5 km

 • Geen eigen-geteelde eieren verwerken.
 • Zone 5 km – 10 km
 • Max 1 inherent geteeld ei verwerken vanaf persoon vanaf week.

Ter intact Vlaanderen

 • Gezonde voeding is voordat iedereen beslissend: cf. den aanbevelingen te den voedingsdriehoek. Gewoonte daarbij ene mix van voeding van verschillende bronnen (zaak, zelf-geteeld, …)

Mits er gaandeweg er meer gegevens plusteken inzicht vacant komt wordt dit maatregelen afgezwakt of verstrengd te tijdstip, ruimte plusteken inhoud.

Kennisopbouw plusteken voorts research

Onder den coördinatie van opdrachthouder Karl Vrancken zijn onderzoeken gestart wegens den verspreiding van PFAS te den regio plusteken daarbuiten voorts te landkaart te brengen. Vanuit Zorg plusteken Gezondheid wordt daarvoor op korte termijn ene eerste bloedafname plusteken -onderzoek georganiseerd. Ie bijkantoor zou uiteraard zijn volle medewerking verlenen aan den opdrachthouder wegens zowel na ie initiële bloedonderzoek ene meer uitgebreide meetcampagne of “humaan biomonitoringonderzoek” op te zetwerk.

Wie woont binnenshuis den zone van 3 km rond den webpagina plusteken 12 schooljaar of vader is, zou zichzelf vrijwillig kunnen aanmelden voordat ene bloedafname. Ie Bijkantoor zou dat den komende dagen voorts praktisch organiseren te samenwerkingsverband met den EersteLijnszone Noord-Oost Waasland. Ie streefdoel is wegens tegen uitwendig midden juli met den bloedafnames te kunnen stichten. Voordat ene anatomiseren op PFOS/PFAS-waardes, moeten ene bloedstaalname plusteken -analyse te strikt afgebakende plusteken gecontroleerde voorwaarden voorvallen. Nu alreeds ene bloedafname toestaan exporteren erbij den huisarts, is dus noch zinvol.

Den resultaten zullen te samenwerkingsverband met enkele toxicologen geïnterpreteerd wordt. Den bloedstaalname dient te den eerste positie wegens meer zicht te krijgen op den verspreiding plusteken concentraties van PFAS op groepsniveau plusteken reserve inzicht te krijgen wegens den no-regret maatregelen uit te breiden, te verscherpen of over te zwakken. Dit bloedstaalnames zullen nog onvoldoende zijn wegens nadelige pandbrieven van PFAS te voorzien of voorkomen of wegens vanaf persoon aan te geven/te voorzien hoeveel PFAS te ie bloed metterdaad leidt totdat gezondheidseffecten.