Vanaf 1 maart kunnen den verslagen van inspecties ter den Vlaamse woonzorgcentra teruggevonden wordt op den webstek van Zorginspectie. Erin staat kennisgeving overheen den kwaliteit van woonzorgcentra diegene voordat veel mensen nuttig vermag zijn. Om den verslagen online te uitbrengen, willen Zorginspectie plus gerechtigd minister van Welzijn plus Volksgezondheid Wouter Beke wedden op den transparantie van haar werking.

Zorginspectie maakt verslagen vacant

Den inspecteurs van Zorginspectie lichten elk Vlaams woonzorgcentrum doorheen plus maken eentje verslag van hun bevindingen. ‘Zulke inspectieverslagen bevatten nuttige kennisgeving, plus noch schattig voordat den bevoegde overheidsdiensten’, zegt Karine Moykens, secretaris-generaal van ie Ministerie Welzijn, Volksgezondheid plus Gezin waartoe Zorginspectie behoort. ‘Zij zijn zowel interessant voordat den bewoners van ie woonzorgcentrum plus hun naasten of voordat mensen diegene overwegen wegens er te gaan woon. Zij hebben ie rechtspraak wegens te weten watten er ter eentje inspectieverslag staat. Daarom zullen wij diegene documenten vanaf nu actief porties met ie publiek.’

Inspectieverslagen opzoeken

Wie nieuwsgierig is zoals den inspectieverslagen van eentje bepaald woonzorgcentrum, vindt den documenten voortaan terug op den webstek van Zorginspectie. Ene zoekmachine haalt documenten op uit eentje database met inspectieverslagen vanaf 1 oktober 2021. ‘Noch alle inspectieverslagen zijn te vinden met diegene zoekmachine,’ duidt Karine Moykens. ‘Ter sommige verslagen staan gevoelige persoonsgegevens. Wegens den privacy te beschermen, porties wij zulke documenten noch online. Zij zijn welnu vacant op verzoekschrift. Dat geldt trouwens zowel voordat oudere verslagen. Op dit methode verhogen wij den transparantie van onze voorkomendheid.’

Focus op actieve openbaarheid

‘Transparantie is eentje focuspunt voordat onzerzijds,’ bevestigt Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, plus Gezondheid. ‘Daarom zetwerk wij ter op watten wij ‘actieve openbaarheid’ vermeld: wij maken kennisgeving vacant voordat iedereen, zonder ofschoon te veel administratieve rompslomp. Met den openbaarheid van den verslagen van Zorginspectie zetwerk wij eentje volwassene stap. Diegene verslagen geven jij belangrijke informatie wanneer jij op zoek bent zoals eentje woonzorgcentrum voordat jezelf of diegene van eentje gezinslid. Plus meer transparantie leidt totdat hogere kwaliteit. Ginder geloven wij ter.’

Onafhankelijke inspectie

Alle Vlaamse woonzorgcentra vallen onder den verantwoordelijkheid van ie Agentuur Zorg plus Gezondheid. Den inspectieverslagen van Zorginspectie spelen erin eentje belangrijke rol. Dirk Dewolf, administrateur-generaal van ie Agentuur Zorg plus Gezondheid, licht toe: ‘Onzerzijds agentuur staat ter voordat den toegeving plus subsidiëring van den Vlaamse woonzorgcentra. Den inspecteurs van Zorginspectie uitrichten onafhankelijk hun werkgelegenheid. Wanneer eentje verslag klaar is, krijgt ie woonzorgcentrum den mogelijkheid wegens er opmerkingen te te geven. Daarna komt ie document zoals onze instituten. Wij volgen verbeterpunten op met ie woonzorgcentrum plus nemen maatregelen indien nodig, zoals eentje roep, eentje remediëringstraject, eentje suspensie of ter ie uiterste geval, eentje sluiting.’

Ene van diegene mogelijke maatregelen is eentje voorziening onder “verhoogd toezicht” plekken. Dat betekent dat eentje voorziening eentje officiële roep heeft gekregen wegens ernstige tekorten ter zijn werking te verbeteren plus met eentje grotere regelmaat inspecties overheen den vloer zullen krijgen. Verhoogd toezicht is meteen zowel eentje laatste waarschuwing voordat eentje voorziening dat eentje proces totdat sluiting dreigt indien er geen verbeteringen komen. Ie agentuur Zorg plus Gezondheid zet vanaf vandaag zowel den tabel online van welke voorzieningen onder verhoogd toezicht staan plus zullen diegene tabel bijwerken telkens er voorzieningen bijkomen of afvallen. Totdat nu toe wasgoed den tabel met voorzieningen onder verhoogd toezicht ofschoon vacant voordat wie hem opvroeg te Zorg plus Gezondheid.

Meer info over de openbaarheid van inspectieverslagen vindt u op de website van Zorginspectie.

Den tabel met voorzieningen onder verhoogd toezicht