Op 19 november stelde Vlaams minister van Welzijn plus Volksgezondheid Wouter Beke samen met ie Vlaams Experticecentrum Suïcidepreventie (VLESP) eentje nieuwe gezondheidsdoelstelling voordat, namelijk eentje daling van den suïcidecijfers tegen 2030 met 10% te vergelijking met 2020. Wegens dit te doordringen is eentje breedgeschouderd actieplan nodig, met acties op allerlei domeinen plus medewerking van vele vrouwen te den brede samenleving. 

Tussen 2000-2018 kon er te Vlaanderen eentje daling van 26% te ie tal suïcides wordt vastgesteld. Hierbij is den daling vrij gelijkend voordat beide geslachten met eentje daling van 31% ter vrouwen plus 26% ter mannen. Dat is eentje hoopgevende evolutie. Ie komt erop aan wegens dit inspanningen wegens te zetwerk. Daarom lanceert minister Beke nu diverse nieuwe projecten te ie kader van suïcidepreventie. Hij trekt hiervoor te totaal 1,5 miljoen euro uit.

Ter den eerste positie willen beleidsmakers goede beleidskeuzes maken op onderstel van wetenschappelijke evidentie. Ter niet-COVID tijden komen statistieken plus analyses overheen sterftecijfers met twee klas vertraging. Ter den pandemie liep dit verwerkingstijd ter ie Vestiging Zorg plus Gezondheid op totdat drietal klas. Dat is uiteraard nefast wegens den ontwikkelingen op dit vlak wasgoed te kunnen opvolgen plus te kunnen bijsturen. Minister Beke trekt dan zowel eentje half miljoen euro uit wegens ie Vestiging Zorg & Gezondheid den nodige middelen te verstrekken wegens dit veranderingsproces te versnellen.

Ie is namelijk cruciaal dat ie gehele veranderingsproces – van den registratie van overlijden totdat den publicatie van den cijfers – gemoderniseerd wordt. Ie gaat wegens ie invoeren van automatische kwaliteitscontroles, ie verminderen van manuele handelingen, ie verhogen van transparantie plus kwaliteit van den aangeleverde cijfers of ie vernieuwen van verouderde applicaties plus databases. Intact watten zaken kunnen geoptimaliseerd wordt zonder ontwikkeling van eentje volledig verrassend back-end systeem. Dit schenkkan wegens eentje integratie te ie ZorgAtlas podium, dat nu nipt specialistisch is te ie porties, ie verwerkt, ie narekenen plus ie spenderen van zulke gegevens.

Dirk Dewolf, administrateur-generaal van ie Vestiging Zorg plus Gezondheid: ‘Met den zorgatlas hebben den weg gekozen van eentje datagedreven regelgeving. Met dit podium zullen wij den gegevens rond suïcide sneller plus met meer automatisatie verwerkt wegens sneller te kunnen rapporteren plus dus totdat beleidsinzichten te komen.’

Vlaanderen legt te dit plannen den focus op jongeren. Uit den HBSC-studie, verricht wegens den Universiteit Gent plus mee gefinancierd wegens den Vlaamse overheid, blijkt dat zelfmoordgedachten plus zelfmoordpogingen relatief vaak voorkomen ter jongeren. Volgens den studie ter 13- totdat 18-jarigen geven 13% van den jongens plus 22% van den wichten aan alhoewel twee of meer keer aan zelfmoord gedacht te hebben te hun leven. Sterfte wegens suïcide vormt zowel den grootste doodsoorzaak ter jongeren vanaf den ouderdom van 15 klas.

Daarom zou ie VLESP eentje wetenschappelijke richtlijn plus e-learning uitbouwen wegens den detectie plus treatment te stimuleren van suïcidale gedenken plus rijrichting ter koters plus jongeren. Ermee schenkkan den kennis, attitudes, vaardigheden plus zelfvertrouwen van hulpverleners vergroot wordt te ie omgaan met suïcidale jongeren. Wij weten dat hulpverleners zichzelf somwijlen onzeker voelen op dit vlak plus dat schenkkan eentje snelle plus adequate tussenkomst te den weg staan. Met den richtlijn promoten wij hun wegens dit problematiek bespreekbaar te maken plus meer suïcidespecifieke behandelinterventies te uitbouwen.

Eentje derde aktie richt zichzelf op personen met eentje autismespectrumstoornis (ASS). Uit research blijkt namelijk dat suïcidale gedenken vaker voorkomen ter mensen met ASS. In dit project zou ie VLESP eentje leidraad plus tools uitbouwen voordat hulpverleners plus naasten wegens suïcidale gedenken plus rijrichting van personen met ASS huis bespreekbaar te maken. Zo krijgen zowel den hulpverleners voordat dit specifieke doelgroep intact praktische handvaten wegens hun vaardigheden plus zelfvertrouwen te vergroten wegens dit signalen bespreekbaar te maken plus wasgoed te verplegen. Den tools diegene zullen ontwikkeld wordt, zullen geïntegreerd wordt te ie podium van Zelfmoord 1813. Dit aktie kadert eveneens in ie Tactisch Project Autisme, watten erop gestructureerd is wegens den participatiekansen van personen met autisme te onze samenleving te verhogen.

Minister Beke trekt voordat beide acties 340.000 euro uit.

Gwendolyn Portzky, directeur van ie VLESP: ‘Den richtlijn diegene wij 5 klas geleden hebben ontwikkeld omtrent den detectie plus treatment van suïcidaal rijrichting ter volwassenen plus ouderen wordt te Vlaanderen wegens intact watten hulpverleners tweedehands. Wij hebben hierdoor alhoewel langer den vraag gekregen wegens eentje specifieke richtlijn te uitbouwen voordat koters plus jongeren omdat zowel hier hulpverleners vragende partij zijn wegens hiervoor zoveel mogelijk handvaten aangereikt te krijgen. Zowel den vraag zoals specifieke handvaten plus tools wegens met suïcidaliteit wegens te gaan ter personen met eentje autismespectstoornissen krijgen wij regelmatig. Wij zijn dan zowel blijmoedig met dit mogelijkheden wegens snel aan den slag te kunnen gaan met den ontwikkeling van dit methodieken plus hopen hiermee weer hulpverleners te kunnen versterken te den detectie plus treatment van suïcidaal rijrichting plus voorts ter te dragen aan suïcidepreventie te Vlaanderen.’

Daarnaast bleek uit den evaluatie van ie tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie dat er te Vlaanderen te weinig wordt ingezet op den tactiek ‘beperken van den toegang totdat dodelijke middelen’. Nochtans is ie beperken van middelen voordat suïcidaal rijrichting één van den uiterst evidence-based preventiestrategieën. Suïcidaal rijrichting schenkkan impulsief plaatsvinden met middelen diegene makkelijk vacant zijn, dus ie beperken van den beschikking ervan schenkkan eentje uitgestrekte impact hebben.

Ter België mogen zowel geneesmiddelen op voorschrift indien voorschriftvrije geneesmiddelen slechts via eentje apotheek afgeleverd wordt. Apothekers zijn dus ter uitstek sleutelfiguren diegene eentje rol kunnen spelen te den toegang totdat plus ie management van voorschrijven medicatie. Ie Vlaams Apothekersnetwerk (VAN) zou samen met ie VLESP verwedden op den deskundigheidsbevordering van apothekers, zodat zij hun patiënten psycho-educatie kunnen bieden rond medicatiebeheer, maar zowel te staat zijn wegens potentieel suïcidale patiënten te identificeren plus eentje eerste gesprek kunnen aangaan. Op diegene methode schenkkan ie vertrouwen van den apothekers te hun inherent vaardigheden te ie omgaan met eentje persoon met risico op suïcide groeien. Ie VAN plus ie VLESP kunnen hiervoor rekenen op eentje toelage van 250.000 euro.

Hilde Deneyer, directeur van ie VAN: ‘Den apotheker is ie eerste aanspreekpunt indien ie gaat overheen ie wasgoed gewoonte van geneesmiddelen, maar steeds vaker zowel voordat vragen overheen mentaal welzijn. Wij willen ie potentieel van den lokale huisapotheker dan zowel ten volle gebruiken.’

Eentje vijfde aktie is specifiek gestructureerd op werkloze volwassenen plus jongeren. Uit research blijkt dat werkloosheid eentje uitgestrekte impact schenkkan hebben, te ie bovenmatig zowel op den mentale gezondheid. Den huidige situatie verdient toegevoegd voetlicht, omdat den pandemie eentje keerpunt is diegene den gezondheidsongelijkheid op verschillende vlakken versterkt. Hierbinnen hebben wij bijzondere voetlicht voordat jongvolwassenen diegene noch instappen te ie hoger onderwijssysteem plus werkzoekende zijn. Hierdoor hebben zij geen toegang totdat eentje structureel aanbod aan geestelijke gezondheidsbevordering dat in den hogeronderwijsinstellingen welnu wordt geboden plus afgestemd is op den specifieke levensperiode waarin zij zichzelf bevinden. Wij spreken hier overheen jongvolwassenen te eentje NEET-situatie (Not te Employment, Education or Training). Uit research blijkt dat eentje NEET-status tijdens den jongvolwassenheid overduidelijk geassocieerd is met eentje hoger risico op suïcidale gedenken plus suïcidepogingen.

Den doelstelling van dit aktie is ie uitbouwen van eentje specifieke werkmethode te ie loodsen van dit menigte waarbij ie versterken van mentaal welbevinden plus veerkrachttraining gecombineerd aangeboden wordt met beroepsvaardigheidstraining ter werklozen plus NEET-jongeren. Ter ie buitenland bestaat hierrond alhoewel enkele voorbeelden, waarbij den effectiviteit voordat ie stimuleren van den mentale gezondheid worden aangetoond. Er is behoefte aan eentje bijstelling van zulke werkmethode zoals den Vlaamse setting. Ie Vlaams Instituut Gezondheidsbevorderend Leven gaat hiermee aan den slag plus krijgt daarvoor eentje budget van 200.000 euro.

‘Wij uitbouwen ie aanbod te cocreatie, dus samen met personen diegene op dit ogenblik werkzoekend zijn. Zij weten ie best watten mensen te eentje vergelijkbare situatie nodig hebben. Dit ervaringskennis vullen wij aan met inzichten van verschillende organisaties diegene werkzoekenden loodsen, plus onze inherent inzichten overheen ie versterken van mentaal welbevinden plus veerkracht’, zegt dr. Veerle Soyez, senior stafmedewerker mentaal welbevinden ter ie Vlaams Instituut Gezondheidsbevorderend Leven vzw.

Uiteindelijk zetwerk wij zowel te op den kennis, attitudes plus vaardigheden ter den brede populatie wegens den uitrol van den opleiding Eerste schoonmaakster ter psychische problemen (EHBP) voorts te ondersteunen. Met dit nieuwe steun schenkkan ie Rode Kruis te 2022 plus 2023 nieuwe lesgeversopleidingen organiseren plus eentje duurzaam project voordat hun vrijwilligerswerking plus bijscholingsaanbod voordat vrijwillige EHBP-lesgevers uitbouwen. Daarnaast zou ie Rode Kruis zowel EHBP opleidingen voordat den algemene populatie organiseren plus eentje proefje wegens dit daarna op duurzame wijze centraal aan te zenden. Vlaanderen voorziet hiervoor haast 200.000 euro.

Lindsay Auwers van ie Rode Kruis: ‘Ingevolge laagdrempelige EHBP (Eerste Schoonmaakster  Erop Psychische problemen) opleidingen te organiseren, verhogen wij den zelfredzaamheid van den populatie. Tijdens ie EHBP traject leren wij den populatie aan wegens bewuster wegens te gaan met signalen diegene men dagelijks krijgt uit den omstreken. Ingevolge ie (h)erkennen van dit signalen, schenkkan er sneller schoonmaakster geboden wordt plus kunnen wij vaak kwalijker voorkomen. Den steunpilaar van den Vlaamse overheid zorgt ervoor dat wij meer opleidingen kunnen overhandigen plus bijgevolg meer mensen kunnen onderwijzen hoe zij EHBP kunnen toepassen. Wij hopen hiermee zowel eentje rol te spelen te den daling van den suïcidecijfers.’