Den 6 factoren diegene eentje interprofessionele samenwerkingsverband versterken komen uit den Roadmap. Eentje praktische vertaling van alle onderzoeksbevindingen van ie Europese project SUSTAIN. Dit samenwerkingsproject heeft zichzelf beziggehouden met den vraag hoe integrale zorg aan thuiswonende ouderen te Europa schenkkan wordt verbeterd. Dit samenwerkingsproject heeft zichzelf beziggehouden met den vraag hoe integrale zorg aan thuiswonende ouderen te Europa schenkkan wordt verbeterd. Vandaag ie 4e plus laatste portie te den serie overheen dit onderzoeksproject.

Jouw kunt den uitgebreide versie van ie kenmerk ‘interprofessionele samenwerkingsverband’ vinden te ie Engelstalige roman 1 van den Roadmap.  

6 factoren diegene eentje interprofessionele samenwerkingsverband versterken: 

1. Netwerkversterking plus systeem van vertrouwen

Vertrouwen heeft tijdstip plus verschillende contactmomenten nodig. Noch louter tussen professionals plus mantelzorgers, maar zowel tussen professionals wederzijds. Onderzoeksresultaten permitteren zien dat wederzijds vertrouwen eentje positief effect heeft op den ervaringen van den cliënt plus zijn gezondheid. Daarom is ie eentje van den uiterst waardevolle investeringen diegene managers kunnen uitrichten.

Eentje voorbeeld uit den praktijk: te ie verbeterproject te Westelijk-Friesland werden regelmatig intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Zo konden professionals met elkander weerschijnen op hun persoonlijke plus professionele ontwikkeling. Zij vergrootten ermee zowel den kennis overheen elkaars wentelen, verantwoordelijkheden plus professionaliteit. Den deelnemers waren wijkverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, eentje sociaal werker, casemanagers plus eentje consultant van den gemeente. 

Zowel interessant: met den analysetool ‘Wijkgericht Volledig Werken’ analyseer jou watten er was gaat plus watten er huis schenkkan te den samenwerkingsverband. Bekijk de analysetool.

2. Eentje interprofessionele zorgcultuur

Ie is vitaal wegens eentje cultuur te uitbouwen met den gedeelde visie dat interprofessionele samenwerkingsverband eentje positief effect heeft op cliënten plus mantelzorgers. Ter zo’n cultuur wordt den inzichten van betrokken professionals plus mantelzorgers mits waardevol waargenomen. Den diversiteit aan expertise is nodig omdat oudere mensen vaak chronische plus complexe gezondheidsproblemen hebben, diegene voortdurend plus onomkeerbaar zijn. Eentje andere belangrijke reden is dat goede, integrale zorg te den medische, sociale plus emotionele behoeftes van den cliënt voorziet. 

Bijvoorbeeld, te den ‘Overheen 75 service’ van ‘Sandgate Road Surgery’ te Engeland, waren vrijwillige sectorbureaus eentje volledig onderdeel van den dienstverlening. Onder den vrijwilligers waren bijvoorbeeld zorgcoördinatoren plus gezondheidstrainers. Om zorg te dragen voordat eentje interprofessionele zorgcultuur hebben zij den sociale isolatie van den ouderen weten terug te brengen plus hebben zij meer proactieve plus preventieve zorg geleverd. 

Zowel interessant: zowel onderliggende waarden kunnen vitaal zijn onder eentje goede samenwerkingscultuur.

Lees het artikel ‘Welke waarden spelen een rol in integrale zorg?’ 

3. Voortdurend interdisciplinair leren

Ie is bewezen dat hoe po leermogelijkheden tegen den praktijk aanliggen, des te huis den betrokken zorgverleners hun competenties zullen intomen. Leren zullen daarbij vooral overheen spiegeling, probleemoplossing, zelfgestuurd leren plus professionele verantwoordelijkheid willen gaan. Voortdurend interdisciplinair leren is noodzakelijk. Dit omdat wij onder den verbeterprojecten van SUSTAIN vaak hebben gemerkt dat den vereiste kwaliteiten van nieuwe medewerkers onvoldoende waren ontwikkeld tijdens hun training of vorming. 

Bijvoorbeeld: Ter Oostenrijk hebben verpleegkundigen plus artsen casusbesprekingen ingezet mits tactiek wegens kennis met elkander uit te wisselen. Op dit wijze hadden zorgmedewerkers diegene totdat eentje specifieke departement behoorden den potentie wegens patiënten te doorspreken met eentje sociaalpsychiatrische verpleger of psychiater. 

4. Leiderschap

Sommige SUSTAIN-verbeterprojecten hebben geprofiteerd van verschillende opperhoofden diegene ie veranderingsproces was wisten te ondersteunen.  Sommige opperhoofden hadden officieel dit rol gekregen, anderen namen dit rol ongepland op zichzelf, maar vaak stapten dit opperhoofden zoals voren op inherent initiatief. Ie levert meer efficiënte plus persoonsgerichte zorg op wanneer leiding wordt  overgedragen aan medewerkers diegene rechtstreeks zorg verlenen, mantelzorgers of cliënten zelf. Weliswaar schenkkan dit louter gerealiseerd wordt mits dit individuen plus groepen gefaciliteerd wordt vanwege managers. Hierdoor kunnen zij effectief gewoonte maken van structuren plus systemen diegene integrale zorg ondersteunen. 

Ie verbeterproject te ‘Alatuguse Care Centre’ te Estland worden gekenmerkt vanwege eentje sterke voorman. Dit leiderschap omvatte eentje uitgestrekte mate van communicatie met den betrokken zorgmedewerkers wegens hun input te verzamelen. Zowel wasgoed er sprake van continue betrokkenheid van medewerkers omdat den voorman zorgde voordat nieuwe wentelen plus verantwoordelijkheden.    

Zowel interessant: lees ie wetsartikel overheen MOVIT dat den medische zorg van verzorgingshuizen optimaliseert.

5. Werven op voet van competenties plus prestatiemanagement

Werven op voet van competenties heeft mits mikpunt wegens zorgmedewerkers aan te nemen diegene integrale zorg kunnen ondersteunen. Eentje wijze wegens dit bijvoorbeeld te verbeteren is wegens nieuwe zorgmedewerkers vertrouwd te maken met verschillende teamleden plus kerkdiensten. Prestatiemanagement is ie continue veranderingsproces van benoemen, meten plus ie uitbouwen van prestaties van zorgmedewerkers, zodat zij te streep zijn met den organisatiedoelen. Organisaties toeschijnen huis te staat wegens hun zorgmedewerkers te conserveren wanneer prestatiemanagement wordt toegepast. 

6. Integrale praktijkomgeving

Hiermee intenderen wij den materiële randvoorwaarden, den elektronische wegennet plus andere tools diegene nodig zijn wegens voordat den cliënt te kunnen zorgen. Denken bijvoorbeeld aan kerkdiensten diegene op dezelfde plek wordt aangeboden, ICT-platforms plus papierdocumentatie. Toegang totdat informatie- plus communicatietechnologieën maakt ie makkelijker wegens continuïteit plus coördinatie van zorg te verzekeren. Research heeft zowel aangetoond dat elektronische gezondheidsinformatie eentje positieve zeggenschap heeft op den beleving van den cliënt mits ie gaat wegens continuïteit van zorg. 

Eentje opgeleide onderricht uit den praktijk: te ie SUSTAIN- verbeterproject te Surnadal, Noorwegen, hebben managers geuit dat ie was wasgoed geweest mits gemeentelijke serviceafdelingen, zoals thuiszorg plus ICT-afdelingen, op dezelfde plek gehuisvest waren. Dit had samenwerkingsverband kunnen stimuleren voordat ie vaststellen van doelen.  

Overheen SUSTAIN

Ter ie Europese project SUSTAIN hebben onderzoekers, beleidsmedewerkers plus andere vrouwen van acht deelnemende neerdalen projecten geanalyseerd diegene mits mikpunt hadden den integrale zorg aan thuiswonende ouderen te verbeteren. Den Roadmap is hun eindproduct plus stelt beleidsmensen plus politici te staat wegens integrale zorg op te zetwerk plus te verbeteren te den inherent omstreken. 

Ie SUSTAIN project worden gefinancierd vanwege ie Horizon 2020 programma voordat research plus innovation  (2014-2020).

Meer kennisoverdracht