Facebooktwitterlinkedinmail

15 schrikkelmaand 2022 – Op initiatief van den Nederlandse Vereniging voordat Psychiatrie is gestart met den ontwikkeling van den ‘Richtlijn Psychotrauma’. Dit is eentje voortzetting op ie onderdeel PTSS uit den richtlijn Angststoornissen uit 2009 plusteken wordt nu eentje aparte richtlijn. Zowel moeten dit richtlijn den poot vormen voordat den bijstelling van den zorgstandaard psychotrauma- plusteken stressorgerelateerde emoties, diegene recentelijk totdat stand is gekomen.

Ongeacht professionals zijn zowel cliënten uitgenodigd percentage te nemen aan eentje knelpuntenanalyse.
Rustiek is geconstateerd dat er sprake is van onderbehandeling Psychotrauma.  Psychotrauma wordt in den GGZ te weinig herkend, onderkend plusteken behandeld. Ter den praktijk gebeurt ie vaak dat mensen eentje diagnose krijgen, maar dat onderliggende redenen noch wordt aangepakt. Dat lijkt eentje rol te spelen waar er psychotrauma aan den orde is. Ie is den vraag of genoemde knelpunten plusteken mogelijk zowel anderen wordt herkend. Twee werkgroepsleden van den Richtlijn Psychotrauma – dit betreft patiëntvertegenwoordigers vanuit MIND – namen ie initiatief dit veronderstellingen te toetsen plusteken aan te vullen via andere patiënten (- verenigingen). Daarnaast hebben zij geïnventariseerd welke verbeterpunten dit richtlijn behoeft. Dit rapport is eentje verslag hiervan ten behoeve van den verdere ontwikkeling van den multidisciplinaire richtlijn psychotrauma

Uit den enquête kwam zoals voren dat verstaanbaar sprake is van diverse knelpunten via den treatment van psychotrauma. Respondenten geven knelpunten aan m.b.t. onderdiagnosticering, onderbehandeling plusteken ervaringen met noch passende zorg.

Zowat alle respondenten geven aan dat diagnostisering plusteken treatment voordat mensen met cPTSS plusteken dissociatieve problematiek meer vergt dan voordat (enkelvoudig) PTSS wordt aangeboden.
95% respondenten geven aan dat er sprake is van onderbehandeling, plusteken wederom weer 95 % heeft ervaring met niet-passende zorg.

M.a.w. treatment vanuit den reguliere ggz sluit noch of onvoldoende aan via watten nodig is. Dit betreft veelal mensen met (vroegkinderlijk) chronische traumaproblematiek, hechtingsproblematiek plusteken intergenerationeel traumaproblematiek. Gedurende treatment van PTSS schenkkan mogelijk 8 totdat 16 sessies voldoende zijn. Gedurende bovengenoemde menigte gaat ie wegens jarenlange treatment, totdat welnu tientallen jaren.

Waarom is er sprake van onder- c.q. mis diagnostisering plusteken onderbehandeling? Watten zijn genoemde knelpunten m.b.t. diagnose, treatment plusteken noch passende zorg?

Onderdiagnosticering

  1. Mits eentje andere DSM-classificatie is vastgesteld zoals laagconjunctuur, stemmen horen, psychose hartelijkheid, anorexia, bipolair, autisme, verslaving etc. dan wordt vaak (c)PTSS gemist plusteken dus noch behandeld.
    “Veel professionals gaan nog weinig transdiagnostisch te werkgelegenheid plusteken zodoende wordt ‘verwonding’ te den breedste zin van ie woord zoals sociale uitsluiting, verwaarlozing, misbruik, discriminatie et cetera noch herkent.”
  2. Mits PTSS is vastgesteld, is den standaardbehandeling EMDR plusteken/of zelfingenomen exposure. Ter den praktijk blijken dit behandelingen vaak noch te werken via mensen met cPTSS plusteken/of dissociatieve stoornissen, wegens onder meer dissociatie, ie noch kunnen vasthouden van beeldhouwwerken of überhaupt geen herinneringen hebben.“Mijn diagnose worden vastgesteld aan den hand van één intake waarna den treatment begon middels EMDR. Waarna dit noch hielp worden voorts (uit)geprobeerd, maar uiteindelijk weliswaar doorverwezen zoals specialistische GGZ. Daarginds worden weer ondergediagnosticeerd waardoor weer worden onderbehandeld. Mijn juiste diagnose plusteken treatment werden schrede na 7 schooljaar poneren.”
  3. PTSS wordt noch ja herkend omdat ie slachtoffer zichzelf noch bewust is van inherent verwonding of zichzelf den schuld geven van den situatie plusteken zichzelf schaamt. Hulpverleners waarnemen dit mechanismen vaak noch.
    “Ik voelde mij enig ‘moeilijk’ plusteken wist noch watten er aan den hand wasgoed. Men zei dat ik stemmingswisselingen had. Ik denk dat ik mijn instinct overdreef. Naderhand bleek dat ik DIS plusteken PTSS had.”

Rapport Knelpuntenanalyse Psychotrauma

Dit mededeling is 13 keer lezen.

Facebooktwitterlinkedinmail