Den Inspectie Gezondheidszorg plus Kindertijd (IGJ) plus den Inspectie Justitie plus Veiligheid (J & V) geconstateerd ofschoon geruime tijdstip dat den jeugdbescherming te intact Nederland voort structurele problemen onder druk staat. Weliswaar is ie den jeugdbeschermingsregio’s Rijnmond plus Zuid Westelijk lukken ene methode te uitzoeken diegene leidt totdat tijdige passende schoonmaakster voordat koters met ene kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel. Ter den regio Noord-Nederland/Mokum is dit nog noch lukken. Daarom verlengen den inspecties ie verscherpte toezicht daarginds met zes maanden. Dit veiligheidsfunctionaris den inspecties. 

Den kwaliteit van den jeugdbescherming staat sinds 2019 ernstig onder druk. Ter den zomer van 2021 constateerden den inspectie dat alle inzet op veel plekken te Nederland heeft geleid totdat vooruitgang voordat koters met ene jeugdbeschermingsmaatregel. Maar op ene veel plekken moesten koters nog te lang wachten op passende schoonmaakster. Daarom priv den inspecties te viertal jeugdbeschermingsregio’s (Brabant, Noord-Nederland/Mokum, Rijnmond plus Zuidwest) verscherpt toezicht uit te voeren plus indringende gesprekken te hebben met betrokken gemeenten plus regio’s.

Eindje van den regio’s komt met methode

Ie afgelopen semester zijn den ontwikkelingen daarginds intensief gevolgd plus is gesproken met verschillende professionals diegene ene rol spelen te den jeugdbescherming plus met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Ter Rijnmond plus Zuid Westelijk zijn zij totdat ene methode gekomen diegene op termijn vermag leiden totdat toereikend plus inderdaad passend specialistisch hulpaanbod voordat koters met ene jeugdbeschermingsmaatregel. Ter Noord-Nederland/Mokum heeft den inzet daarginds noch toe geleid. Er is zowel nog geen gezamenlijke methode diegene vermag leiden totdat passende schoonmaakster voordat koters. Ter Brabant is meer tijdstip nodig wegens den juiste gevolgtrekkingen te voorttrekken.

Daarom verlengen den inspecties ie verscherpte toezicht te Noord-Nederland/Mokum met ene half klas. Daarnaast blijven zij den regio’s Rijnmond plus Zuid Westelijk volgen wegens te zien of alle koters met ene verschaffing tijdig passende schoonmaakster krijgen.

Voort: Nationale Zorggids