Het RIVM geeft verpleeghuizen toch toestemming om al hun bewoners in één keer te vaccineren. Dat bevestigt een woordvoerder van het RIVM na berichtgeving door de NOS. Tot nu toe werden bewoners in verpleeghuizen op verschillende momenten geprikt, omdat ze vielen in verschillende doelgroepen van het vaccinatiebeleid. 

Een deel van de ouderen in verpleeghuizen werd wel geprikt, andere ouderen moesten wachten tot hun groep of leeftijdscategorie aan de beurt zou komen. Huisartsen zouden meerdere keren moeten terugkomen om een aantal prikken te zetten.

Aangepast beleid voortschrijdend inzicht

Het RIVM noemt het aangepaste beleid voortschrijdend inzicht. Het is de bedoeling dat per verpleeghuis genoeg vaccins beschikbaar komen voor alle bewoners. Daarbij wordt geen onderscheid meer gemaakt of de bewoner onder de specialist ouderengeneeskunde valt of onder de huisarts. Ook maakt het niet meer uit of de bewoner wel of geen Wlz-indicatie heeft en welke leeftijd iemand heeft. 

Vragen over bestellen vaccins

Over de vraag wie de vaccins moet gaan bestellen is nog geen duidelijkheid. Het zal nog even duren voordat alle verpleeghuizen de benodigde vaccins voor het hele huis kunnen bestellen. Het RIVM benadrukt dat er momenteel nog onvoldoende voorraad is om iedereen te kunnen inenten. Voor de start van de lente verwacht het RIVM alle bewoners gevaccineerd te hebben.