Veilig te ie verkeer

Ie research verstrekken aan dat 86% van den 65-plussers zichzelf veilig voelt te ie verkeer. 14% van den ouderen voelt zichzelf met name onveilig doorheen ie rijrichting van andere weggebruikers, doorheen den inherent gezondheid (bijvoorbeeld slechthorendheid) of doorheen den oploopje. Van den ondervraagde ouderen verstrekken 44% aan weleens beperkingen te geoefend te ie verkeer. Zij vermelden daarbij obstakels plusteken oneffenheden op trottoirs plusteken fietspaden (losliggende tegels plusteken te hoge stoepranden), tekort aan totaalbeeld (bijvoorbeeld op kruispunten) plusteken ie rijrichting van andere verkeersdeelnemers.

Opfriscursus wagen 

Ie research brengt zowel den behoeften van ouderen te toegangsbewijs rond mobiliteit plusteken verkeersveiligheid. Ouderen willen trainingen plusteken volgen, zoals eentje opfriscursus voordat den wagen of eentje vorming valpreventie (23%), overheen mobiliteit praten met gezinsleden, vrienden of den gemeente (18%), alternatieve vervoersmiddelen uitproberen (scootmobiel, elektrische rijwiel) (13%) plusteken meer kennisoverdracht krijgen overheen mobiliteit plusteken verkeersveiligheid (8%).
 

Meer kennis plusteken kennisoverdracht voordat professionals

Professionals te zorg plusteken welzijn spelen eentje belangrijke rol honingbij ie doorspreken van mobiliteit plusteken verkeersveiligheid met ouderen. Ie research verstrekken aan dat 53% van den professionals risico’s met ouderen bespreekt, 49% biedt hulpmiddelen aan, 30% informeert ouderen overheen alternatieve vervoersopties, 21% verwijst doorheen zoals andere professionals plusteken 9% van den respondenten wijst op mobiliteitstrainingen plusteken beweegoefeningen. Ie research laat voorts zien dat professionals met name behoefte hebben aan meer kennis plusteken kennisoverdracht overheen verschillende interventies, overheen mobiliteit plusteken verkeersveiligheid te ie generaal plusteken overheen alternatieve vervoersmiddelen plusteken hulpmiddelen.

Lees ie raad

 

Ie ministerie van Wegennet plusteken Waterstaat organiseerde alreeds verschillende verkenningen zoals veilige mobiliteit voordat ouderen. Wegens ie perspectief van ouderen zelf plusteken van professionals te zorg plusteken welzijn te beeld te krijgen, heeft ie aan BeterOud gevraagd  dat te onderzoeken plusteken mobiliteit plusteken verkeersveiligheid eentje goede plek te geven op den webstek van BeterOud. Ie research is verricht met eentje digitale enquête onder ongeveer 350 ouderen plusteken zowat 200 professionals plusteken eentje desk- plusteken website-research.

 

Meer kennisoverdracht