COVID-19 Associated Syndrome (CAS) is de verzamelnaam voor klachten en beperkingen die voor langere tijd blijven, nadat iemand de infectie COVID-19 heeft doorgemaakt. Artsen uiten op nos.nl hun zorgen om de relatief grote groep patiënten die moeizaam lijkt te herstellen. De klachten lijken vooral bij mensen met in eerste instantie milde klachten lang aan te houden. 

Nog weinig bekend

Veel wetenschappelijk onderzoek naar de langetermijngevolgen van corona is er nog niet. De NOS vroeg artsen, huisartsen, onderzoekers, patiënten en fysiotherapeuten naar de meest gehoorde klachten. Ook keek de NOS naar een uitvraag van het Longfonds onder 1622 mensen met langdurige klachten. Dat onderzoek wordt binnenkort gepubliceerd in een medisch tijdschrift. Onderzoeker Claire Stevens op nos.nl: ‘De helft van de mensen is 10 tot 13 dagen na de eerste symptomen beter. 1 op de 10 meldt 30 dagen later nog steeds klachten. Zeker 15 verschillende klachten, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en hartkloppingen. Zes weken later melden 200.000 mensen nog steeds klachten.’

Handreiking post-COVID-19 patiënten

Inmiddels is er een handreiking beschikbaar voor behandeling en begeleiding van post-COVID-19-patiënten. Hierin staan aanbevelingen over de zorg voor patiënten die klachten en beperkingen hebben overgehouden aan een COVID-19-infectie. De handreiking is ontwikkeld voor alle zorgverleners die een deel van de herstelzorg voor hun rekening nemen: huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, diëtisten en fysiotherapeuten.

De handreiking is opgesteld door de Long Alliantie Nederland (LAN) is samenwerking met het Longfonds, beroepsverenigingen van kaderhuisartsen longziekten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, apothekers, longartsen en psychologen.

Onzekerheid over herstel 

Herstel na infectie met het coronavirus brengt voor de cliënt en zijn naasten veel onzekerheid met zich mee. Het verloop en duur van het herstel kunnen erg wisselen. Hans in ’t Veen, longarts van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam, en (mede)ontwikkelaar van bovengenoemde handreiking, benadrukt op nos.nl het belang van onderzoek naar langdurige klachten. ‘Klachten worden niet altijd herkend. Als je niet getest bent, weet je niet of je COVID-19 hebt gehad. Als je wel aanhoudende klachten hebt, is het heel lastig om de juiste steun te krijgen. Van je omgeving, maar ook van behandelaars. Het is belangrijk dat de langetermijn-symptomen erkend worden.’

Draaiboek en zorgplannen herstelzorg

Wil je meer informatie over herstelzorg na een coronabesmetting? Vilans maakte een draaiboek en voorbeelden van zorgplannen. In het draaiboek staat beschreven staat wat herstelzorg is na besmetting met het COVID-19 virus. Het geeft een overzicht van zorgvragen en mogelijke interventies. Gekoppeld aan het draaiboek maakte Vilans twee voorbeeld zorgplannen en casuïstiek die snel te gebruiken zijn in de dagelijkse zorgverlening. 

Coronalongplein

Het Longfonds heeft het initatief genomen voor het Coronalongplein, een online platform waar patiënten informatie en lotgenoten kunnen vinden en ervaringen kunnen delen. Het platform wordt veelvuldig bezocht. Ook kunnen bezoekers vragen stellen aan zorgprofessionals. 

Naar het Coronalongplein