COVID-19 Associated Syndrome (CAS) is den verzamelnaam voordat klachten plusteken beperkingen diegene voordat langere tijdstip blijven, nadat iemand den ziekte COVID-19 heeft doorgemaakt. Artsen uiten op nos.nl hun zorgen wegens den relatief volwassene menigte patiënten diegene moeizaam lijkt te repareren. Den klachten toeschijnen vooral erbij mensen met ter eerste instantie milde klachten lang aan te liefhebben. 

Nog weinig beroemd

Veel wetenschappelijk research zoals den langetermijngevolgen van corona is er nog noch. Den NOS vroegtijdig artsen, huisartsen, onderzoekers, patiënten plusteken fysiotherapeuten zoals den uiterst gehoorde klachten. Zowel keek den NOS zoals eentje uitvraag van ie Longfonds onder 1622 mensen met langdurige klachten. Dat research wordt weldra gepubliceerd ter eentje medisch weekblad. Vorser Claire Stevens op nos.nl: ‘Den tweede van den mensen is 10 totdat 13 dagen na den eerste symptomen huis. 1 op den 10 meldt 30 dagen straks nog steeds klachten. Zeker 15 verschillende klachten, zoals vermoeidheid, migraine plusteken hartkloppingen. Zes weken straks veiligheidsfunctionaris 200.000 mensen nog steeds klachten.’

Hulpbetoon post-COVID-19 patiënten

Tussentijds is er eentje hulpbetoon vacant voordat treatment plusteken begeleiding van post-COVID-19-patiënten. Hierin staan aanbevelingen overheen den zorg voordat patiënten diegene klachten plusteken beperkingen hebben overgehouden aan eentje COVID-19-infectie. Den hulpbetoon is ontwikkeld voordat alle zorgverleners diegene eentje onderdeel van den herstelzorg voordat hun rekening nemen: huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, diëtisten plusteken fysiotherapeuten.

Den hulpbetoon is opgesteld onderbrak den Long Alliantie Nederland (LAN) is samenwerkingsverband met ie Longfonds, beroepsverenigingen van kaderhuisartsen longziekten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, apothekers, longartsen plusteken psychologen.

Onzekerheid overheen herstelling 

Reparatie na ziekte met ie coronavirus brengt voordat den cliënt plusteken zijn naasten veel onzekerheid met zichzelf mee. Ie verloop plusteken hardloopwedstrijd van ie herstelling kunnen hevig wisselen. Hans ter ’t Veen, longarts van ie Franciscus Hospitaal & Vlietland ter Rotterdam, plusteken (mee)ontwikkelaar van bovengenoemde hulpbetoon, benadrukt op nos.nl ie gewichtigheid van research zoals langdurige klachten. ‘Klachten wordt noch immer herkend. Mits jouw noch getest bent, weet jouw noch of jouw COVID-19 hebt gehad. Mits jouw welnu aanhoudende klachten hebt, is ie intact lastig wegens den juiste steunpilaar te krijgen. Van jouw omlijning, maar zowel van behandelaars. Ie is doorslaggevend dat den langetermijn-symptomen gerenommeerd wordt.’

Werkplan plusteken zorgplannen herstelzorg

Wil jouw meer kennisoverdracht overheen herstelzorg na eentje coronabesmetting? Vilans maakte eentje scenario plusteken voorbeelden van zorgplannen. Ter ie scenario staat beschreven staat watten herstelzorg is na infectie met ie COVID-19 virus. Ie geven eentje uiteenzetting van zorgvragen plusteken mogelijke interventies. Gekoppeld aan ie scenario maakte Vilans twee voorbeeld zorgplannen plusteken casuïstiek diegene snel te usances zijn ter den dagelijkse zorgverlening. 

Coronalongplein

Ie Longfonds heeft ie initatief genomen voordat ie Coronalongplein, eentje online toneelpodium waar patiënten kennisoverdracht plusteken lotgenoten kunnen vinden plusteken ervaringen kunnen porties. Ie toneelpodium wordt veelvuldig bezocht. Zowel kunnen gas vragen stellen aan zorgprofessionals. 

Naar het Coronalongplein