UMC Utrecht levert coronazorg thuis, via monitoring op afstand. Daardoor kunnen veel ziekenhuisopnames voorkomen wordt. Dit is prettiger voordat den patiënt plus ie ontlast den zorg.

Zuurstof
Plaatje: skif / stock.adobe.com

Ie academische ziekenhuis ontwikkelde den afgelopen maanden twee zorgprogramma’s voordat coronazorg op afstand: Early@huis plus CovidTherapy@huis. Ie research van ie eerste programma is tijdelijk gecompleteerd. Ie programma CovidTherapie@huis is nog ter ontwikkeling.

Medisch regiecentrum

Te beide programma’s speelt ie medisch regiecentrum van het UMC Utrecht ene belangrijke rol. Hier werken onder andere studenten medicijnen. Zij vasthouden voeling met patiënten diegene ziekenhuiszorg thuis ontvangen. Op diegene methode nemen zij hoofdbehandelaren ene portie van ie werkgelegenheid uit handen.

Early@huis

Early@huis is bedoeld wegens herstellende coronapatiënten voordien te ontslaan uit ie ziekenhuis, met behulp van reserve controles thuis plus na ontslag nog ene tijdstip voeling te verzorgd met ie ziekenhuis.

Wegens dit te kunnen tenuitvoerleggen beoordelen artsen, verpleegkundigen plus medewerkers van ie zorgbemiddelingsbureau van ie UMC Utrecht of ene coronapatiënt ter aanmerking komt voordat vervroegd ontslag. Zowel den patiënt mogen declareren of hij interesse heeft ter thuismonitoring.

Thuismonitoring

Indien ie veilig is voordat den patiënt plus den patiënt wil ie, schenkkan dit den laatste dagen ter ie ziekenhuis thuis slijten, onder begeleiding van ie medisch regiecentrum van ie UMC Utrecht. Tijdens dit dagen voeren patiënten trio keer vanaf dag metingen ter via den Thuismeten-app van Luscii op den telefoontoestel of tablet. Ie gaat dan wegens metingen zoals den temperatuur plus zuurstofsaturatie. Zowel beantwoorden patiënten vragen overheen hun benauwdheid. Medewerkers van ie regiecentrum opbellen elke dag wegens den meetresultaten doorheen te nemen plus wegens te horen hoe ie met den patiënt gaat.

Effectief

Ie research zoals Early@huis laat zien dat ie programma effectief is plus veilig, plus dat zowel patiënten indien zorgverleners tevreden zijn overheen den werkmethode. Robert van dennenboom Pantalon, internist-ouderengeneeskunde ter ie UMC Utrecht, is den medisch eindverantwoordelijke voordat Early@home: ‘Dit project laat intact tastbaar zien dat wij steeds meer ziekenhuiszorg zowel thuis kunnen leveren. Werkelijk wetenschap dit project schattig maar winnaars: den patiënt is voordien thuis, den druk op den ziekenhuisbedden neemt ge, den kosten valleien plus den kwaliteit blijft beschermen. Eentje van den belangrijkste succesfactoren van Early@huis is ie laagdrempelige voeling tussen patiënt, medisch regiecentrum plus medisch specialist. Indien nodig schakelen wij onmiddellijk met den patiënt of zien wij iemand terug op den SEH.’

CovidTherapy@huis

Waar Early@huis den ziekenhuisopname verkort doorheen patiënten diegene zijn opgenomen voordien zoals stulp te zenden, verkort ie programma CovidTherapie@home den ziekenhuisopname uitgerekend aan ie start. In dat programma krijgen coronapatiënten diegene reserve zuurstof nodig hebben dit thuis ter positie van ter ie ziekenhuis.

Voordat dit programma beoordelen huisartsen of ziekenhuisopname nodig is of dat den patiënt den zuurstof thuis schenkkan krijgen. Indien dat schenkkan, krijgt den patiënt zuurstof plus ene saturatiemeter thuis, somwijlen aanvullen met medicatie. Patiënten vasthouden ter ene nieuws trio keer vanaf dag gedurende watten den saturatie plus temperatuur is plus hoe zij zichzelf voelen.

Doorontwikkeling

CovidTherapy@huis is nog volop ter ontwikkeling. Op dit ogenblik hebben twee patiënten ene thuisbehandeling gekregen via ie programma. Zij moesten nu nog ene nieuws bijhouden op papier, maar dit wordt straks vervangen met ene app. Zowel komt nu nog dagelijks ene verpleger thuis wegens te doorspreken hoe ie met den patiënt gaat. Ie is den bedoeling dat dit ter den nabije toekomst op afstand gedaan wordt doorheen ie medisch regiecentrum. Zowel is den opeenstapeling dat meerdere huisartsen plus meerdere Utrechtse ziekenhuizen gewoonte gaan maken van ie programma.

Eerste patiënt

‘Den eerste patiënt wasgoed huwelijksinzegening ene welslagen’, vertelt arts-onderzoeker Josi Boeijen, diegene ie CovidTherapy@home-onderzoek uitvoert. ‘Den thuisbehandeling is hem intact juist bevallen. Zowel van zijn huisarts horen wij positieve klanken, diegene had nog nooit zo’n enthousiaste patiënt gehad.’