Huisartsen hebben ter 2020 vanwege COVID-19 12% minder verwijzingen zoals vervolgzorg gedaan dan verwachten. Landelijke cijfers afkomstig van zorgplatform ZorgDomein permitteren zien dat sinds half maart totdat 15 december 1.746.745 verwijzingen plus aanvragen zoals alle vervolgzorg noch heeft plaatsgevonden, waar dat tijdens normale omstandigheden welnu wasgoed gebeurd. Den COVID-19-uitbraak heeft zowel prestaties voordat ie veel verwijzingen plus aanvragen van huisartsen zoals medisch specialistische zorg, indien tijdens andere zorgdisciplines, zoals verwijzingen zoals GGZ- plus VVT-instellingen, fysiotherapeuten plus vrijgevestigde GGZ-professionals. Ie veel teleconsulten laat ter 2020 eentje stijging zien.

Grootste daling ter maart plus april

Te maart plus april dit schooljaar wasgoed den grootste daling te zien ter ie veel doorverwijzingen dat plaatsvond ter den zorg. Na den eerste lockdown oningewijde ie erop dat ter den zomermaanden den uitgestelde zorg van start dit schooljaar gedeeltelijk ingehaald worden. Echter, wasgoed den tijdsperiode te kort wegens alle uitgestelde zorg ter te halen. Vanaf oktober liep ie veel doorverwijzingen plus aanvragen dat noch gedaan wordt weer voorts op, totdat eentje totaal van 1,7 miljoen half december 2020. Vanaf 22 december wordt alle planbare zorg ter ziekenhuizen plus specialistische klinieken uitgesteld. Ie veel zullen den komende tijdsperiode dan zowel nog stoer oplopen.

Daling verwijzingen plus aanvragen zichtbaar overheen alle zorgdisciplines

Ie uitstellen van verwijzingen plus aanvragen ter den zorg geldt voordat alle zorgdisciplines. Ziekenhuizen plus zelfstandige klinieken permitteren overheen afgelopen schooljaar eentje daling van 20% zien ten opzichte van verwachten. Watten neerkomt op 1,4 miljoen verwijzingen plus aanvragen zoals medisch specialistische zorg diegene noch plaatsgevonden hebben. Half december 2020 is er tijdens ziekenhuizen nog steeds eentje daling van 14% te zien ten opzichte van dezelfde tijdsperiode ter 2019; tijdens zelfstandige klinieken gaat ie wegens eentje daling van 9%. Ie veel verwijzingen zoals verpleging, verzorging plus thuiszorg (VVT) zit half december 2020 11% onder den vooruitzicht. Voordat GGZ-instellingen is dit 5% plus ie veel verwijzingen plus aanvragen voordat paramedici laat eentje daling van 3% zien ten opzichte van verwachten. Dolletjes laboratorium aanvragen plus teleconsulten permitteren eentje lichte stijging zien. Ene stijging van 3% voordat laboratorium aanvragen plus van 16% voordat teleconsulten.

 Verschil ter medisch specialismen

Kijkend zoals den verschillende medisch specialismen tijdens ziekenhuizen plus zelfstandige klinieken is te zien dat vanwege ie schooljaar heen Sportgeneeskunde, KNO-heelkunde plus Orthopedie den grootste daling laat zien ter ie veel verwijzingen plus aanvragen. Cardiologie, Gynaecologie/ Verloskunde plus Longziekten permitteren daarentegen den zwakste daling zien.

Inzicht voordat huisartsen

Wegens zo veel mogelijk patiënten te voorzien van den zorg diegene zij nodig hebben, is ie noodzakelijk dat huisartsen inzicht hebben waar reguliere zorg wordt afgeschaald plus waar dit nog welnu gang vindt. ZorgDomein biedt dit inzicht aan welhaast alle huisartsen. Ziekenhuizen plus zelfstandige klinieken kunnen den toegangstijden totdat op ie niveau van elk specifiek zorgaanbod, tegenstelling treatment passend tijdens den zorgvraag, juist voorbinden op ZorgDomein. Daarnaast wordt huisartsen plus zorgaanbieders geholpen wegens tijdens ie aanvragen van zorg den urgentie te rangschikken overeenkomstig onderlinge afspraken. Twee eenvoudige stuurwielen wegens den vraag juist te kunnen dirigeren.