Saamhorigheid en zorgzaamheid zijn niet alleen nodig in crisistijd, ze zijn altijd van groot belang voor ons welbevinden. Een actief wijknetwerk kan het gevoel van welbevinden in de wijk bevorderen. Wat is een wijknetwerk? Een breed netwerk van burgers, vrijwilligers, professionals, beleidsmakers en financiers in een wijk, buurt of dorp. Samen organiseren zij activiteiten voor een levendige en gezonde wijk. Het uitgangspunt is positieve gezondheid, waarbij de nadruk ligt op eigen regie van inwoners en gezondheid in plaats van ziekte.

4 fasen van netwerkontwikkeling

Hoe geef je een wijknetwerk vorm? De toolbox ‘Succesvol samenwerken in wijknetwerken’ is ingedeeld naar 4 fasen van netwerkontwikkeling. Deze fasen (de 4 v’s) kun je als leidraad gebruiken om een wijknetwerk op te bouwen: 

  • netwerk verkennen
  • netwerk vormgeven
  • netwerk verdiepen
  • netwerk verankeren

Je hoeft deze vier stappen niet chronologisch te doorlopen. Geen enkele wijk of situatie is hetzelfde, kies wat bij jouw wijk of situatie past. Met vragen, instrumenten en kennisproducten krijg je inspiratie om zelf aan de slag te gaan met jouw netwerk.

Samenwerkingspartners toolbox

De kennis en ervaringen die geleid hebben tot de toolkit zijn opgedaan in het project ‘Een Sterk Wijknetwerk: burgers, professionals en onderwijs Samen!’. Een onderzoeksproject van HAN University of Applied Sciences, Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg KOH, Radboudumc afdeling IQ healthcare en Eerstelijnsgeneeskunde. Het project is gefinancierd door het ministerie van VWS.