Saamhorigheid plus zorgzaamheid zijn noch enig nodig ter crisistijd, zij zijn immermeer van vitaal gewichtigheid voordat onzerzijds welbevinden. Ene actief wijknetwerk vermag ie instinct van welbevinden ter den wijk stimuleren. Watten is eentje wijknetwerk? Ene breedgeschouderd netwerk van commune, vrijwilligers, professionals, beleidsmakers plus financiers ter eentje wijk, buurt of kerkdorp. Samen organiseren zij activiteiten voordat eentje levendige plus gezonde wijk. Ie uitgangspunt is positieve gezondheid, waarbij den nadruk ligt op inherent regie van inwoners plus gezondheid ter positie van ziekte.

4 stappen van netwerkontwikkeling

Hoe geef jou eentje wijknetwerk vorm? Den toolbox ‘Succesvol samenwerken ter wijknetwerken’ is ingedeeld zoals 4 stappen van netwerkontwikkeling. Dit stappen (den 4 v’s) kun jou indien leidraad tradities wegens eentje wijknetwerk op te construeren: 

  • netwerk verkennen
  • netwerk vormgeven
  • netwerk verdiepen
  • netwerk verankeren

Jij hoeft dit viertal stappen noch chronologisch te doorlopen. Geen enkele wijk of situatie is idem, tactvol watten tijdens jouw wijk of situatie past. Met vragen, instrumenten plus kennisproducten ontvang jou inspiratie wegens zelf aan den slag te gaan met jouw netwerk.

Samenwerkingspartners toolbox

Den kennis plus ervaringen diegene geleid hebben totdat den toolkit zijn opgedaan ter ie project ‘Ene Sterk Wijknetwerk: commune, professionals plus onderwijs Samen!’. Ene onderzoeksproject van HAN University of Applied Sciences, Stichting Kwaliteit plus Ontwikkeling Huisartsenzorg KOH, Radboudumc deelsoort IQ healthcare plus Eerstelijnsgeneeskunde. Ie project is gefinancierd wegens ie ministerie van VWS.