Nageslacht met ene jeugdbeschermingsmaatregel zijn om den kinderrechter onder toezicht pretenderen. Maar uit voorheen inspectieonderzoek bleek dat koters diegene jeugdbescherming krijgen, weliswaar nog onvoldoende beschut wordt. Dit heeft meerdere redenen zoals wachtlijsten ter den verschillende organisaties te den jeugdbeschermingsketen, ie tekort aan geoefend jeugdbeschermers plusteken ie schaarste aan tijdige passende schoonmaakster.

Hierdoor willen jeugdbeschermingsinstellingen, zogenoemde gecertificeerde instellingen, keuzes maken wegens onder dit moeilijke omstandigheden den jeugdbeschermingsmaatregel tijdig plusteken inderdaad uit te voeren. Wegens ene gedwongen uithuisplaatsing te voorkomen, is ie doorslaggevend dat actief met den jeugdige plusteken den ouders wordt samengewerkt plusteken er zorgvuldig research wordt gedaan.

Zowel kreeg den IGJ signalen overheen den kwaliteit van ie feitenonderzoek plusteken dossiervoering om onder meer Veilig Thuis, den Raad voordat den Kinderbescherming plusteken gecertificeerde instellingen. Daarbij gaven den kinderrechters te oktober 2021 aan dat zij somwijlen verstrekkende beslissingen nemen op fundament van onvolledige of onjuiste rapportages.

Toezicht op uithuisplaatsingen 

Den inspectie kijkt zoals den afwegingen plusteken beslissingen voordat plusteken tijdens ene gedwongen uithuisplaatsing. Ter ie gepubliceerde toetsingskader is te oplezen zoals welke onderwerpen den inspectie kijkt. Hierbij wordt alle partijen diegene ene rol speelden ter den besluit betrokken. Den inspectie kijkt onder meer zoals den wijze waarop den behoefte van den jeugdige centraal stond plusteken besluiten zijn genomen. Daarnaast wordt bekeken of ie research tijdig, deskundig plusteken cliëntgericht is verricht. Dat doet den inspectie aan den hand van 40 à 50 uithuisplaatsingen uit 2021. Wanneer ouders plusteken jeugdigen hiervoor open staan praat den inspectie  zowel met hun.

Los van toeslagenaffaire

Ie toezicht op den kwaliteit van ie feitenonderzoek richt zichzelf op gedwongen uithuisplaatsingen te ie generaal. Dit toezicht staat los van ie research dat den Inspectie Justitie plusteken Veiligheid doet wegens na te gaan of ie mislukken van den overheid te den toeslagenaffaire doorwerkte te den jeugdbescherming.

Den resultaten zijn voordat den zomer van dit schooljaar te vooruitzien. 

Ingevolge: Nationale Zorggids