Movisie deed research onder gemeenten plus aanbieders zoals den dagbesteding voordat ouderen. Uit den beantwoorden blijkt dat ie nodig is wegens vooral zowel te gesprek te gaan met ouderen plus hun naasten. Wegens te praten met mensen overheen wie ie gaat, den vrouwen te zorg plus welzijn plus andere relevante partijen plus doorheen dan samen te bekijken watten wenselijk is, kom jou samen totdat passende daginvulling.

7 tips dagbesteding ouderen

Staat vernieuwing van den dagbesteding zowel te jouw gemeente of organisatie op den zakagenda? Dan kunnen dit tips inschikkelijk zijn wegens te werken aan eentje betere contact  tijdens watten ouderen plus hun naasten willen plus kunnen.

  • Zorg voordat inzicht te den diversiteit van den ouderen.  Watten zijn hun behoeften plus mogelijkheden? Kijk zoals cijfermatig verwittiging, maar ga zowel te gesprek met ouderen plus hun naasten. 
  • Kijk voorts dan den vaste programma’s op vaste locaties. Maak ruimte wegens met eentje oudere zowel eentje subjectief regeling samen te stellen, waarbij den oudere noch langer op één plek vanuit één dagprogramma wordt ondersteund, maar deelneemt aan verschillende activiteiten van bestaande voorzieningen, verenigingen plus clubs. Zowel vrijwilligerswerk tenuitvoerleggen, schenkkan eentje optie zijn.
  • Bekijk mits gemeente met maatschappelijke vrouwen hoe den financiële middelen ingezet wordt. Wil jou dat ie mogelijk is wegens andere activiteiten te verzorgen dan ie bestaande aanbod, maak er dan financiële ruimte voordat. Wil jou wedden op wijkgerichte (preventieve) activiteiten, zet ginder dan eentje percentage van den middelen voordat te.
  • Beperk ie gewoonte van ie woord ‘dagbesteding’, omdat dit ouderen vaak afschrikt. Noem ie bijvoorbeeld zinvolle daginvulling, dagactiviteiten of benoem den concrete activiteit. 
  • Ga plus blijf mits gemeente te gesprek met ouderen, hun naasten plus maatschappelijke organisaties overheen willen plus inrichting van daginvulling voordat ouderen te den gemeente. Bekijk zowel pandbrieven van den uitvoering plus stel te overleg tijdens.
  • Stimuleer dat ouderen vroeger mee gaan tenuitvoerleggen aan activiteiten te den wijk wegens zo zowel den drempel te verlagen voordat rouwbeklag aan dagbesteding te den toekomst. Dit draagt tijdens aan preventie. 
  • Zoek actief den samenwerkingsverband op met verenigingen plus ondernemers. Faciliteer kip doorheen expertise aan te bieden tijdens ie werven plus conserveren van vrijwilligers. Denken dan bijvoorbeeld aan expertise te cultuursensitief werken of ie dementievriendelijk werken.