Het Maastricht UMC+ streeft naar het betaalbaarder en toegankelijker houden van de zorg door te investeren in de juiste zorg op de juiste plek en efficiënter databeheer. Daarnaast is een substantieel deel van de investering voor de zorginnovatie agenda gericht op preventie en duurzaamheid. “Ik ben er van overtuigd dat we door innovatie niet alleen betere zorg leveren en de gezondheid bevorderen, maar ook werkdruk kunnen verlichten”, aldus Dr. Helen Mertens, voorzitter van de Raad van Bestuur, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het MUMC+.

Investeren in zorginnovatie

Zoals alle zorginstellingen, en de hele gezondheidszorg, stond het afgelopen jaar ook voor het MUMC+ vooral in het teken van de coronapandemie en alle uitdagingen en onzekerheden die daarmee gepaard gaan. Toch kan de Maastrichtse zorginstelling, in financiële zin, terugkijken op een positief jaar. Dat biedt mogelijkheden om te investeren en die uitdadingen aan te gaan. De tien miljoen euro die het MUMC+ nu extra in zorginnovatie steekt is het tastbare bewijs daarvoor.

Het geld wordt onder andere gebruikt om een impuls te geven aan de doorontwikkeling van zorg op afstand en het optimaler inrichten van zorgprocessen in het kader van de juiste zorg op de juiste plek. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in efficiënter databeheer voor het verminderen van registratielast, bijvoorbeeld door eenmalige data-invoer en data-hergebruik. Tot slot is er op de innovatie-agenda ook ruimte gemaakt voor investeringen in preventie en duurzaamheid. Zoals de verbetering en verdere implementatie van leefstijl-interventies en het concretiseren van de duurzaamheidsagenda om ook de ecologische voetafdruk van het ziekenhuis te verkleinen.

Het zijn actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen die hoog op ieders agenda staan, ook op die van het nieuwe kabinet. Als universitair medisch centrum is het onze taak om continu te blijven innoveren, waarbij we graag de samenwerking zoeken met partners in ons brede gezondheidsnetwerk. Op weg naar een gezonder leven en een duurzame gezondheidszorg”, aldus Mertens.

Bewogen jaar

Mertens benadrukte in haar nieuwjaarstoespraak daarnaast niet alleen de noodzaak van het ontwikkelen van een duidelijke lange-termijn-strategie om de zorg toegankelijk te houden, maar benoemde in dat kader ook de rol die solidariteit en het commitment van de samenleving daarin spelen.

“De uitzonderlijke omstandigheden vergen het uiterste van het het doorzettingsvermogen en de flexibiliteit van onze collega’s. Wij willen iedere dag de best mogelijke zorg leveren, maar we kunnen dat in deze tijden helaas niet altijd voor iedereen. We hebben ons enorm ingezet voor tal van acute covid-patiënten binnen en buiten onze regio. Met uitstel van andere zorg tot gevolg. Het doet ons zorghart pijn om tegen patiënten te moeten zeggen dat het nu even niet kan. Dat moet anders”, aldus de bestuursvoorzitter van het MUMC+.

Openingsmanifestatie 2022

Wilt u op 09 mei 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.